Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
113 postów 2026 komentarzy

mikstury bezmetki

1abezmetki - Wybrane, trudniej dostępne teksty, własne tłumaczenia i "widzimisie". Wyrażam i popieram tradycyjne poglądy lewicowe. Nie po drodze mi zarówno z liberałami , "nową lewicą", ad personam - chamstwem, fanatyzmem i polit-poprawnością

Bierność

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Kontynuując rozpoczęty cykl, artykułów opublikowanych, przez "Ruch na rzecz rozumnego społeczeństwa", dzisiaj przedstawiam drugi z kolei,,...

... tym razem podejmujący zjawisko ludzkiej pasywności. Proszę czytelników o nie zrażanie się zbytnio, momentami namolnym dydaktyzmem. Prawdopodobnie, autorzy to ludzie obarczeni radziecką tradycją, podobnie jak ja, - PRL-owską. Udzielmy im kredytu ograniczonego zaufania. Oczekuję od Państwa, jeśli już, uzasadnionych komentarzy, zamiast gołosłownych opinii. Nie mam nic przeciwko uczciwej krytyce. Dobrym i inspirującym przykładem może tu być sposób argumentacji uprawiany przez Komentatora alek.san . I na ostatek, proszę nie zapomnieć, ze jestem tu jedynie posrednikiem.
Zapraszam do lektury.


Ruch na rzecz rozumnego społeczeństwa

Współczesne społeczeństwo jest wysoce niedoskonałe. Odnosi się to zarówno do Rosji jak i do innych krajów.
Jest ono pełne nienormalności we wszystkich sferach; od polityki globalnej do życia codziennego. Niemało w nim ludzi, którzy w egoistycznej pogoni za niegodnymi celami, depcząc normy moralne, prawo i zasady sprawiedliwości, powodują szkody i cierpienie pozostałych.
Jeszcze więcej w nim ludzi, którzy milcząco obserwują nienormalne, amoralne przejawy, nie będąc w stanie zrozumieć tego się dzieje i dać im adekwatna ocenę, albo angażują się w akty szkodliwe społecznie, nie zdając sobie sprawy, że ktoś nimi manipuluje.

Wiele akcji, oczywiście nienormalnych, niesprawiedliwych, przeczących zdrowemu rozsądkowi, dzieje się w posob jawny, na oczach wszystkich, ujawnianiajac ich inicjatorów. Wiele negatywnych zjawisk w społeczeństwie dzieje się przez długi okres, lub trwa permanentnie, i nie znajduje nikogo kto by się tym zajął. Sądzimy, że praprzyczyna wszystkich problemów społeczeństwa, tkwi w irracjonalności, która jest możliwa do usunięcia. Ludzie mogą zacząć postępować rozumnie i i właściwie, zastanawiając się przed podjęciem decyzji, rozglądając się dookoła, oceniając adekwatnie, poprawiając i tłumiąc jakiekolwiek nienormalne przejawy. Mogą zacząć żyć, szanując siebie i innych, a nie podążać za emocjonalnymi impulsami, namiętnościami, prymitywnymi instynktami, powodując szkody i stwarzając problemy dla siebie i ludzi wokół nich. Mogą ustanawic i podtrzymywać sprawiedliwy i rozumny porządek w społeczeństwie,
zamiast stwarzać warunki dla nadużyć, zdrady interesu publicznego i głupiej antynarodowej polityki.
Społeczeństwo można zbudować tak, że wysoki status i nominacje na wysokie stanowiska będą nadawane ludziom, pragnącym przynieść społeczeństwu korzyść, ludziom wyróżniającym się osobistymi zaletami, a nie egoistycznym oportunistom, uniżonym wobec przełożonych.
Dla podjęcia wyznaczonego zadania- wwiedzenia rozumnego światopoglądu i pryncypiów racjonalnego społeczeństwa, jednoczymy ludzi myślących i patriotów naszego kraju.Ponieważ niewielu jest ludzi zdolnych do samodzielnego myślenia i gotowych coś zrobić dla przeistoczenia społeczeństwa, - przyjmiemy każdego. Dopóki ludzie myślący, żyją w rozproszeniu, zajęci własnymi problemami, irracjonalność triumfuje i będzie triumfować, ale kiedy się zjednoczymy, zwycięstwo będzie nasze. Należy wziąć pod uwagę fakt, że Rosja jest dziś w obliczu poważnych wyzwań a zaniechania mogą nas drogo kosztować.
Jesteśmy pewni, że nie ma alternatywy dla drogi, która wskazujemy.
                                       


2. Bierność

To druga z kolei, wg ciężaru, przypadłość, - po mentalności materialistycznej.
W odróżnieniu od człowieka z mentalnością materialistyczną, człowiek bierny może mieć własną opinię, pogląd na temat słusznego lub niesłusznego postępowania itp., nie mniej, jego postawa jest pozbawiona działania. Ta bierność jest dla niego trwałą jakością.
Jeśli normalnemu człowiekowi może czasami zdarzyć pod wpływem niskiego poziomu czy wręcz braku energii, lub po prostu z lenistwa albo depresji,- bezczynność, to u człowieka pasywnego brak działania, wyraża patologię, której towarzyszy, odpowiadająca jej psychologia, świadomego postanowienia. Osoba pasywna biernie wykonuje rolę, jaka jej przypadła. Jej ograniczone możliwości, są zwykle traktowane -jako pewnik. Taka osoba nie jest w stanie sformułować celów i zdążać do ich osiągniecia, nie jest ona również w stanie, aktywnie próbować korygować błędy i pokonywać trudności, nie jest też zdolna, aktywnie zmieniać swoje otoczenie.Osoba bierna może wypowiadać opinie na temat świata, społeczeństwa, teoretyzować na temat ich poprawy, ale wszystkie jej argumenty chakteryzuje abstraktywnosć, oderwanie od rzeczywistości.
Zwykle wypowiadane opinie takiego człowieka , zaczynają się w typowy sposób: "jeśliby wszyscy ludzie...", "jeśliby rząd", "jeśliby uczeni"...itd. Przy tym fabrykacje człowieka pasywnego, nie pozostają w jakimkolwiek związku z jego aktywnością; on zdejmuje z siebie odpowiedzialność, nawet za własny los, nie mówiąc już o losie innych ludzi, swojego kraju czy świata.
Taka pozycja jest dla niego typowa, bez względu na realne możliwości, nawet w przypadku zajmowania wysokich stanowisk w państwie, taki człowiek nie jest zdolny do podejmowania działań, zmierzających do rozwiązywania problemów, co często prowadzi do zgubnych konsekwencji.

Charakterystyczne, że bierność wielu ludzi obciążonych tą przypadłością, może być przyjmowana jako stan naturalny lub nawet postrzegana jako cnota ( co często zdarza się w przypadku ludzi religijnych). Tacy ludzie mogą widzieć swoją rolę życiową, w rutynowym wypełnianiu zajęć codziennych, obowiązków zawodowych, nie zadając sobie pytań w rodzaju: " dlaczego państwo, "dlaczego Bóg" itp, nie nagradza ich za taką sumienną postawę, zamiast wystawiać ich na nowe wyzwania. W rzeczywistości, posługując się językiem religii, bierność nie tylko nie jest cnotą a grzechem, - i to ciężkim. Nie czynienie zła nie jest cnotą. Dobro musi wynikać z działania. Bezczynność jest wspieraniem procesu destrukcji, sprzyjaniu rosnącej entropii.

Jakościowym przeciwieństwem pasywności, w odniesieniu do roli społecznej, jest postawa pasjonata. O bezdyskusyjnej ważności, takiej jakości pisałem już w poprzednim artykule. Można jednoznacznie stwierdzić, że spadek postaw zaangażowanych, wiedzie do upadku cywilizacji, społecznej autodestrukcji. Z tego względu zgubna psychologia bierności, musi być zwalaczana, w każdy dostępny sposób.


"Jeśli pragnieniesz - masz tysiąc sposobów. Jeśli nie masz ochoty - masz tysiąc powodów!"
Piotr Wielki

We współczesnym społeczeństwie, widać wyraźnie, że większość ludzi zachowuje się biernie. Ta bierność wyraża się zarówno w odniesieniu do udziału w procesach społecznych jak i w osiąganiu celów osobistych. Jeśli normalny człowiek, dostrzegając problem, szuka przede wszystkim rozwiązania, to człowiek obciążony patologiczną psychologią, dostrzega przede wszystkim i skupia się na uniemożliwiających trudnościach.
Jego umysł automatycznie ucieka od poszukiwania tego, co może zrobić, aby rozwiązać problem, i ucieka rownież od poszukiwania możliwości korzystnej zmiany warunków zewnętrznych, dla rozwiązania problemu. W praktyce, nawet w sprzyjających warunkach zewnętrznych, osoby takie nadal zachowują się biernie, - i z tego względu, niczego nie osiągają.

Psychologia aktywnego, zaangażowanego człowieka zawiera kilka elementów składowych. Postuluje ona, nie tylko aktywna postawę, osiąganie celów, zarządzanie własnym życiem. Czasami ludzie pasywni ulegają propagandzie nakłaniającej do samodzielnych wysiłków itp, pod wpływem, której, zaczynają sztucznie nakazywać sobie "pozytywne myślenie", zaczynają zmuszać się do postanowień "ja zrobię, ja potrafię" itd.
Podobne intencje, projekty, nieautentyczną wiarę w sukces, można nierzadko obserwować w sferze biznesu, polityce państwowej ( biorąc za przykład, - szeroko "rozpijarowaną" innowacyjność i nanotechnologie). Sztucznej motywacji ludzi biernych nie towarzyszą adekwatne realne działania, zorientowane na osiąganie celów, - dlatego też, z tych, niby zamierzeń, nic nie wynika.

W przeciwieństwie do biernego człowieka, człowiek aktywny, nie składa pustych deklaracji, a kieruje się rzeczywistą motywacją dla ich urzeczywistniania. Ponadto, człowiek aktywny i zmotywowany, podchodzi do realizacji celów wytrwale, celowo i systematycznie,
i zawsze widzi zależność zwrotną między działaniem i skutkiem, toteż analizuje i koryguje błędy wobec planów i działań.


Taki człowiek uparcie przezwycięża trudności, otaczające zwątpienie, brak zrozumienia u ludzi dla jego idei, i polega na własnej głowie, dopóki nie zrealizuje zamierzeń. Człowiek pasywny jest 'niepozbierany", chwyta się to za to, to za owo, brak u takiego człowieka poczucia kierunku, sensu działania, prowadzącego do celu; i on nie stara się nawet osiągnąć takiego widzenia spraw. Koniec końców, taki człowiek wraca do nawykowo, właściwego mu inercyjnego, biernego stanu.

Podsumowując, można powiedzieć, że nie ma uzasadnienia dla bierności. Człowiek jest odpowiedzialny za osiąganie swoich celów, za realizację i za urzeczywistnianie słusznych idei i przekonań. Niedopuszczalne jest oczekiwanie, że sytuacja poprawi się spontanicznie, podobnie jak niedopuszczalne jest przenoszenie całej odpowiedzialności na innych ludzi, państwo, Boga, itp. W każdej sytuacji należy szukać sposobów realizacji godziwych celów, uczyć się wyciągac wnioski z błędów, przezwyciężać trudności i zmierzać w zamierzonym kierunku.

------------------------------------
źródło:


http://mirbudushego.ru/koncepciya/wwedenie2.htm
2. Пассивность

Tłumaczenie i opracowanie dla NEON 24 : 1abezmetki
Przedruki - mile widziane, z podaniem źródła.
 

KOMENTARZE

 • @
  Ciekawy tekst - taki trochę w stylu bierności: "weźcie się i zróbcie".

  Człowiek ma w swym życiu okresy aktywności i bierności. To chyba tak oczywiste jak oddychanie.
  Żądanie, aby zawsze być aktywnym - to mentalne nadużycie.
  A jest jeszcze stadium"oporu", gdy analizujemy i niechętnie poddajemy sie próbom zmiany.

  Co jest przyczyna takiego odbierania rzeczywistości?
  Moim zdanie brak świadomości celu.

  Jeśli cel nie jest określony - miotamy się w swych działaniach realizując cele partykularne, gdzie często występuje sprzeczność z potrzebnymi celami społecznymi.
  Czy można mówić o korygowaniu błędu postępowania, gdy nie ma celu? W takich przypadkach łatwo manipulować.

  Z kolei - system hierarchiczny, gdzie "nie wie sługa, co czyni pan jego".
  Czy można korygować swe postępowanie względem "pana" o którego zamiarach nic nie wiemy?

  Zatem struktura społeczna powinna być dostosowana do realizacji określonego celu tak, aby cele pośrednie mogły być realizowane bez szkody dla celu zasadniczego.
  Znając cel i akceptując go - wybieramy drogę realizacji, korygując popełniane błędy.
  Bierność nie jest zawadą - może jedynie być czasem "nabierania sił", albo też nieco opóźniać czas realizacji celu.

  Takie ujęcie jest możliwe tylko przy nastawieniu na współżycie, a nie na rywalizację. Taka jest idea rzeczypospolitej.
 • "Ruch na rzecz rozumnego społeczeństwa",
  Autor 5***** Piękny temat i na czasie.

  Udzielmy aktorom, kredytu ograniczonego zaufania.

  Tak najwyższy czas, to zrobić. Aktorzy namawiają na zioła, do bierności, róbta co chceta, wprowadzenie anty systemu, jako zwolennicy wesołego chaosu.
  np; piosenka Maryli Rodowicz p.t. "Wielka Woda"
  Piosenka, staje się propagandą i odciągają młodych od życiowej mądrości. https://www.youtube.com/watch?v=Cy2RTdM9ASQ

  Taki "Ruch na rzecz rozumnego społeczeństwa", powinien powstać w Polsce.

  Lecz przeszkodą jest lenistwo w fazie odmrażania, przy pełnych półkach w sklepie, ludziom wydaje się, że nigdy nie będą zamrożeni, przy pustych półkach w sklepie.
  Hulaj dusza piekła nie ma, piosenki i propaganda odciąga młodych od życiowej mądrości:))

  Klub Polskiej Demokracji Kwantowej
 • @goodness 18:42:07
  Rysunek pasuje.
  http://m.neon24.pl/244f0c8d90b98cd21d19556954effbd6,12,0.png
 • @Krzysztof J. Wojtas 13:49:24
  Przetlumaczony tekst, jest taki sobie "jak Wisla pod Miedonia, w sredniej strefie stanow srednich". Rosjanie ze starszej generacji, pamietajacy CCCP, maja mocno wbity w psychike obyczaj moralizujacego pouczania, w skrajnym przypadku wyrazajacy sie "rugatielstwiem". Trzeba ich brac z dobrodziejstwem inwentarza, nie przejmowac sie zanadto wprasowana stylistyka i patrzec, co w istocie maja do powiedzenia. Ich opinie traktuje jako antidotum, przywracajace normalnosc widzenia.
  Podoba mi sie Pana filozoficzny sposob rozumowania, wyrazony poprzez dialektyczna dedukcje, w formie dialogu wewnetrznego. Przynosi mi on odlegle, anegdotyczne skojarzenie z historyjka o Zydzie, ktory deliberowal nad sensem wyslania telegramu, kiedy wybrał się w podróż daleką w sprawach finansowych. Rozmowy na miejscu się przeciągają, więc idzie nadać telegram do żony. Żeby się nie niepokoiła,bo on musi zostać jeszcze parę dni, kwestia większego zysku, wróci, jak tylko będzie mógł, pozdrawia, Iccak. Dają mu blankiet do wypełnienia, urzędnik pocztowy objaśnia, że opłatę liczy się od każdego wyrazu. Iccak spisał wiadomość, porachował słowa, porachował cenę telegramu - i nuże kombinować, co też mógłby tu wykreślić, bo zbędne, niekonieczne. "Iccak" - no przecież żona wie, że Iccak, kto inny? "Pozdrawia" - no jasne, że pozdrawia, miałby nie życzyć zdrowia własnej małżonce? "Wróci, jak tylko będzie mógł" - no to się rozumie samo przez się; jak nie będzie mógł, to nie wróci. I tak dalej, słowo po słowie, w końcu skreślił z blankietu całą wiadomość: same oczywistości.
  Zadajac sobie wlasciwe pytania, umozliwiamy sobie udzielanie wlasciwych odpowiedzi. Kroczac krytyczna sciezka decyzyjna, stopniowo, droga eliminacji, dochodzimy do sedna problemu, i do poprawnej odpowiedzi, pod warunkiem trafnej przymiarki do zmiennych niewiadomych. Tylko glupcy nie miewaja watpliwosci. Dziekuje za komentarz i pozdrawiam.
 • @goodness 18:42:07
  Wyrazony przez Pania postulat "Ruchu na rzecz rozumnego społeczeństwa" w Polsce, uwazam za artykul pierwszej zbiorowej potrzeby.
  Bylaby to rzeczywiscie, instytucja rzetelnie, wyzszej uzytecznosci publicznej. Niechaj zywi nie traca nadziei; moze sie jeszcze doczekamy.
  Falszywe wartosci, wyrazane przez falszywych prorokow to jedynie fragment wynarodowiajacej strategii, przyjaciol-naszych wrogow.
  Dziekuje za wspierajacy komentarz. Pozdrawiam Pania.
 • @goodness 18:42:07
  Witaj, Jerzy !
  Dziękuje za przesłany link- bardzo dobry i na czasie. Dziękuje. dopowiem jeszcze na moim blogu. Pozdrawiam Helena
 • @1abezmetki 10:04:49
  Dziękuje za dobry artykuł. Pozdrawiam. Helena
 • @1abezmetki 10:47:38
  Jesli "goodness" jest Panem, to przepraszam za mimowolna (zasugerowalem sie polskim znaczeniem, w tlumaczeniu; goodness to"dobroc" - i rodzaj zenski ) zmiane plci.
 • @alfa.com.hel 09:14:32
  Dzieki za przyjazna opinie. Pozdrawiam wzajemnie.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031