Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
341 postów 3232 komentarze

mikstury bezmetki

1abezmetki - Bez Tabu. Wybrane, trudniej dostępne teksty, własne tłumaczenia i "widzimisie". Wyrażam i popieram tradycyjne poglądy lewicowe. Nie po drodze mi zarówno z liberałami , "nową lewicą", ad personam - chamstwem, fanatyzmem i polit-poprawnością

Pluszkiewicz: Rosja to nie ZSRR. ZSRR to nie Rosja!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Do wszystkich domorosłych „historyków”, którzy bezustannie, bezmyślnie lub złośliwie, obarczają odpowiedzialnością za zbrodnie ZSRR , naród rosyjski.

 

I tak, państwo ZSRR stworzyła rewolucja w 1917 roku. Rosja wniosła aportem do socjalistycznego państwa Rosji Radzieckiej obszar 22 mln kilometrów kwadratowych. W roku 1922, Rosja Radziecka zmieniła nazwę, została przemianowana na ZSRR i pod taką nazwą przetrwała do rozpadu ZSRR w roku 1991. Po rozpadzie ZSRR, powierzchnia Rosji ma już  17 mln kilometrów kwadratowych, wychodzi na to, że to Rosja poniosła największe straty terytorialne , że to kosztem ziemi rosyjskiej powstały państwa i państewka na utraconych 5 milionach kilometrów kwadratowych ziemi rosyjskiej. Ani Ukraina ani Białoruś, nigdy w dziejach jako państwa nie istniały. To rewolucja uczyniła z nich nazwane w mapach świata republiki.

Pierwsze zapiski o nacji ukraińskiej, nie państwie- nacji, pochodzą z 1596 roku i odnoszą się do ludów zamieszkałych u krańców Rzeczpospolitej Obojga Narodów, u krańców państwa, stąd ich nazwa Ukraina. To zbiegli chłopi pańszczyźniani, zbiegli przestępcy, buntownicy przeciw nieludzkim prawom Rzeczpospolitej, ścigani przez to prawo. Osiedlili się za porohami Dniepru, tam byli bezpieczni. Dopóki rabowali Turcję, napadali na ziemie bisurmanów, dla Rzeczpospolitej- podobnie jak dla Rosji, byli użyteczni, stanowili bufor bezpieczeństwa pomiędzy Rzeczpospolitą, a Turcją i Tatarami. Kłopoty się zaczęły wtedy gdy uznali siebie za równorzędnych partnerów szlachty, gdy zamarzyła się im władza.

Historia powiada o buncie kozaków rejestrowych, Sienkiewicz utrwalił nam te „prawdy” , opisał ten okres walk w swojej Trylogii i tak z baśni ze zwykłych bajd, powstała historia, w którą większość ludzi wierzy, a co durniejszy „naukowiec” dorabia fakty historyczne do tych mitów i bajek stworzonych przez Sienkiewicza, który jako powieściopisarz miał prawo pisać dyrdymały- on nie był historykiem, a jego trylogia jest powieścią a nie traktatem historycznym lub chociaż esejem. Tak z bajd powstaje historia, nigdy na odwrót!

Rosjanie w państwie Rosji Radzieckiej, a od 1922 roku w państwie ZSRR, byli najliczniejszą nacją. ZSRR miał ok. 130 mln mieszkańców, z tego ponad 80 mln to byli właśnie Rosjanie (Ruscy). Ten fakt nie przekłada się na lepsze traktowanie największej nacji przez wodzów Rosji Radzieckiej, a potem ZSRR. CZEKA mordowała wszystkich podejrzanych o wrogość wobec rewolucji, a podejrzany był każdy kogo wskazał Czekista. Polak Feliks Dzierżyński – szef Czeki do swojej śmierci w 1926 roku wysłał w zaświaty, co najmniej kilka milionów Rosjan. Następca Dzierżyńskiego- Mienżyński, Polak, intelektualista, a jakże, znał biegle 9 języków obcych i mimo fatalnego zdrowia , fatalnej kondycji godnie zastąpił Dzierżyńskiego, z rozkazu Stalina, nadzorował głód na Ukrainie w latach 1932- 1934 w którym zmarło ok. 5- 7 milionów ludzi, zamieszkałych w okolicach dzisiejszego Donbasu i Ługańska.

Powtarzane brednie, że zagłodzeni zostali Ukraińcy, stały się „faktem historycznym”. W tym rejonie głodu wszystkich Ukraińców rosyjskojęzycznych było nie więcej niż ok. 2- 2, 5 miliona, a z głodu umarło ok. 5- 7 milionów osób. Poza tym, nie wszyscy zamieszkali tam Ukraińcy umarli z głodu, niewielka ich część ok. 400- 500 tysięcy ocalała. Cała reszta milionów zagłodzonych, to Rosjanie, Polacy, Tatarzy. Prawda jest taka, że kilka razy więcej umarło z głodu Rosjan niż innych nacji, bo głód był nie tylko na Ukrainie, a Rosjanie byli mieszkańcami całego terenu ZSRR.

Od roku 1924- śmierć Lenina, do marca roku 1953 państwem ZSRR rządził Gruzin Josef Dżugaszwili zwany Stalinem. Przez 30 lat carem i bogiem ZSRR był Gruzin Stalin. Polityka państwa ZSRR nie uwzględniała interesów żadnej nacji, uwzględniała interesy państwa ZSRR. Rosjanie nie byli faworyzowani w ZSRR, ale za to, z racji liczebnej wielkości ponosili największe ofiary, największe koszty klęsk i porażek ZSRR. To głównie Rosjanie z racji liczebności, dźwigali cały ciężar wojny, to oni masowo ginęli w II wojnie światowej, konali w obozach zagłady III Rzeszy, konali w łagrach ZSRR. To Rosjanie , głównie oni, byli zabijani w czystkach politycznych. Wg szacunków w latach od 1922 do 1939 zostało zamordowanych przez państwo ZSRR, co najmniej 15 milionów Rosjan. Powtarzam 15 milionów ROSJAN! W czasie drugiej wojny zginęło ponad 35 milionów obywateli ZSRR- żołnierzy i osób cywilnych, 80% tych ofiar, to byli Rosjanie! To oni ponosili wszystkie koszty istnienia ZSRR nie odnosząc z tego tytułu żadnych , absolutnie żadnych korzyści.

Po śmierci Stalina w roku 1953, władze objął na krótko Rosjanin Maleńkow, a w październiku 1953 roku, wodzem ZSRR został Nikita Chruszczow- Ukrainiec z Donbasu i ten władał państwem ZSRR przez 11 lat do roku 1964. Od roku 1917 do roku 1964 jest 47 lat i w tym czasie państwem ZSRR władali Gruzin- Stalin- 30 lat i Ukrainiec Chruszczow- 11 lat, razem stanowi to 41 lat rządów z 47 lat istnienia państwa ZSRR! Stalin po wielkim głodzie na Ukrainie, w roku 1934 zmienił stolicę republice ukraińskiej z Charkowa na Kijów. Dla Gruzina nie miało żadnego znaczenia, że Kijów to kolebka Rusi, to matka Rosji, to tak jak dla nas Gniezno, dla Włochów Rzym, a dla Serbów Kosowo.

Podobnie, choć z całkiem innego powodu Nikita Chruszczow „podarował” Krym republice Ukraińskiej. Dla mieszkańców ZSRR , ani „utrata Kijowa, ani Krymu” nie miała żadnego znaczenia, to w jednym państwie ZSRR przesuwano granice województw, czyli republik. Te bezprawne darowizny nabrały znaczenia po rozpadzie ZSRR. Najpodlejszą nacją byłego ZSRR wobec Rosjan, okazała się banderowska  Ukraina, która w skład ZSRR weszła w roku 1945 z woli Stalina. Zbrodnie ZSRR w samym ZSRR do 1945 roku nie dotyczyły w żadnym stopniu banderowskiej Ukrainy. W czasie wojny  Ukraina wysługiwała się III Rzeszy. Zrabowane ziemie nam, Słowakom, Węgrom i Rumunom , Stalin wcielił w skład ZSRR i wraz z mieszkańcami tych ziem przyłączył ich do republiki ukraińskiej.

I w taki oto sposób  banderowska  nacja ukraińska, stała się naprzód częścią republiki rosyjskojęzycznej Ukrainy, a teraz rości sobie prawo do niepodległego państwa ukraińskiego, którego przodkowie wykopali morze czarne, tak uczą w szkołach! Prawda jest taka, że przodkowie banderowskiej Ukrainy, to był inwentarz polskich jaśnie panów, taki sam jak krowa, świnia, baran, koń, etc. To nie był człowiek, I to ten pański inwentarz zbiegł na dzikie pola przed biedą, biciem, zacofaniem, poniżaniem. I z takiego łajna wykluła się banderowska Ukraina!

II wojna . Sojusz antyhitlerowski z ZSRR państw zachodnich -w tym Polski, był wykluczony z jednego zasadniczego powodu, państwa zachodnie były przekonane, że Hitlera rękami zniszczą komunistyczne ZSRR, nie zrobili nic by powstrzymać Hitlera i wszystko by zachęcić go do wojny z ZSRR. Szokiem dla Europy i świata był pakt Ribbentrop – Mołotow, czyli Hitler – Stalin! Europa w najczarniejszych snach takiego paktu nie widziała. 17 wrzesień był logiczną konsekwencją bezmyślnej polityki naszych durni. Demonstrowana od roku 1918 zoologiczna nienawiść do „sowietów” Rosji, czyli ZSRR, nie mogła przynieść innych następstw niż przyniosła. Przyszli nasi śmiertelni wrogowie, na których przez 20 lat pluliśmy.

To myśmy w roku 1920 napadli na Rosję Radziecką nie oni na nas, to myśmy zamordowali, zagłodzili, zabili, zakatowali ponad 50 tysięcy jeńców Rosji Radzieckiej. Kilkanaście tysięcy schwytanych oficerów Armii Czerwonej zabiliśmy natychmiast po schwytaniu. Katyń był logicznym następstwem naszego wcześniejszego ludobójstwa z roku 1920. Nasz szok po odkryciu Katynia, był szokiem zdziwionego ludobójcy, że inni też potrafią mordować! Tę zbrodnie, co durniejsi przypisują Rosjanom, nie ZSRR!? Dlaczego? Rozkaz mordu wydał Gruzin Stalin, dopilnował wykonania rozkazu Gruzin Beria, nie znamy nazwisk wykonawców, a jeżeli znamy, to na pewno nie wszystkich. Formacja NKWD dokonała zbrodni, w formacji NKWD służyły wszystkie nacje państwa ZSRR, wszystkie i bez wyjątku. Dlaczego wiec to Rosjanie byli katami?

Strefy wpływów po II wojnie ustalili mocarstwa do których nas nikt nie chciał zaliczyć, a na rozmowy nikt nie zapraszał. Byliśmy w strefie wpływów ZSRR, bo tak postanowiła wielka trójka , taki nasz los. Podjecie walki zbrojnej przeciw ustaleniom wielkiej trójki, było szczytem idiotyzmu, ta walka nie miała żadnego sensu i wynik tej walki był znany przed jej podjęciem. W sytuacji gdyby nowa władza mianowana przez Moskwę nie była w stanie spacyfikować uzbrojonych band, to nasz los byłby przesądzony jako republiki radzieckiej! Na całe szczęście, prócz uzbrojonych bandziorów , dziś robiących za narodowych bohaterów faszystowskiej III RP, władza z nadania Moskwy była złożona z polskich patriotów, przynajmniej w ogromnej większości byli patriotami. Ta władza poradziła sobie z uzbrojonymi bandami z pod znaku NSZ, WiN, Ogień, UPA, OUN, Żubr, etc, etc, etc. Dziś całe watahy „historyków” plują na naród rosyjski obarczając go odpowiedzialnością za zbrodnie ZSRR.

Naród, któremu państwo ZSRR wyrządził setki razy większą krzywdę niż nam, niż wszystkim innym narodom Europy razem wziętych. Plują na naród, który stracił w wyniku przemian ustrojowych 5 milionów kilometrów kwadratowych ziem, które do niego należały przed I wojną światową! Gdyby nie daj Bóg, doszło do nieszczęścia wojny, do której okupacyjne władze III RP dążą w interesie USA od 26 lat, to nie powinna nas dziwić nienawiść Rosjan do nas. Przez 26 lat za sprawą okupacyjnych faszystowskich władz III RP, plujemy na Rosjan, znieważamy Rosjan, obarczamy ich odpowiedzialnością za zbrodnie których nigdy nie popełnili. Opluwamy tych, dzięki którym żyjemy, dzięki którym jest państwo pod nazwą Polska. Burzymy ich tablice pamiątkowe i pomniki! Moim zdaniem jako Polaka, nie dorośliśmy do tego by mieć swoje państwo, nie wiele nas różni od plugawej banderowskiej Ukrainy! Nie umiemy być wdzięczni, nie wiemy co to wdzięczność, prymitywna chamska propaganda okazała się zdolną by uczynić z nas naród podły i plugawy. Pchamy się jak świnie do tych, co na nas plują, co gardzą nami, plujemy na tych którym zawdzięczamy istnienie! Okupacyjne władze wspierają bękartów naszych ludobójców z Wołynia, którzy zakatowali 200 tysięcy Polaków w tym co najmniej 60% dzieci! Bękarty naszych ludobójców stawiają im za to ludobójstwo pomniki chwały, ogłosili ich swoimi bohaterami narodowymi. Jakim trzeba być plugawym zdrajcą by podać rękę bękartowi ludobójców a co dopiero wspierać takiego bękarta. Nie ma słów pogardy, które określiłyby stopień podłości plugawej władzy w konszachtach z bękartami naszych ludobójców z banderowskiej Ukrainy!

Rosja to wielki dumny Naród i nie mamy żadnego powodu, żadnych podstaw by ten Naród obrażać, oni nie zrobili nam nic złego od czasów rewolucji, my pluliśmy na nich 19 lat, a oni potem podarowali nam życie, które odbierali nam Niemcy. Niczego władze się nie nauczyły. Od roku 1990 bezustannie obrażamy Rosjan, za co? Za zbrodnie ZSRR?

 

Jan Pluszkiewicz

_____________________________________________

 

 http://novorossia.today/pluszkiewicz-rosja-to-nie-zsrr/

Styczeń 08, 2016

Przedruk dozwolony, ze wskazaniem źródła

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

KOMENTARZE

 • "To myśmy w roku 1920 napadli na Rosję Radziecką"....
  "Rosja wniosła aportem do socjalistycznego państwa Rosji Radzieckiej obszar 22 mln kilometrów kwadratowych. W roku 1922, Rosja Radziecka zmieniła nazwę, została przemianowana na ZSRR"
 • -To w koncu na kogo napadliśmy?
  -Rosję, Rosję Radziecką, czy też ZSRR? -Pytam, bo jestem zagubiony... :(((
 • @Marx 8888 04:04:56
  -Aha -Radziecką. Związek Zdradziecki powstał z "połączenia". -Dziękuję. -SZCZĘŚĆ BOŻE! -PolskaWWW!
 • @Marx 8888 04:25:19
  Komuchy się nie gubiły. -Z Polską im nie wyszło. -:)))
 • @Marx 8888 04:25:19
  Przyglądam się i z zainteresowaniem oczekuję dalszego rozwoju sytuacji. To poglądowa lekcja...
 • @Marx 8888 04:36:45 -Nie dość, że wpadliśmy w drugie,
  to jak widzę z pierwszego nie umięmy się wygrzebać. -Jednak jest nadzieja, bo jak widzę do kogoś to dociera. -Mądry i zjednoczony naród ma szansę wygrzebać się z obydwu -:))) -wszystko w rękach Polaków! -SZCZĘŚĆ BOŻE! -PolskaWWW!
 • @Marx 8888 04:44:30
  Już się dzieje. Materiał spuszczono z wystawy po 1 godzinie. Nie komentuję. Rejestruję fakty.
 • 1abezmetki 07.02.2016 04:39:34
  -To tylko sonda? -coś jak space explorer? :))) SZCZĘŚĆ BOŻE!
 • @Marx 8888 04:44:30 -Wirtualna burza
  w eterze? :)))
 • @
  Odkąd oficjalnie władze dzisiejszej Rosji ustanowiły ze są spadkobiercami Rosji carskiej oraz ZSRR nie mamy o czym dyskutować. Ten post politycznie jest niedorzeczny i jeżeli nawet wszyscy wiedzą kim
  byli zagorzali bolszewicy nic to nie zmienia.
  Tak jak dzisiejsza Polska mało ma wspólnego z dawną Rzeczpospolitą jednak oficjalnie ma ustanowioną kontynuacje Królestwa Polskiego i późniejszej Rzeczpospolitej. O czym tu dyskutować.
  Temat UPA i banderowskich zbrodni jest zgoła innym tematem i nie powinniśmy go razem mieszać. Zbrodnie te wydarzyły się na ziemiach rdzennie polskich (ponad 700 lat) i dokonane były przez dawnych mieszkańców Rzeczypospolitej a później Polski. To właśnie najwięcej boli.
 • ADMINISTRACJA:
  Proponuję, zmienić grafikę na bardziej strawną. Obecna zbyt agresywna - jak płachta na byka!
 • ADMINISTRACJA:
  Obecna grafika wyzwala emocje i przeszkadza Komentatorom myśleć!
 • @1abezmetki 04:59:06
  Biorę stoper i mierzę szybkość swobodnego spadania ;)
 • @Marx 8888 05:30:27
  Niepokoi mnie - czy wentylator się nie zatrze!
 • @Marx 8888 05:25:10
  Faktem jest iż wszystko działo się pod szyldem Rosji i nic tego nie zmieni. Ci wszyscy ludzie byli obywatelami ZSRR i działali w ich organizacjach jak i ich państwowych mundurach tak wiec jeżeli oceniamy te czasy ogólnie to ze oprawca etnicznie był Żydem czy nawet Polakiem nie gra już roli. Po ustanowieniu kontynuacji historycznej poprzez dzisiejsza Rosję wszystko spada na ich barki.
  A propos, "Potiomkin" także był szlachcicem polskim no i co z tego? Czy Polska czerpie z tego chwałę? Czy gdy polski sejm przepchnie ustawę przy pomocy zasiadających tam Żydów to ustawa jest polska czy żydowska? Gdy Wiśniowiecki który w 100% był Rusinem i nawet
  nie znał mowy polskiej wyżynał Ukraińców to jego "zasługi" przypasowano Rusinom (Ukraińcom) czy Polakom?
  Bez wątpienia sytuacja Rosjan nie była ciekawa ale nie możemy być ślepi i stawiać sprawy do góry nogami bo wyjdzie to nam bokiem.
 • ADMINISTRACJA:
  Dziękuję, korzystna zmiana .Zrobiło się ciszej!
 • @Marx 8888 05:54:54
  No przecież o to mi chodzi. Za rewolucje ogólnie ponosi odpowiedzialność państwo rosyjskie a nie domniemane państwo żydowskie czy polskie bo w wymówce etnicznie żydowscy Rosjanie lub kilku etnicznych Polaków będąc wtedy obywatelami Rosji brali w niej udział. W Katyniu mimo ze katami byli w większości Żydzi to jednak nosili legalne mundury ZSRR i to tylko ma znaczenie. To państwo ZSRR a teraz jego spadkobierca Rosja odpowiada
  za te mordy. Chyba teraz się rozumiemy.
 • @Marx 8888 05:25:10 -Bo to jest tak;
  -Są dwie różne rzeczy. -Państwo i naród. -Państwo Moskiewskie od początku zarządzane przez obcych, od Wikingów po Mongołów, potem germanów a po rewolucji internacjonalną hołotę -Naród tamtejszy, sponiewierany i uzywany do podbojów jako mięso armatnie to mieszanka głównie ugrofińsko-słowiańsko-mongolska z domieszką wielu innych podbitych narodów, w tym i znaczną z polskim rodowodem. -W sumie tygiel narodów. Yermołow podbijający Kaukaz, którego wielbił Etiop z erytrei, Puszkin, pochodził z Dobrej Angielskiej Gentry. założyciel miasta Groznyj te generał von Freitag. -rzeźnik Polskiej Pragi to generał von Dybitsch. -(Sami rosjanie mówią; :zadraśnij ruską skórę, a mongolska krew popłynie). -Nie bez powodu nazywano Carską Rosję więzieniem narodów. -Tak można bez końca, jesli ktoś lubi historię. -Więc nie wiem do końca kogo to napadli niedobrzy Polacy w 1920 roku. -Naród, czy Państwo. -Niech autor wyraźnie wskaże kogo ma na myśli. SZCZĘŚĆ BOŻE!
 • @Marx 8888 06:13:48 "To wszystko ma sens jeśli zbierzemy to wszystko do kupy i nazwiemy że to byli bolszewicy."
  -No to z tego co piszesz wynika że napadli na naród Bolszewików? ? -Bo autor chyba co innego ma na myśli, ale już zgłupiałem...:(
 • @
  Zapytajcie Rosjan.
  "U nas komunizmu niet, bo komunisty (czytaj: "żydzi") ubieżali do Amieriki."
  I tak jest.
 • @Marx 8888 06:19:59-Znów nie rozumię.
  -Kręcili? -Kto? Prusaczka katarzyna, jej pruscy generałowie? -Książę Wirtemberski, żięć Izabelli Czartoryskiej, dowódca armii Katarzyny, palący Puławy -masz urywek historii; 11 kwietnia 1764 nastąpiło podpisanie porozumienie pomiędzy Rosją i Prusami odnośnie do przeprowadzenia w Rzeczypospolitej elekcji wspólnego kandydata. Wybór padł na stolnika litewskiego Stanisława Antoniego Poniatowskiego, który jako były kochanek Katarzyny II i drugoplanowa postać Familii, miał gwarantować uległość wobec Rosji. Jak pisała wówczas caryca: Jest rzeczą nieodzowną, abyśmy wprowadzili na tron Polski Piasta dla nas dogodnego, użytecznego dla naszych rzeczywistych interesów, jednym słowem człowieka, który by wyłącznie nam zawdzięczał swoje wyniesienie. W osobie hrabiego Poniatowskiego, stolnika litewskiego, znajdujemy wszystkie warunki niezbędne dla dogodzenia nam i skutkiem tego postanowiliśmy wynieść go na tron Polski[20].
 • @Marx 8888 06:19:59 -Prusaczka Katarzyna wszystko ustalała z Pruskim Fryderykiem
  a jej dyplomaci i generałowie byli niemcami. -Po narzuceniu Rzeczypospolitej gwarancji ustrojowych w 1775 roku, ambasador rosyjski Otto Magnus von Stackelberg stał się faktycznym współrządcą państwa. Według rosyjskich zamierzeń wszystkie decyzje monarchy miały być uprzednio z nim konsultowane i przez niego zatwierdzane. Dyplomata rosyjski miał przemożny wpływ na rozdawanie urzędów, od jego decyzji zależało m.in. nadanie orderów Orła Białego i Świętego Stanisława[78].
 • @Marx 8888 06:19:59a nami jednak od 1772 roku kręcili jak chcieli to jakie nam to wystawia świadectwo?"
  -Nami kręcili, czy ich używano? -Oto jest pytanie! (This is a question, wg. Hamleta) :)))
 • @moher 06:37:45 "Dyplomata rosyjski"
  ambasador rosyjski Otto Magnus von Stackelberg. -Pewnie czystej krwi Słowianin, tylko rodem z spruszczonych Wieletów, czy też Obodrytów połabskich :)))
 • -Masz to wszystko choćby tu;
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanisław_August_Poniatowski
 • @moher 06:37:45
  Dygresje i dywagacje niewątpliwego erydyty - jeśli taka wola..
 • @Marx 8888 06:46:01 No, niestety taka jest prawda.
  -Najwyższa pora byśmy, tak oni, jak i my przestali dać się dalej kręcić. -Historia magistra vitae est podobno. -Pora wyciągnąć wnioski. -Słowa Pana Jezusa; -"Poznajcie prawdę, a ona was wyzwoli" mają uniwersalne znaczenie. -:))) Warto, byś poszperał, kto był szefem wywiadu Ivana Groźnego, czy też Piotra I Wielkiego Cara Moskiewskiego,który mu porwał własnego syna z wiednia, gdzie ten się schronił przed ojcem potworem i na którym ten potwór robił doświadczenia na ludzką wytrzymałość na ból. (Duchowni prawosławni uważali Piotra za szatana). Czy kto był lekarzem, który otruł Stefana Batorego. -Pisał nie będę. -Dlaczego? -Powinieneś się domyśleć. :( -SZCZĘŚĆ BOŻE!
 • @chrisdigger 07:15:33
  Tak, to prawda. Dziękuję
  Powyższe pozostaje bez wpływu na moją dobrą pamięć!
 • @moher 07:02:32
  "KRÓL STEFAN ZMARŁ NAGLE"

  http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje32/text22p.htm
 • @chrisdigger 07:14:24 Max!
  Müller powinien dać Ci premię!
 • @Stara Baba 07:21:13 - Tak. lekarz przysłany mu przez zachłannych Habsburgów
  -W ten sposób nikt im nie przeszkodził zagarnąć Węgry.
 • @Zdzich 06:28:54 -Omalże nie przegapiłem mądrego Zdzicha! :)))///-"Zapytajcie Rosjan.
  "U nas komunizmu niet, bo komunisty (czytaj: "żydzi") ubieżali do Amieriki."
  I tak jest."/// -Да, так точно! -Zapomniałeś tylko dodać; -A wszystkie nasze miliardery to czystej krwi Słowianie! :))) -SZCZĘŚĆ BOŻE!
 • Jedno zdanie dyskwalifikuje caly tekst.Ze Polska napadla w 1920
  na ZSRR.Polska napadla na ZSRR bo wojska ZSSR nagle sie znalazly przypadkowo pod Warszawa.W celach pokojowych oczywiscie.
 • dałem 1*
  za ZDRADZIECKIE potępianie Polaków w wojnie z SSowietem... z resztą się poniekąd zgadzam - ruscy w bolszewizmie mieli do wyboru być beznarodowymi gangsterami tudzież mięsem armatnim - reszta lądowała w gułagach, a kto był selekcjonerem tej bestialskiej hodowli też wiadomo ;)))
 • @staszek kieliszek 08:27:52
  Kompromitujesz się ignorancją!
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyprawa_kijowska_%281920%29
  Wyprawa kijowska (rzadziej operacja ukraińska[1]) – ofensywa Wojska Polskiego i armii URL na Kijów w kwietniu 1920, podczas wojny polsko-bolszewickiej.(...)
  Operacja przeciw bolszewikom rozpoczęła się 25 kwietnia 1920 r i była większa niż inne w roku poprzednim.
 • @chrisdigger 08:37:21
  U mnie nie polatasz. Jeszcze jedna personalna napaść i wypadasz z gry!
 • @staszek kieliszek 08:27:52- "W celach pokojowych oczywiscie."
  -Oczywiście. :))) -Armia Czerwona zawsze "wkraczała pokojowo". Inne dokonują agresji lub napadają. -Kwestia erystyki. :))). Pod Warszawą Polacy zachowali się szczególnie perfidnie, bo przeszkodzili jej w marszu po pokój światowy. :)))
 • @moher 08:46:56
  Stać Cię na wyższy poziom!
 • @chrisdigger 08:22:35 -No cóż. spodziewałem się tego. W końcu
  czym więcej jak słupem może być taka niemiecka młynarzyna? -Dziękuję za kubeł zimnej wody. :))) -Idę spać. -Poszukam. :))) https://youtu.be/mBBuzHrZBro -PolskaWWW! -SZCZĘŚĆ BOŻE!
 • No cóż
  Mam nadzieję, że ten tekst nie jest jaskółką zapowiadającą przeistoczenie się NEonu w krzywe zwierciadło niepoprawnych.pl. Tam wszyscy dostają orgazmu na temat USraela, tutaj coraz częściej podnoszą się chrapliwe głosy osobników szczytujących na temat zasług Rosji Carskiej, Rosji, Rosji Radzieckiej, Stalina, ZSRR i armii czerwonej.

  Wygląda na to, że istnieje spora grupa Polakow (?), którzy zawsze muszą komuś w d. wchodzić, a to Niemcom, a to Amerykanom, a to Żydom, a to Rosjanom; mało tego, potępiać wszystkich pozostałych Polaków, którzy tego nie czynią, a najchętniej potępiać w czambuł cały Naród i państwo polskie, zarzucać Mu zbrodnie, a jak widać na powyższym przykładzie, nawet wojny, wymyślone i niepopełnione, a także popełnione przez inne narody i w ogóle kwestionować zasadność ich istnienia.

  Tak właśnie rozumiem sens i cel opublikowania tej notki. Komentarze Autora są wiele mówiące i przypominają mi podrzucanie kolejnego ochłapu propagandowego przez np. lobby gendertamy i przypatrywanie się na ile społeczeństwo sobie da w kaszę nadmuchać.

  Chwała Bogu na Niebiosach, większość Polaków jeszcze rozumu nie postradała i pomimo wieloletniej i namolnej propagandy, nie czuje się winna ani odpowiedzialna ani za niemieckie obozy koncentracyjne, ani za żadne ludobójstwo, ani za wywołanie jakiejkolwiek wojny, a wojnę obronną, obronę Ojczyzny przed jakimkolwiek najeźdźcą uważa za swój najświętszy obowiązek.
 • @Lotna 09:12:10
  Miało być: lobby genderyzmu.
 • @Lotna 09:16:06
  Niestety mam identyczne wrażenie. Gdyby jednak kilka chwil autor jednak chciał poświęcić nauce (o fuuuuj!) to pewnie od razu zorientowałby się, że Lenin rozpoczął akcję "Cel Wisła" w listopadzie 1918 roku i raczej chodziło tu o tę Wisłę, anie jakąś inną. Ten sam cel miało tajne porozumienie bolszewi z dowództwem niemieckim o przejmowaniu linii niemieckich na wschodzie. Reszta to jedynie konsekwencje. Następny krok w bibliotece pozwoliłby autorowi "odkryć" opracowanie "Krasnoarmiejcy w polskom plenu w 1919–1922 g. Sbornik dokumentow i materiałow" wydawca: Dyrekcja Archiwów Państwowych i Federalna Agencja ds. Archiwów Rosji Moskwa 2004, które to opracowanie przeczy bzdurom z tez autora. Jeśli propaganda miałaby być domeną idiotów i nieuków to autor wpisuje się idealnie w ten właśnie nurt.
 • @Autor
  Dlaczego tak mało mówi się o białogwardzistach,którzy walczyli z bolszewikami?
  "Plan Wrangla znajduje poparcie marszałka Focha. 14 września polskie władze wyraziły zgodę na sformowanie na naszych terytoriach ochotniczej Armii Rosyjskiej (3. Rosyjskiej Armii) liczebnością do 80.000 żołnierzy."

  Chciałbym się zapytać co stało się z tą 3 armią ,gdzie się podziała i gdzie zniknęła?
  Agent austriacko-niemiecki niejaki Piłsudski zawarł tajny pakt z Leninem i Trockim aby przerwać działania wojenne z bolszewikami by mogli wysłać swoje wojska na białogwardzistów .A przecież gdyby Piłsudski wsparł Wrangla to razem roznieśli by bolszewików w pył i całkiem inaczej potoczyły by się losy Polski i Europy.
  Przytoczę tutaj fragment pewnej depeszy:

  „ Raport mjr. Z. Ołdakowskiego z 27 IX 1920 z Berna z treścią poufnej rozmowy Lenina”. Jej treść cytowana za prof. Nowakiem brzmi z dzisiejszej perspektywy proroczo: „Tak często powtarzałem Trockiemu – mówił Lenin – który nareszcie mnie pojął, że Polska niepodległa nie stanowi dla nas wielkiego niebezpieczeństwa. Polska nie jest Rosją i jakikolwiek będzie miała rząd, nie będzie on niebezpiecznym dla naszej organizacji sowieckiej. Ale stanowczo nie możemy zezwolić na to, ażeby na południu Rosji uformował się rząd burżuazyjny, który bezwzględnie stanie się biegunem przyciągającym dla Ukrainy i Rosji Centralnej i wówczas stracilibyśmy te dla nas tak cenne spichlerze aprowizacyjne. Naszym niebezpieczeństwem śmiertelnym jest Wrangel i należy go zwalczać za wszelką cenę. Przeciwko Polsce możemy zawsze zjednoczyć cały naród rosyjski i nawet sprzymierzyć się z Niemcami, podczas kiedy istnienie niepodległej południowej Rosji [Wrangla] stanowić będzie zagrożenie dla Rosji Sowieckiej, stały ferment niezgody oraz wieczną niepewność. ”
  Tutaj widać wyrażnie jakie plany wobec Polski mieli bolszewicy a jakie Rosjanie z Denikinem i Wranglem.Co prawda to Rosjanie początkowo nie chcieli uznać niepodległej Rzeczpospolitej,ale jak napisał w swojej książce Denikin sprawa niepodległości i granic była do negocjacji i poważnych ustępstw.
 • @matterhorn 11:44:42
  Nie wkleiłem żródła co niniejszym czynię.

  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2014/07/tajny-pakt-lenin-pilsudski-cz-i-i-ii/
 • Do tych, którzy nie zgadzają się z autorem.
  Otóż, zanim przetoczyły się wszystkie konferencje Wielkiej Trójki, nt. granic w Europie po II w. św., w 1943 r. koncepcję granic Polski przedstawiły USA. Według tej koncepcji Polska miała być państwem położonym pomiędzy Wartą i Wisłą.
 • @Marx 8888 13:18:24
  Max, fakty. Próba destabilizacji wewnętrznej z pomocą przeniesienia rewolucji na tereny Polski ;Zbigniew Kusiak, Komunistyczna Partia Polski, w: Encyklopedia Białych Plam, t. IX, Radom 2002. Zajęcie Mińska przez Rosjan- grudzień 1918, Wilna- styczeń 1919, no chyba, że przyszli po swoje. Tyle, że Wilna broniło Wojsko polskie (od 8 grudnia oddziały samoobrony Wilna stały się oficjalnie oddziałami Wojska polskiego).
 • @Marx 8888 14:24:10
  "przed bitwą lisem w bitwie tygrysem":))) W jakich "dokumentach historycznych określono początek wojny polsko - bolszewickiej na 14 lutego 1919"? , część historyków i to dawno temu, przyjęła taką datę jako datę końca "równowagi", tyle tylko, że nie było żadnej równowagi, Rosja realizowała plan "Cel Wisła", a Polska się temu przeciwstawiła. No chyba, że chcemy przyjąć koncepcję, że jak my uciekamy to jest wojna sprawiedliwa, a jak oni uciekają to jest wojna niesprawiedliwa. W takim razie bylibyśmy po złej stronie:))). Nie pisałem nic o "buncie Żeligowskiego", a o powstałych jesienią 1918 na ternach wschodnich Rzeczypospolitej samoobronach krajowych, które otrzymały osobowość prawną 8 grudnia 1918 i jako dowódcę generała Władysława Wejtko. Te oddziały Wojska polskiego zostały wyparte z Wilna 5 stycznia 1919.
 • I tak oto dyskusja o rosji przekształciła sie w bełkot i przepychanke slowną ,,dowodową,,
  Wybaczcie ostrosc sformułowania ale dyskusja zeszła na manowce. W całej histori ludzkosci panstwo czy tez wladca niezaleznie do formy tej wladzy zawsze wymuszał siła subordynacje podbitego narodu lub panstwa,masy ludzkie musialy sie podporzadkowac niezaleznie od tego co myslały o narzuconym systemie władzy. Tak samo jak polacy po 1945 roku mieli narzucony komunizm[czy socjalizm] i musieli sie podporzadkowac tamtemu systemowi tak tez rosjanie w identyczny sposob[ z duzo wiekszym oporem i przelewem krwi bratniej] musieli sie podporzadkowac komunistą. Jest to reguła w całej histori ludzkosci.Obarczanie wina narodu który przegrał walke o wolnosc i suwerennosc o to ze potem obywatele tego narodu sila zostali wcieleni do armi i sluzyli zlej sprawie to dokladnie to samo co obarczanie wina polaka zolnierza ,oficera,za komunizm, a przeciez niewiele brakowalo ze polska armia mogla byc uzyta w zlych celach owszem indywidualna wina moralna ciazy na tych osobach ale jak przedtem napisalem w calej chistori ludzkosci jest to standart zachowan ludzkich[patrz film ,,wstep do tyrani,,] i polacy wcale od tej reguly nie sa wolni[polacy w armi niemieckiej,austryjackiej ,rosyjsiej czy tez przedstawiciele wielu narodów w armiah kolonialnych] W całej dyskusji nie przewinoł sie wogule temat finansowania rewolucji bolszewickiej i to czyni z niej bezwartosciowa paplanine. Fakt stworzenia planu rewolucji w kregach finansjery amerykanskiej i czesciowo europejskie [Antony .C. Sutton,,Wal Stret a Rewolucja Bolszewicka w Rosji ] czyni te siły i te klany odpowedzialne za całe zło bolszewizmu. Idea bolszewizmu była obca kulturowo Rosji carskiej. Mozemy tylko rozpatrywac na ile rzeczona finansjera był zydowska na na ile wielonarodowa , w kazdym razie pod wzgledem religijnym nie byli to zydzi, bardziej ateisci pochodzenia zydowskiego wyalienowani z narodu izraela jako osobna kasta,idaca wrecz drogą własnych filozofi władzy i panowania nie majacym nic wspolnego z prawdziwym izraelem[patrz Naturei Karta] ktora to tylko narzedziowo wykozystala ducha zydowskiego do swych celow. Udział wielu osób pochodzenia zydowskiego we wladzy bolszewikow to te same cechy przystosowacze jakie maja wszystkie inne narody ziemi by kozystac dla celow osobistych z aktualnie panujacego ukladu[ a ze sa organizacyjnie i wspulnotowa lepsi od innych to tez i wieksze maja mozliwsci kozystania z tych stworzonych przes siebie struktor [M C Donald,,Feomen . Zydowski,,] Konkludujac odpowiedzialne za bolszewizm sa nieformalne ,ukryte struktory i jednostki ktore stworzyly takie plany i ideje, mowienie o winie Rosjan to brak rozumienia ,siebie i rzeczywistosci w jakie zyja takie osoby . Gwarantuje ze jesli Nastanie NWO [a na pewno nastanie na okres kilku lat] to wszystkie narody wiekszosc ludzi dla zysku ,ambicji ,,wladzy lub by po prostu by zyc beda wspierali ten system i polacy nie beda tu zadnym wyjatkiem, beda nadzorcami nad reszta polaków . wiekszosc przyjmie znamię besti 666 bo karkulacja nie bedzie przebiegała na poziomie co jest wlasciwe lecz jak przezyc [jak najlepiej] Rosjanie ulegli bolszewizmowi po długiej walce,polacy poniesli niewielka w stosunku do rosjan ofiare w walce z narzuanym polsce systemem ,Rosjanie byli wiec lepszym narodem niz polacy ktorzy prawie ze bez oporu [porownaj walki w rosji miedzy balymi a czerwonymi a polskim podziemiem niepodleglosciowym] przyjeli ten system . Słowa Putina ,,ze lenin podłozył bombę atomowa pod gmach zwany rosja jest dobrym opisem rosyjskiej martyrologi Dzis cele w obec Rosji sa te same tyle ze pod sztandarem demokracji, dziwie sie ze blogerzy i komentujacy tak łatwo gmatwaja o co jest tak proste do ogarniecia ...
 • @jan 15:34:52
  Mam tylko dwa pytania: co Polaków obchodzi, że 90 milionów Rosjan nie było w stanie upilnować własnej dumy narodowej, religii i własnego państwa ? (jak to możliwe, że paru kolesiów z pociągu robi rewolucję?) I drugie pytanie: jakie to miało znaczenie dla Polaków z kim walczą w roku 1919-20 i później (mundury jakiego państwa nosili ci żydzi którzy nas napadali i dlaczego 90 milionów sprawiedliwych milczało?)
 • @kimur 15:59:16
  I to by było na tyle.
  Niedługo dojdzie do tego że wejdziemy w dzisiejszy nurt niemieckiej propagandy i będziemy głosić że to nie Niemcy a faszyści nas mordowali
  bo to nie Niemcy a faszyści byli źli!
 • @kimur
  Jak to mozliwe ze polacy wiekszoscią głosow zgodzili sie wejsc w sklad uni europejskiej kiedy wiadomo ze plan ten stworzono w nastepstwie dlugofalowego planowania i jest to tak naprawde ukryta forma okupacji,[Giertych ,,Plany dobrych niemców,,] sam sobie odpowiedz......
 • @Marx 8888 15:35:54
  A ktoś poza Niemcami uznał tę hybrydę niemiecko-litewską? Bo nie uznał, dlaczego? ponieważ do tych terenów było wielu chętnych i Polska dyplomacja Rosję o tym poinformowała. Oddziały samoobrony zostały uznane za jednostki wojska polskiego przez Naczelnika państwa... państwa polskiego:))). W którym miejscu koncepcje polityczne Polaków (Dmowski, Piłsudski), zakładały interwencję zbrojną w celu zagłady państwa rosyjskiego?
 • @Stara Baba 16:06:00
  Przecież to marzenie i Rosjan i Niemców.
 • @jan 16:08:29
  Jest sens w pytaniu co to ma wspólnego z artem? Dla Ciebie to forma okupacji, dla innych to forma realizacji, dla jeszcze innych szansa by swoje życie ułożyć gdzie indziej.
 • 2*
  Antypolska komunistyczna propaganda. Żydowska Rosja Sowiecka prędzej czy póżniej napadłaby na Polskę, niosąc światło czerwonej rewolucji. Nazywanie partyzantów NSZ bandytami dyskwalifikuje w moich oczach autora. Oni chcieli uchronić Polskę przed upokorzeniem, jakim dziś jest doznawana. Jak myślicie, skąd Rosja ma taką siłę? Z samobiczowania? Odpowiedź pozostawiam Wam.
 • @kimur
  To pytanie padło na blogu Robert Grunholz .blog w art ,,Tygrys i Niedzwiedz,, tak wtedy odpowiedziałem.
  ..
  ..............................................................................................................
  jan
  16 Lipiec 2015 at 23:53


  Panie Robercie Mysle ze traci pan czas na polemiki z ludzmi ktorym obce sa prawa logiki,fragmentarycznosc i atomizacja ich muzgow nie pozwala im na calosciowa ocene swiata. Gdyby odrobine mysleli to wzieli by pod uwage np fakt ze Rosja zostala calkowicie zdruzgotana pod kazdym wzgledem po rewolucji bolszewickiej zafundowanej jej przez okreslone kregi wladzy w usa i europie. zniszczono wtedy caly dorobek tego narodu. Usa kolejno organizowaly wojny ktore omijajac ich kraj pozwalal im dorobic sie na zniszczeniu i smierci milionow osob ruznej narodowosci.Po drugiej wojnie Rosja byla zniszczona i swoj potencjal musiala odbudowywac z gruzow w odruznieniu od usa . ktore swoj potencjal mialy calkowicie nienaruszony. idac dalej za Jelcyna wyprowadzono z rosji do bankow nowego Jorku zawrotne kwoty ktore juz dzis pozwolily by Rosji byc w duzo lepszej sytuacji niz jest ,obecne ataki walutowe ,i gospodarcze to pruby zniszczenia Rosji.i tylko idiota niczego nie rozumiejacy moze domniemac ze chodzi o cos tak nierealnego jak wolnosc i demokracji e czy tzw prawa czlowieka na ktore powoluja sie sily stawiajace rosje pod pregiezem Porownujac sytuacje Rosji trzeba tez wziasc pod uwage fakt ze usa poprzez militarne wymuszenie dolara jako waluty rezerwowej okradaly caly glob z owocow pracy wszystkich narodow .Rosja nie robila teg w tak drastycznej formie a mozna wrecz powiedziec ze w tzw komunie mozna bylo zyc i wolnosci bylo znacznie wiecej niz obecnie. Sytuacja zachodu jest wiec wypadkowa ich agresywnej ekspansji i kradziezy dokonywanej w epoce kolonialnej bo te srodki rowniez byly podstwa ich dobrego startu. pamietajmy ze a rosji po 1917 wywieziono przez szwecje do usa tysiace ton zlota to tez zawazylo na mozliwosciach tzw zachodu.Pisze jakis amator histori ze dmowski zmienil stosunek do rosji .czy nie widzisz robercie ze z takim poziomem rozumienia to nawet nie warto dyskutowac bo szkoda czasu. Ten pan nie rozumie ze Rosji po 1917 r nie bylo ,a byl to kraj pod okupacja okreslonych sil kontrolujacy obszar bylej rosji
  Odpowiedz
  jan
  17 Lipiec 2015 at 00:08

  Bardzo dobrze opisal droge do sukcesu tzw zachodu[skupiajac sie na usa ] noam homski w ksiazce ,,rok 501 podboj trwa,,rosja nie miala nigdy takich,, sukcesow ,, w globalnej kradziezy dokonywanej na narodach tego swiata. czy nie jest oczywiste ze zlodziej zawsze ma wiecej od czlowieka utrzciwego
  jan
  19 Lipiec 2015 at 00:59


  tak sie zlozylo ze moja rodzina byla wywieziona w okresie wojny do kazachstanu.jak opowiadala mi mama[miala 12lat]kazachowie opowiadali sobie taki zart cyt,,car to byl oczen durak niewiedzial nawet ile tabunow koni bylo w stepie ,jak przyszli bolszewicy policzyli nawet ile jaj znosi kura,, Swego czasu w polityce byl artykol o rosji byly tam statystyki z okresu przed 1917 r bylo tam napisane ze w tamtym okresie rosja produkowal przenicy 30 procent wiecej niz usa kanada i argentyna razem wziete. ilosc koni jaka byla w rosji to okolo 30 procent populacji koni na swiecie w tamtym okresie rosja zmierzala najkrutsza droga do tego by stac sie gospodarcza potego,w tamtym czasie zbudowano tez kolej transyberyjska ktora przejela sporo handlu z azja ..rosja stawala sie pod wiec zagrozeniem dla zachod [stad zamach na stolopina ktory podjol sie uczynienia z rosji nowoczesnym panstwem przemyslowym,stad tez celowe i przemyslane wciagniecie rosji do pierwszej wojny swiatowej by ja oslabic i przejac[ patrz ,,wall strett a rewolucja bolszewicka,, .], znana jest wypowiedz trockiego wyjezdzajacego z nowego jorku z blogoslawienstwem uwczesnego prezydenta usa ze jedzie do rosji by utopic ja we krwi i wyniszczyc elity rosyjskie ,. doprowadzic do zidiocenia duczowienstwo ,generalicje,arystokracje… . To sie w rosji pod bolszewicka okupacja dokonalo.dlatego obecny stan rosji jest dzis taki jaki jest .jest tam wiele do zrobienia i rosjanie by to zrobili niestety sily zachodu chca wladzy absolutnej stad rosja jest sola w oku. jest prawda ze rosja jest panstwem ktore w sporej mierze zyje ze sprzedazy surowcow ,bo nie mozna w krutkim czasie zbudowac innej infrastruktury trzeba na to czasu ,rosja na dzis niestety sporo wydaje na zbrojenia ,gdyby tego nie zrobila juz byla by celem besposredniej agresji zachodu i to tez uniemozliwia podniesienie jakosci zycia . w kazdym razie putin postawil przed rosyjska akademia nauk zadanie przejscia od surowcow do panstwa o wysokim poziomie przetwazania produktow..pisze niejaki fighter ,,jesli do tego dolozyc powszechna degeneracje,pijanstwo ,, wez pod uwage fakt ze rosjanie do pewnego momentu byli narodem niepijacym a powszechne pijanstwo rozplenilo sie w okresie narzuconego rosji komunizmu mysle ze jako celowe dzialanie.,ten sam osobnik pisze bez rynku paliw rosja nie istniej ,postawmy pytanie w stosunku do usa czy usa bez dolara jako waluty rezerwowej pozwalajacej temu panstwu okradac caly swiat tez beda istnialy w takiej formie jak obecnie. co do degeneracji rosjan czy amerykanin z kilkudziesieciokilogramowa nadwaga faszerujacy sie farmaceutykami [jako celowy program korporacji patrz prisonplanet] nie jest osobnikiem zdegenerowanym. troche wiec panowie obiektywizmu. co do trzymania za morde ,,czy usa nie sa moze juz dzis panstwem w pelni totalitarnym.dziwne sa wiec te przemyslenia tu piszacych. co do starego niedzwiedzia i faktu ze ukradziono ci czterdziesci lat zycia cuz moge ci powiedziec jesli wyjechales na zachod i masz pelne koryto i myslisz ze jestes wolny to niezbyt gleboko wnikasz w istote zycia i mysle ze jeszcze nie do konca zdefiniowales sobie co znacza slowa i pojecia za pomoca ktorych sie porozumiewasz. co do liczby ofiar komunizmu pisalem ze w tamtym czasie rosji nie bylo byl tylko twor stwozony przez elity zachoduw ramach socjalnych eksperymentow pewnych srodowisk,wiec rosja nie ponosi za to odpowiedzialnosci poniewaz kazdy narod z reguly sie podporzadkowuje narzuconemu w taki czy inny sposob systemowi wladzy.np ofiar demokratycznych dzialan usa od konca wojny liczy sie na okolo 60 milionow na calym swiecie rosja jest w tym zestawieniu nieznaczaca statystyka. Obejzyj stary niedzwiedziu film,, wezwanie do przebudzenia ,,moze cie otrzezwi z letargu zimowego drzemania …….

  jan
  19 Lipiec 2015 at 13:58  @the fihter W komentazach przewijal sie motyw porownywania standartow zycia miedzy rosja a zachodem dlatego posluzylem sie odniesieniami do usa. dla zachowania obiektywizmu.rosja sama poddana naciska wrogow nie jest wstanie wyjsc poza reguly walki jakie jej sie narzuca tym samym stosuje zblizone metody by sie bronic skala agresji jest jednak nieporownywalna [irak ,libia ,iran,jugoslawia ,panama,fukuszima czy ukraina jako modelowe dzialanie cia] piszesz niemcy wyslali lenina to duze uproszczenie zapominanie o trockim i klanach ktore go finansowaly z usa to powazne falszerstwo histori dlatego ze w chistori zachowana jest ciagloosc i te same klany ktore finansowaly trockiego dzis[ich dzieci i wnuki] maja wladze nad swiatem zachodu. to brednie ze rosjanie ochoczo w wiekszosci przyjely bolszewizm,walki trwaly dlugo,kiedy sie zorientowano bylo za puzno,czy dzis na przykladzie ukrainy czy polski nie widac ze mozna zamontowac pod pozorem demokracji i wolnosci obce agentury i narod osaczony systemem zaleznosci[wlasciwie spetany] niema innego wyboru by sie podporzadkowac takiej wladzy ,dzis sa media wtedy byly ulotki ,agitacje po prostu rosjan tak jak polakow oszukano i zmanipulowano obalajac wladze romanowuw .pisanie o ochoczym przyjeciu bolszewizmu przy wiedzy ze demontaz wszelkich niezaleznych monarchi [[i panstw narodowych] i jest waznym celem nieoficjalnych struktor wladzy .. ten jeden fakt pokazuje ze rosje wmanipulowano w bolszewizm dzis mamy nowoczesne srodki przekazu i narody dowolnie daja soba manipulowac,. czy dzis polskie wladze nie realizuja okupacyjnych planow wobec polski, jesli z zewnatrz przyjda dyrektywy o ekstremalnym dokreceniu sruby polaka to polscy urzednici sluzby to zrobia bo maja dzieci na utrzymaniu i comiesieczne oplaty dlaczego wiec dostrzegasz cos w oku brata a nie widzisz to co sie buduje dzis w calej europie [giertych ,,plany dobrych niemcow] . W tych dwuch pociagach jakie przez europe dojechaly do Rosji ze szwajcari NIE BYLO ROSJAN .ale ci ludzi e w liczbie kilkuset osob przejeli calkowita i niepodzielna wladze nad rosja poprzez terror, indoktrynacje ,przymus prawny,stwierdzenie ze rosjanie ochoczo przyjeli bolszewizm to kpina.po kilku pokoleniach owszem, sporra czesc rosjan moze nawet wiekszosc w jakis sposob akceptowala ten system wladzy ale nie bylo innego wyjscia czy np szwedzi nie akceptuja tego systemu wladzy jaki jest choc wielu pisze ze ten kraj jest daleko posuniety w realizacji nwo.,czy polacy nie akceptuja tego co po 80 roku narzucily polsce obce agentury, albo w skrajnej postaci faszyzm niemiecki czy nie ten sam mechanizm spowodowal ze niemcow wykozystano do wewnetrznych rozgrywek finansujac hitlera przez dlugi okres tym samym wiedzac na co przeznacza te srodki [fridman ,,prawdziwa przyczyna wojen swiatowych],, Swieta Rus ,, taki jest tytul ksiazki graczowej polecam nieswiadomym jak mawial lenin,,urzytecznym idiotom,,lapiacych[ lapcie zlodzieja ] nie tego kto jest prawdziwym zlodziejem ………
  Odpowiedz
  tie_fighter
  20 Lipiec 2015 at 08:30  @jan,

  @tie=fihter masz problem skoro zasady ortografi przyslanija ci zdolnosc analizy zjawisk i procesow. Mysle ze jestes kiepskim obserwatorem zeczywistosci skoro niezauwazyles ze ludzie o perfekcyjnej znajomosci ortografi sa bardzo czesto czlkowicie niezdolni do rozpoznania rzeczywistosci w jakiej zyja ,przyklady ludzi o,, wysokom,, wyksztalceniu polaczonym ze schematycznym odtwarzaniem wyuczonych fraz mozna by znalezc miliony ,zapamietanie slowek [moze dobry jestes w krzyzowkach tam wystarczy pamietac] i interpunkcji nic nie znaczy otwurz okno i spojz zabaczysz tam tlumy bezmyslnych istot z opanowana do perfekcji ortografia ,pare dni temu rozmawialem w dentysta,mysle ze znal ortografie,probowalem mu powiedziec co nieco o fluoze, [J jaskowski fluorcichy zabujca]w swojej bezmyslnosci byl nie do pokonania podobnie jak ty. to taki przyklad wyszszosci rozumienia nad zapamietywaniem .. mam wstret do ortografi bo widze i dostrzegam zeczy wazniejsze ktorych nie dostrzega wiekszosc tzw wyksztalciuchow po ,,wyszszych studiach ,, Jak wytlumaczysz fakt ze nie znajac ortografi po kilku chwilach analizy sytuacji wiedzialem ze unia europejska nie jest dobrym pomyslem dla polski a miliony wyksztalciuchow z swietna znajomoscia ortografi dala sie otumanic propagandzie.wracajac do. sedna mianowicie twojego kategorycznego stwierdzenia ze garstka ludzi nie byla w stanie przejac kontroli nad wielomilionowym narodem co nazywasz humoreska. to stwierdzenie wlasnie swiadczy ze niczego nie rozumiesz. Napisalem w tekscie powyzej ze zaprowadzono terror, indoktrynacje i przymus prawny mozna by dopisac ze srodki finansowe jakie urzyto do przejecia wladzy byly olbrzymie,okres poprzedzajacy rewolucje byl okresem przygotowawczym , okresem intensywnej agitacji i indoktrynacji,pierwsza proba w 1905 r sie nie udala poniewaz panstwo rosyjskie bylo zbyt silne ,pierwsza wojne swiatowa celowo zaplanowano by rosje oslabc,tak wiec wiele czynnikow zostalo celowo skoordynowanych i nalozonych na siebie by obalic dynastie carska.. Doprawdy niewiarygodne ze mozna byc tak infantylnym by nie wiedziec ze cos takiego jest mozliwe tak samo dzis jak i w przeszlosci. Spojz na ukraine gdzie usa zainstalowaly poroszenke ,albo poprzednio w gruzji organizujac korolowe rewolucje ,technologia byla .podobna poczytaj sobie art ,,PRZEJECIE KRAJU JAK TO DZIALA,, na prisonplanet.pl jesli po tym artykule dalej twierdzisz ze garstka ludzi z dobrym zapleczem nie moze obalic zady i przejac kontroli nad krajem to masz problem. z soba .w rosji bylo podobnie zastosowano dwuetapowy model przejecia wladzy

  robert grunholz

  Reformy Piotra Stołypina mogły istotnie zwiększyć potęgę carskiej Rosji i to było jednym z głównych powodów rewolucji, aczkolwiek ukryta władza pała nienawiścią do każdego, kto posiada choć odrobinę bogactw, którymi się z nią nie chce dzielić. Ponad to czuje ona jeszcze większą nienawiść w stosunku do wszelkich monarchii; dlatego też miast przejąć Prusy, Austro-Węgry, Rosję czy Imperium Osmańskie, łatwiej było je wyniszczać, a zaczynano robić to od najniższych warstw społecznych właśnie. Do udanej rewolucji wystarczą pieniądze, plan i masa robotników bądź studentów, którymi jest łatwo manipulować i wzniecić w nich każde idiotyczne idee.

  Zastanówmy się jednak w jakiej sytuacji znalazła się Rosja na koniec rządów prezydenta Jelcyna. Wszyscy wiemy, że był to kraj słaby, skrajnie zdemoralizowany, rozbity, biedny i wieszczono mu kompletny upadek. Jednakże w kolejnych latach nie nastąpił żaden upadek, wręcz przeciwnie. Kraj zaczął powoli budować nowocześniejszy i wydajny przemysł, zrestrukturyzowano rolnictwo, lecz przede wszystkim, starano się odbudować społeczeństwo czy też Naród, opierając go na starych i sprawdzonych w Rosji wartościach. Czy było ciężko? Nadal jest. Nie odbudowano jeszcze wszystkich Cerkwi, które wysadzała bolszewicka zaraza. Nie zwalczono tak jak chciano alkoholizmu. Spora część tego ogromnego kraju jest nadal zacofana, choć od lat odbudowuje się wszędzie infrastrukturę, głównie dzięki zyskom z eksporty ropy i gazu. Czemu nie miano by korzystać z tej przewagi, którą daje taka ilość posiadanych przez kraj surowców? Pragnę jednak zauważyć, że zyski z tego eksportu nie znikają w powietrzu. Właśnie dzięki nim Rosja utrzymała jedność i mimo swych problemów, jest nadal mocarstwem z którym musi się liczyć cały świat. Mimo tych wszystkich przywar, błędów i problemów, które wszyscy wymienili, Rosjanie przetrwali wprowadzony siłą komunizm i zaczęli odbudowywać swoją narodową tożsamość. Powoli, z masą potknięć i wrogą połową świata. Ciężko oczekiwać, by nagle Pietropawłowsk stał się drugim Dubajem, nawet jakby Rosją rządzili sami poczciwi geniusze.

  Co tak dla porównania osiągnęła Polska przez te 26 lat rzekomej wolności, nazywane przez wielu najlepszym czasem w historii naszego kraju? Rosjanie byli na dnie i zaszli nieco wyżej, choć nie tak wysoko jakby chcieli. A my mimo ogromnego potencjału co zrobiliśmy z naszym państwem? Co takiego zbudowała III Rzeczpospolita? Parę autostrad dla Pana Kulczyka? Zagraniczne supermarkety? Stadiony na kredyt? Nie prowadzimy nawet suwerennej polityki monetarnej czy zagranicznej, a Rosjanie mimo tego, że byli jeszcze niedawno głęboko w najciemniejszej rzyci, jakoś potrafili utrzymać surowce i przemysł we własnych rękach, odbudować co nieco i dać nie raz prztyczka reszcie świata, aż do momentu bycia zdolnymi do prowadzenia własnej i niezależnej polityki.

  Nawet jeśli uznamy, że Rosja to zadupie, syf, kiła i malaria, to znaczy dziś więcej niż Polska. Głównie dlatego, że jeśli coś jest w Rosji, to jest zazwyczaj rosyjskie. My w Polsce niedługo nie będziemy posiadać nawet lasów, a dostęp do wody pitnej będą nam regulować firmy prowadzone przez byłych oficerów Mossadu.
  Odpowiedz
  tie_fighter
  21 Lipiec 2015 at 20:3  Drogi Robercie,

  „Proste pytania dla tych, — którzy dostają piany na ustach kiedy pada słowo ROSJA.

  Które przedsiębiorstwa kupiła Rosja lub Rosjanie w Polsce za bezcen, a następnie zlikwidowała przez tzw. wrogie przejęcia?

  Może w Łodzi? Na Śląsku, w Starachowicach?

  Kto doprowadził armie Polską do ruiny, tak że w tej chwili mamy zaledwie parę tysięcy żołnierzy zdolnych do walki?

  Czy to w Moskwie powstają prawa zakazujące w Polsce wędzenia mięsa?

  Kto limituje nam połowy ryb, produkcję mleka, cukru, etc.?

  Czy to Rosja kontroluje handel w Polsce przez 12 największych sieci handlowych?

  Ktoś może dać przykład — kiedy Rosjanie przez podstawione osoby wykupują
  ziemie na zachodzie Polski?

  A może ktoś zna jakieś rosyjskie, lichwiarskie banki w kraju nad Wisłą?

  Kto zlikwidował całe nasze gałęzie przemysłu takie jak stocznie, elektronika, hutnictwo, zbrojeniówkę?

  A może Putin nałożył na nas haracz za emisję dwutlenku węgla, przez co prąd kosztuje Polaka dwa razy więcej tyle co wcześniej?

  Czy Rosja w Polsce propaguje demoralizację, niszczy rodzinę, patriotyzm młodzieży, gryzie katolików?

  Rosja nie pozwala budować dróg tak jak chcemy ze względu na dwa żółwie przechadzając się od sadzawki do sadzawki?

  Czy Rosjanie planują masowe osadnictwo na ziemiach polskich?

  Czy Rosjanie roszczą pretensje do 1/3 polskiego terytorium?

  Czy Rosja wspiera naszych wrogów takich jak banderowcy?

  Czy żąda od nas wysyłania kontyngentów wojskowych do Afganistanu, na Bliski Wschód czy ostatnio Afryki przy okazji niszcząc nasze interesy i powiązania handlowe?

  Czy Rosja narzuca nam swojego rubla, czy ktoś inny – euro?

  jan
  21 Lipiec 2015 at 23:36


  Wybacz ze jeszcze cos napisze by twoj trriumf wynikajacy z mojego braku znajomosci ortografi rozwiac jak poranną mgle. Otuz przedmiotem rozwarzan nie bylo to czy sa ludzie swiadomi i jednoczesnie znajacy swietnie ortografie lub jej nie znajacy ale rozumiejacy zeczywistosc,czy tez wyksztalceni idioci, jak piszesz ,ale dochodzenie do prawdy [dyskusja] czy mozliwe jest obalenie legalnej wladzy przes stosunkowo nieliczna grupe by przejac kontrole nad licznym wielomilionowym narodem ty stwierdziles kategorycznie ze nie jest to mozliwe nazywajac takie stwierdzenie,, humoreska,, podalem ci przyklad z ostatniego okresu tj gruzje i ukraine gdzie sterowane z wewnatrz tzw ,,kolorowe rewolucje,,w stu procentach potwierdzaja taka mozliwosc,zreszta takich przykladow mozna podac wiecej np spektakularne obalenie wladz iranu przez CIA,gdzie caly proces mozna przesledzic na oficjalnych stronach CIA z czego ta struktura byla wrecz dumna…Tak wiec podane przyklady obalaja twoja teze calkowicie. Zachowania jednostek calych spoleczenstw [spojz na polske] to kwestia drugorzedna albowiem postawy i zachowania ludzi mozna dowolnie modelowac majac odpowiednia logistyke i pieniadze. Tym samym by wybrnac z twarza z sytuacji blednego logicznie wniosku,uciekles sie do typowej socjotechniki [brawo] przesuwajac ciezar rozwazan na inny obszar to jest faktu nieznajomosci przezemnie ortografi czyli wskazujac problem i charakter osoby [z czym sie zgadzam i co faktycznie ma miejsce i co w njmniejszy stopniu nie wplywa ma moje samopoczucie]] by ukryc blad w rozwazaniach tego zasadniczego [bardzo waznego] problemu.. Dodam politycy sa wrecz szkoleni w w takich scenariuszach prowadzenia dyskusji, jednak ,,nie ze mna te numery bruner,, jak mawial klos. Tytulem wyjasnienia oczywistym jest ze zindoktrynowana i zmanipulowana czesc spoleczenstwa rosyjskiego poparla bolszewikow,zreszta mieli oni pozatym spore zaplecze organizacyjne.. Postawy takich osob byly przedmiotem manipulacji ich swiadomoscia wbrew ich osobistym interesa dlatego nie mozna mowic swiadomym dzialaniu. Kiedy spoleczenstwo rosyjske zorientowalo sie o co chodzi bylo za puzno pomimo ze do walki przeciw bolszewiką stanela spora czesc spoleczenstwa,nawet lenin w pewnym momencie zwatpil w mozliwosc zwyciestwa..walki byly zaciete i trwaly do lat 20 co swiadczy ze wcale nie ,,ochoczo,, jak piszesz poparto bolszewikow ,spoleczenstwo bylo zdezorientowane i zmeczone wojna ,po ucieczce kierenskiego bolszewicy przejeli szczyt piramidy wladzy tak to odbywa sie do dzis doly poslusznie najczesciej predzej czy puzniej miekna i akceptuja status owo.. Tak wiec troche pokory lepiej odpuscic posiadanie racji i brniecie w obrone nieslusznych tez. pozdrawiam
  Odpowiedz
  tie_fighter
  22 Lipiec 2015 at 07:21

  0

  0

  Rate This

  @jan,

  Skoro łagodzisz nieco ton dyskusji, to odpowiem.

  Otóż napisałeś tak:

  ” Tytulem wyjasnienia oczywistym jest ze zindoktrynowana i zmanipulowana czesc spoleczenstwa rosyjskiego poparla bolszewikow,zreszta mieli oni pozatym spore zaplecze organizacyjne.. Postawy takich osob byly przedmiotem manipulacji ich swiadomoscia wbrew ich osobistym interesa dlatego nie mozna mowic swiadomym dzialaniu. ”

  Czyli jednak potwierdzasz, że fakt poparcia bolszewii przez część społeczeństwa rosyjskiego była faktem. Dodałbym tylko, że chodziło o sporą część, a katalizatorem tego poparcia była nędza tych ludzi. Biali też korzystali z zewnętrznego wsparcia podczas wojny domowej i od bólu można by to podciągnąć po ten sam mechanizm, któremu ulegli bolszewicy. Czy sam fakt zmanipulowania tych ludzi spowoduje, że oni znikną? Czy na ukraińskim majdanie stali sami statyści podstawieni przez Sorosa? Nie, ale było ich wystarczająco dużo, aby przy wsparciu pieniędzy Sorosa i przy całkowitej obojętności części ukraińskiego społeczeństwa odsunąć od władzy legalnie wybrany rząd i prezydenta – jaki by nie był. I kolejny czynnik niezbędny do przeprowadzenia takiej operacji, a bez którego operacja nie byłaby możliwa do przeprowadzenia, to kontrola i poparcie resortów terroru i przemocy, które skutecznie przetrącą kręgosłup i niepokornym i tym, którzy się zbudzili z amoku i zorientowali, że jak słusznie napisałeś działali wbrew swoim własnym interesom. Nie zmienia to jednak faktu, że bez ich wsparcia w charakterze użytecznych idiotów przewrót nie udałby się. Przejmowanie kontroli nad poszczególnymi państwami odbywać się może na zasadzie rewolucji, lub zakulisowo pod płaszczykiem demokrac  W dalszym ciagu sie nie rozumiemy .przyklad kolorowej rewolucji na ukrainie i w gruzji jednoznacznie pokazuje ze nieliczna grupa moze przejac kontrole nad licznym narodem nawet bez zdecydowanego poparcia calego spoleczenstwa ,w wypadku ukrainy garstka oplacanych aktywistow byla bardzo nieliczna w stosunku do calosci spoleczenstwa to ze przewrut sie udal bylo konsekwencja swietnej organizacji i zaplecza w obu przypadkach to jest gruzji i ukrainy nie mozna mowic ze przewrotu dokonaly duze grupy lecz mala nie reprezentatywna czesc spoleczenstwa. a glownym filarem przewrotu byli swietnie przygotowani i wyszkoleni agenci oplacani w dolarach. na dobra sprawe mozna mowic o przewrocie palacowym.Spoleczenstwo jako calosc bylo bierne.Oczywiscie agentury zaktywizowaly ruzne prawicowe i nacjonalistyczne grupy bo jest to regula przewrotow. ale i tak mozna mowic ze przewrut zostal dokonany przez nieliczne ugrypowania bedace kropla w mozu spoleczenstwa role wiodaca graly struktury agenturalne.i one sterowaly calym procesem.. Wracajac do rosji sytuacja byla podobna ,tez nalezy mowic o nielicznej grupie ktora przejela kontrole nad licznym narodem,albowiem ta grupa zapoczatkowala calu proces destrukcji swiadomosci spolecznej poprzez agitacje , w poczatkowym okresie byla tylko ta przybyla z zewnatrz [trocki i lenin plus ok 400osob]grupa plus organizacje wywrotowe zalozone i finansowane z tych samych srodkow co grupa wiodaca ,kiedy obalono rzad kierenskiego nastapilo lawinowe przejmowanie kontroli nad narodem a tzw poparcie potem polegalona przymusie uczestnictwa np w armi. w poczatkowym okresie byla to nieliczna grupa aktywistow to ze potem wcielono do systemu wszystko i wszystkich nie podwaza stwierdzenia ze obalenia wladzy dokonaly nieliczne jednostki w stosunku do calosci spoleczenstwa.potem nie bylo innego wyjscia jak popierac tamten system wladzy. tak jest zawsze. gdziekolwiek jakas struktura wladzy zaistnieje tak wiec okres poczatkowy przejmowania wladzy pokazuje ze takie procesy sie udaja i zapoczatkowane sa przez nieliczece sie liczebnie grupy aktywistow momencie gdy trocki i lenin przybyl do rosji nie bylo tak ze spoleczenstwo juz same z siebie w sporej czesci chcialo komunizmu .wykozystano wiele momentow .co do biedy w rosji jako motywu rewolucji to pamietaj ze w angielskich fabrykach pracowaly dzieci a kolonie zachodu byly przykladna ilustracja wyzysku i zniewolenia robotnik w rosji zarabial na dwie krowy miesiecznie ,a tokaz w fabryce [za polityka ]nawe 4 krowy,jak pisalem rosja produkowala 30 procent przenicy wiecej niz usa argentyna i kanada razem wziete do 1917 r wiec gdzie bieda.nie bylo gorzej niz na zachodzie.Proces przygotaowan byl dlugii kosztowny ale w poczatkowym okresie byly to doslownie jednostki,nieliczna grupa.dlatego teza jakiej bronilem jest prawdziwa proces zainicjowala nieliczna grupa ,mysle ze lęk przed terrorem gdy juz wladze w rosji przejeto na czesci obszary nie pozwalal ludzia sie przeciwstawic i dlatego wlaczli sie do twozonego systemu. Ludziom zawsze mozna wmowic wiele zeczy i klamiac obiecac to i owo tak bylo w rosji tak tez bylo w polsce bo czy KOR to tysiace ludzi wystarczylo kontrolowac szczyt wiec znow mamy nieliczna grupe ktora byla inicjatorem a wlasciwiej kontrolowala proces zmian…….
  Odpowiedz
  tie_fighter
  23 Lipiec 2015 at 07:20

  0

  0

  Rate This

  @jan,

  Jeżeli tak by było, to bolszewicy nie wygraliby wojny domowej. Mój dziadek, który brał udział w tych walkach przeciw bolszewikom jakoś nie nie wspominał, że była ich garstka. Co więcej, żołnierze walczący po stronie bolszewii nie przechodzili na stronę białych, choć mieli ku temu liczne okazje. Mało tego, ci bolszewicy, którzy byli wzięci jako jeńcy byli stuprocentowymi komunistami, ślepo oddanymi sprawie. I jeszcze jedno pytanie. Skoro ten mechanizm miałby polegać obstawianym przez ciebie zasadom, TO DLACZEGO NIE UDAŁO SIĘ ZAINSTALOWAĆ KOMUNIZMU W II RP? Przecież Komunistyczna Partia Polski działała w najlepsze, środki finansowe płynęły szerokim strumieniem, metody przewrotu opracowane i sprawdzone. Dlaczego więc się nie udało? Ano dlatego, że nie znaleziono oparcia w szerokich masach, które dobrze wiedziały jaką zarazą jest komunizm. Zatem obstaję przy swoim. Może i rewolucja bolszewicka była zaprojektowana tak jak piszesz, ale wymknęła się spod kontroli i zaczęła żyć własnym życiem. A co do KOR, to też wyglądało to inaczej niż podaje się w oficjalnych źródłach. „Dzieci puławian miały, zdaniem Mariana Miszaskiego, stworzyć KOR, i próbować podporządkować sobie Solidarność. Problem niezależności Solidarności od środowiska nazywanego przez Mariana Miszalskiego lobby żydowskim rozwiązał Wojciech Jaruzelski wprowadzając stan wojenny. Dzięki Jaruzelskiemu prawdziwa Solidarność została zlikwidowana, a pod jej szyldem lobby żydowskie mogło z Jaruzelskim zawrzeć kontrakt polityczny przy okrągłym stole. ” Nie było żadnego szerokiego poparcia, niepokornej Solidarności przetrącono po prostu kręgosłup i tyle. Dlatego właśnie Mazowieckie, Michniki, Geremki i cała reszta żydokomuny mogła kolaborować przy okrągłym stole ze swoimi oficerami prowadzącymi. I tyle. A dlaczego w ogóle powstała pierwsza Solidarność? W jakich okolicznościach odbywały się robotnicze wystąpienia przeciw władzy? Ano kolejne drakońskie podwyżki na towary, których i tak w sklepach zazwyczaj nie było – czyli bieda.
  Odpowiedz
  jan
  26 Lipiec 2015 at 16:05

  0

  0

  Rate This

  @tie fihter
  Uzywasz dziwnych argumentow piszesz np dziadek bral udzialw wojnie z bolszewikami i nie wspominal ze byla ich garstka. W dalszym ciagu rozpatrujemy sytuacje czy mozliwe jest przejecie wladzy przez nieliczna grupe nad licznym narodem.Mysle ze nie rozumiesz w dalszym ciagu problemu.To ze twoj dziadk walczyl z liczna armia bolszewicka jest raczej dowcipem niz argumentem przeciw temu co napisalem. Bo zecza oczywista jest ze w miare uplywu czasu [a byly to juz lata 20] i budowania struktur wladzy i kontroli ,,cale spoleczenstwo krok po kroku teoretycznie zaczyna popierac narzucony system w postepie wykladniczym. Spoleczenstwo po przejeciu szczytu wladzy jest tylko plastycznym nie liczacym sie materialem do zagospodarowani . Punktem wyjscia dla narzucanego systemu byly ustalenia jakie zapadly na szczytach rodzin finansowych USA. .Poczatek procesu zapoczatkowala nieliczna grupa,ktora wykozystala caly szereg okolicznosci[ruwniez tych stwozonych celowo jak I wojna swiatowa] W momencie przjazdu tych 400 ,,rewolucjonistow ,, nie mieli oni masowego poparcia ,wykozystali niezadowolenie glod spowodowany wojna, czas wojennej niestabilnosci , oraz organizacje terrorystyczne zalozone przed 1817r oraz osoby pozyskane dzialaniami agitacyjnymi byly to wiec nieliczne lecz aktywne srodowiska dobrze finansowane z zachodu.W momencie obalenia rzadu tymczasowego byla to nieliczna grupa ktora wykozystujac te okolicznosci umacniala wladze przygarniajac coraz wiecej zdezorientowanych osobnikow. W momencie obalania w nocy rzadu tymczasowego bylo ich moze kilka kilka tysiecy wiec jest to liczba znikoma w stosunku do calosci spleczenstwa Rosji w tamtym czasie . Wzrost ilosciowy bedac procesem rozciagnietym w czasie zaczol sie od malej grupy przyslanej z zewnatrz wiec moje stwierdzenie ze taka forma przejecia wladzy jest mozliwa jest jak najbardziej wlasciwe i zgodne z prawda. Tylko nieliczni osobnicy sie nie przystosowuja,jak powiedzial bukowski cyt z pamieci,,gdyby byc lojalnym wobec zasad nalezalo by umzec z glodu,,.Wiekszosc wiec predzej czy puzniej zaczyna wspolpracowac z nazuconym systemem ty nazywasz to poparciem.twoje trzymanie sie slowa,, poparcie,, jest nieadekwentne do sytuacji i rozumienia tych zdarzen jako procesu zainicjowanego przez nieliczna grupe przyslanych z zewnatrz agentow. Owszem w miare uplywu czasu slepo oddanych komunizmowi rosjan przybywalo.ale byl to juz czas ze system wladzy byl silny pozatym w kazdym narodzie sa jednostki ktore nawet gdyby im stwozono idealne warunki wystapia nawet przeciw dobrej wladzy. To ze ta nieliczna grupa wykozystala ruzne narzedzia by dokonac przewrotu , w Rosji i na tym zbudowala swoje puzniejsze poparcie nie zmienia faktu ze Pocztkiem wszystkiego byly nieliczne jednostki. Twoje trzymanie sie ,,slowa ,,poparcie ,, jak mniemam ma na celu spuscic w niebyt fakt ze rewolucja byla zaplanowanym procesem co sugerujesz piszac ,,moze i rewoluca bolszewica byla i zaplanowana,, a z samego faktu ze byla zaplanowana i dokonana wynika ze jest to mozliwe . W niemczech sie nie udala bo niemcy sie w pore zorientowalii spacyfikowali te nieliczna grupe. oraz tworzone rady rewolucyjne ale i w niemczech zostalo to zapocztkowane przez podobne srodowiska co w rosji. Oczywistym tez jest ze wiele czynnikow wplywa na powodzenie takich dzialan np Lukaszenka na bialorusi skuteczne zablokowal ten mechanizm przejmowania wladzy znajac go bardzo dobrze co do metodyki postepowania przyslanych czy tez wewnetrznych agentow. Masy najczesciej nie wiedza co sie dzieje ,nie sa douszczane do informacji,karmione sa nadziejami i obietnicami ,sa nieswiadome dlatego czesto wlanczaja sie do dzialan ktore w ich mniemaniu dadza im lepszy byt.to jest regula zachowan tzw wiekszosci . wykozystuja to ci kturzy planuja obalenie zadow .i oni sa zasadnicza sila sprawcza. dlatego mowimy ze nieliczne dobrze zorganizowane grupy sa w stanie przejac wladze. Kolorowe rewolucje dzis to klasyka i wrecz material pogladowy do udanych przejec wladzy. To co nazywasz poparciem to tylko zreczna socjotechnika ,bo czy krowa bedzie sobie odmawiala pujscia na pastwisko…… idacy za nia pastuch z kijem jest sila sprawcza,dziwne ze nie chcesz tego uznac.
  Odpowiedz
  tie_fighter
  26 Lipiec 2015 at 18:53

  0

  0

  jan
  19 Lipiec

  @the fihter W komentazach przewijal sie motyw porownywania standartow zycia miedzy rosja a zachodem dlatego posluzylem sie odniesieniami do usa. dla zachowania obiektywizmu.rosja sama poddana naciska wrogow nie jest wstanie wyjsc poza reguly walki jakie jej sie narzuca tym samym stosuje zblizone metody by sie bronic skala agresji jest jednak nieporownywalna [irak ,libia ,iran,jugoslawia ,panama,fukuszima czy ukraina jako modelowe dzialanie cia] piszesz niemcy wyslali lenina to duze uproszczenie zapominanie o trockim i klanach ktore go finansowaly z usa to powazne falszerstwo histori dlatego ze w chistori zachowana jest ciagloosc i te same klany ktore finansowaly trockiego dzis[ich dzieci i wnuki] maja wladze nad swiatem zachodu. to brednie ze rosjanie ochoczo w wiekszosci przyjely bolszewizm,walki trwaly dlugo,kiedy sie zorientowano bylo za puzno,czy dzis na przykladzie ukrainy czy polski nie widac ze mozna zamontowac pod pozorem demokracji i wolnosci obce agentury i narod osaczony systemem zaleznosci[wlasciwie spetany] niema innego wyboru by sie podporzadkowac takiej wladzy ,dzis sa media wtedy byly ulotki ,agitacje po prostu rosjan tak jak polakow oszukano i zmanipulowano obalajac wladze romanowuw .pisanie o ochoczym przyjeciu bolszewizmu przy wiedzy ze demontaz wszelkich niezaleznych monarchi [[i panstw narodowych] i jest waznym celem nieoficjalnych struktor wladzy .. ten jeden fakt pokazuje ze rosje wmanipulowano w bolszewizm dzis mamy nowoczesne srodki przekazu i narody dowolnie daja soba manipulowac,. czy dzis polskie wladze nie realizuja okupacyjnych planow wobec polski, jesli z zewnatrz przyjda dyrektywy o ekstremalnym dokreceniu sruby polaka to polscy urzednici sluzby to zrobia bo maja dzieci na utrzymaniu i comiesieczne oplaty dlaczego wiec dostrzegasz cos w oku brata a nie widzisz to co sie buduje dzis w calej europie [giertych ,,plany dobrych niemcow] . W tych dwuch pociagach jakie przez europe dojechaly do Rosji ze szwajcari NIE BYLO ROSJAN .ale ci ludzi e w liczbie kilkuset osob przejeli calkowita i niepodzielna wladze nad rosja poprzez terror, indoktrynacje ,przymus prawny,stwierdzenie ze rosjanie ochoczo przyjeli bolszewizm to kpina.po kilku pokoleniach owszem, sporra czesc rosjan moze nawet wiekszosc w jakis sposob akceptowala ten system wladzy ale nie bylo innego wyjscia czy np szwedzi nie akceptuja tego systemu wladzy jaki jest choc wielu pisze ze ten kraj jest daleko posuniety w realizacji nwo.,czy polacy nie akceptuja tego co po 80 roku narzucily polsce obce agentury, albo w skrajnej postaci faszyzm niemiecki czy nie ten sam mechanizm spowodowal ze niemcow wykozystano do wewnetrznych rozgrywek finansujac hitlera przez dlugi okres tym samym wiedzac na co przeznacza te srodki [fridman ,,prawdziwa przyczyna wojen swiatowych],, Swieta Rus ,, taki jest tytul ksiazki graczowej polecam nieswiadomym jak mawial lenin,,urzytecznym idiotom,,lapiacych[ lapcie zlodzieja ] nie tego kto jest prawdziwym zlodziejem ………
  Odpowiedz
  jan
  21 Lipiec 2015 at 00:08

  0

  0

  Rate This

  @tie=fihter masz problem skoro zasady ortografi przyslanija ci zdolnosc analizy zjawisk i procesow. Mysle ze jestes kiepskim obserwatorem zeczywistosci skoro niezauwazyles ze ludzie o perfekcyjnej znajomosci ortografi sa bardzo czesto czlkowicie niezdolni do rozpoznania rzeczywistosci w jakiej zyja ,przyklady ludzi o,, wysokom,, wyksztalceniu polaczonym ze schematycznym odtwarzaniem wyuczonych fraz mozna by znalezc miliony ,zapamietanie slowek [moze dobry jestes w krzyzowkach tam wystarczy pamietac] i interpunkcji nic nie znaczy otwurz okno i spojz zabaczysz tam tlumy bezmyslnych istot z opanowana do perfekcji ortografia ,pare dni temu rozmawialem w dentysta,mysle ze znal ortografie,probowalem mu powiedziec co nieco o fluoze, [J jaskowski fluorcichy zabujca]w swojej bezmyslnosci byl nie do pokonania podobnie jak ty. to taki przyklad wyszszosci rozumienia nad zapamietywaniem .. mam wstret do ortografi bo widze i dostrzegam zeczy wazniejsze ktorych nie dostrzega wiekszosc tzw wyksztalciuchow po ,,wyszszych studiach ,, Jak wytlumaczysz fakt ze nie znajac ortografi po kilku chwilach analizy sytuacji wiedzialem ze unia europejska nie jest dobrym pomyslem dla polski a miliony wyksztalciuchow z swietna znajomoscia ortografi dala sie otumanic propagandzie.wracajac do. sedna mianowicie twojego kategorycznego stwierdzenia ze garstka ludzi nie byla w stanie przejac kontroli nad wielomilionowym narodem co nazywasz humoreska. to stwierdzenie wlasnie swiadczy ze niczego nie rozumiesz. Napisalem w tekscie powyzej ze zaprowadzono terror, indoktrynacje i przymus prawny mozna by dopisac ze srodki finansowe jakie urzyto do przejecia wladzy byly olbrzymie,okres poprzedzajacy rewolucje byl okresem przygotowawczym , okresem intensywnej agitacji i indoktrynacji,pierwsza proba w 1905 r sie nie udala poniewaz panstwo rosyjskie bylo zbyt silne ,pierwsza wojne swiatowa celowo zaplanowano by rosje oslabc,tak wiec wiele czynnikow zostalo celowo skoordynowanych i nalozonych na siebie by obalic dynastie carska.. Doprawdy niewiarygodne ze mozna byc tak infantylnym by nie wiedziec ze cos takiego jest mozliwe tak samo dzis jak i w przeszlosci. Spojz na ukraine gdzie usa zainstalowaly poroszenke ,albo poprzednio w gruzji organizujac korolowe rewolucje ,technologia byla .podobna poczytaj sobie art ,,PRZEJECIE KRAJU JAK TO DZIALA,, na prisonplanet.pl jesli po tym artykule dalej twierdzisz ze garstka ludzi z dobrym zapleczem nie moze obalic zady i przejac kontroli nad krajem to masz problem. z soba .w rosji bylo podobnie zastosowano dwuetapowy model z rzadem tymczasowym .

  jan
  21 Lipiec 2015 at 23:36

  0

  0

  Rate This

  Wybacz ze jeszcze cos napisze by twoj trriumf wynikajacy z mojego braku znajomosci ortografi rozwiac jak poranną mgle. Otuz przedmiotem rozwarzan nie bylo to czy sa ludzie swiadomi i jednoczesnie znajacy swietnie ortografie lub jej nie znajacy ale rozumiejacy zeczywistosc,czy tez wyksztalceni idioci, jak piszesz ,ale dochodzenie do prawdy [dyskusja] czy mozliwe jest obalenie legalnej wladzy przes stosunkowo nieliczna grupe by przejac kontrole nad licznym wielomilionowym narodem ty stwierdziles kategorycznie ze nie jest to mozliwe nazywajac takie stwierdzenie,, humoreska,, podalem ci przyklad z ostatniego okresu tj gruzje i ukraine gdzie sterowane z wewnatrz tzw ,,kolorowe rewolucje,,w stu procentach potwierdzaja taka mozliwosc,zreszta takich przykladow mozna podac wiecej np spektakularne obalenie wladz iranu przez CIA,gdzie caly proces mozna przesledzic na oficjalnych stronach CIA z czego ta struktura byla wrecz dumna…Tak wiec podane przyklady obalaja twoja teze calkowicie. Zachowania jednostek calych spoleczenstw [spojz na polske] to kwestia drugorzedna albowiem postawy i zachowania ludzi mozna dowolnie modelowac majac odpowiednia logistyke i pieniadze. Tym samym by wybrnac z twarza z sytuacji blednego logicznie wniosku,uciekles sie do typowej socjotechniki [brawo] przesuwajac ciezar rozwazan na inny obszar to jest faktu nieznajomosci przezemnie ortografi czyli wskazujac problem i charakter osoby [z czym sie zgadzam i co faktycznie ma miejsce i co w njmniejszy stopniu nie wplywa ma moje samopoczucie]] by ukryc blad w rozwazaniach tego zasadniczego [bardzo waznego] problemu.. Dodam politycy sa wrecz szkoleni w w takich scenariuszach prowadzenia dyskusji, jednak ,,nie ze mna te numery bruner,, jak mawial klos. Tytulem wyjasnienia oczywistym jest ze zindoktrynowana i zmanipulowana czesc spoleczenstwa rosyjskiego poparla bolszewikow,zreszta mieli oni pozatym spore zaplecze organizacyjne.. Postawy takich osob byly przedmiotem manipulacji ich swiadomoscia wbrew ich osobistym interesa dlatego nie mozna mowic swiadomym dzialaniu. Kiedy spoleczenstwo rosyjske zorientowalo sie o co chodzi bylo za puzno pomimo ze do walki przeciw bolszewiką stanela spora czesc spoleczenstwa,nawet lenin w pewnym momencie zwatpil w mozliwosc zwyciestwa..walki byly zaciete i trwaly do lat 20 co swiadczy ze wcale nie ,,ochoczo,, jak piszesz poparto bolszewikow ,spoleczenstwo bylo zdezorientowane i zmeczone wojna ,po ucieczce kierenskiego bolszewicy przejeli szczyt piramidy wladzy tak to odbywa sie do dzis doly poslusznie najczesciej predzej czy puzniej miekna i akceptuja status owo.. Tak wiec troche pokory lepiej odpuscic posiadanie racji i brniecie w obrone nieslusznych tez. pozdrawiam
  Odpowiedz
  jan
  23 Lipiec 2015 at 00:21

  0

  0

  Rate This

  W dalszym ciagu sie nie rozumiemy .przyklad kolorowej rewolucji na ukrainie i w gruzji jednoznacznie pokazuje ze nieliczna grupa moze przejac kontrole nad licznym narodem nawet bez zdecydowanego poparcia calego spoleczenstwa ,w wypadku ukrainy garstka oplacanych aktywistow byla bardzo nieliczna w stosunku do calosci spoleczenstwa to ze przewrut sie udal bylo konsekwencja swietnej organizacji i zaplecza w obu przypadkach to jest gruzji i ukrainy nie mozna mowic ze przewrotu dokonaly duze grupy lecz mala nie reprezentatywna czesc spoleczenstwa. a glownym filarem przewrotu byli swietnie przygotowani i wyszkoleni agenci oplacani w dolarach. na dobra sprawe mozna mowic o przewrocie palacowym.Spoleczenstwo jako calosc bylo bierne.Oczywiscie agentury zaktywizowaly ruzne prawicowe i nacjonalistyczne grupy bo jest to regula przewrotow. ale i tak mozna mowic ze przewrut zostal dokonany przez nieliczne ugrypowania bedace kropla w mozu spoleczenstwa role wiodaca graly struktury agenturalne.i one sterowaly calym procesem.. Wracajac do rosji sytuacja byla podobna ,tez nalezy mowic o nielicznej grupie ktora przejela kontrole nad licznym narodem,albowiem ta grupa zapoczatkowala calu proces destrukcji swiadomosci spolecznej poprzez agitacje , w poczatkowym okresie byla tylko ta przybyla z zewnatrz [trocki i lenin plus ok 400osob]grupa plus organizacje wywrotowe zalozone i finansowane z tych samych srodkow co grupa wiodaca ,kiedy obalono rzad kierenskiego nastapilo lawinowe przejmowanie kontroli nad narodem a tzw poparcie potem polegalona przymusie uczestnictwa np w armi. w poczatkowym okresie byla to nieliczna grupa aktywistow to ze potem wcielono do systemu wszystko i wszystkich nie podwaza stwierdzenia ze obalenia wladzy dokonaly nieliczne jednostki w stosunku do calosci spoleczenstwa.potem nie bylo innego wyjscia jak popierac tamten system wladzy. tak jest zawsze. gdziekolwiek jakas struktura wladzy zaistnieje tak wiec okres poczatkowy przejmowania wladzy pokazuje ze takie procesy sie udaja i zapoczatkowane sa przez nieliczece sie liczebnie grupy aktywistow momencie gdy trocki i lenin przybyl do rosji nie bylo tak ze spoleczenstwo juz same z siebie w sporej czesci chcialo komunizmu .wykozystano wiele momentow .co do biedy w rosji jako motywu rewolucji to pamietaj ze w angielskich fabrykach pracowaly dzieci a kolonie zachodu byly przykladna ilustracja wyzysku i zniewolenia robotnik w rosji zarabial na dwie krowy miesiecznie ,a tokaz w fabryce [za polityka ]nawe 4 krowy,jak pisalem rosja produkowala 30 procent przenicy wiecej niz usa argentyna i kanada razem wziete do 1917 r wiec gdzie bieda.nie bylo gorzej niz na zachodzie.Proces przygotaowan byl dlugii kosztowny ale w poczatkowym okresie byly to doslownie jednostki,nieliczna grupa.dlatego teza jakiej bronilem jest prawdziwa proces zainicjowala nieliczna grupa ,mysle ze lęk przed terrorem gdy juz wladze w rosji przejeto na czesci obszary nie pozwalal ludzia sie przeciwstawic i dlatego wlaczli sie do twozonego systemu. Ludziom zawsze mozna wmowic wiele zeczy i klamiac obiecac to i owo tak bylo w rosji tak tez bylo w polsce bo czy KOR to tysiace ludzi wystarczylo kontrolowac szczyt wiec znow mamy nieliczna grupe ktora byla inicjatorem a wlasciwiej kontrolowala proces zmian…….
  Odpowiedz
  jan
  27 Lipiec 2015 at 20:26

  0

  0

  Rate This

  @tie fihter
  No wlasnie . Jesli prawda jest ze Rotshild na kongresie we wiedniu obiecal carowi Romanowowi ze obali dynastie. za odmowe podporzadkowania systemu finansowego rosji . a potem poprzez wywolanie I wojny swiatowej [www.zbawienie .com ,,Plan trzech wojen swiatowych,,] stworzono warunki by to zrealizowac to znaczy ze nie tylko podeslano wirusy tej choroby zwanej komunizmem ale i stworzono warunki socjalne i podstawy ideowe do przewrotu i obalenia dynasti. A gdyby nawet [czego nie bylo] byl ten brud w rosji [na zachodzie jest go nieporuwnywalnie wiecej] to jakim prawem ktos ma ingerowac w zycie tego narodu,czy na zachodzie zycie w tamtym czasie bylo lepsze moze w usa byla demokracja ,cos ci przyslania widzenie spraw jakimi sa w rzeczywistosci……………………., Stary niedzwiedziu masz swoje lata a takis glupi piszesz czerwonoarmisci gwalcili i rabowali czy nie miales w zyciu ksiazki w reku i niewiesz ze jest to regula wszystkich wojen od poczatku ludzkosci .Spojz co sie dzieje dzis na misjach ONZ w afryce co bylo w Jugoslawi onz towcy lapali wszystko co sie ruszalo . zobacz co robi us army na swiecie chlopie wstydz sie braku nie bede mowil czego……………………
  Odpowiedz
  jan
  26 Lipiec 2015 at 16:05

  0

  0

  Rate This

  @tie fihter
  Uzywasz dziwnych argumentow piszesz np dziadek bral udzialw wojnie z bolszewikami i nie wspominal ze byla ich garstka. W dalszym ciagu rozpatrujemy sytuacje czy mozliwe jest przejecie wladzy przez nieliczna grupe nad licznym narodem.Mysle ze nie rozumiesz w dalszym ciagu problemu.To ze twoj dziadk walczyl z liczna armia bolszewicka jest raczej dowcipem niz argumentem przeciw temu co napisalem. Bo zecza oczywista jest ze w miare uplywu czasu [a byly to juz lata 20] i budowania struktur wladzy i kontroli ,,cale spoleczenstwo krok po kroku teoretycznie zaczyna popierac narzucony system w postepie wykladniczym. Spoleczenstwo po przejeciu szczytu wladzy jest tylko plastycznym nie liczacym sie materialem do zagospodarowani . Punktem wyjscia dla narzucanego systemu byly ustalenia jakie zapadly na szczytach rodzin finansowych USA. .Poczatek procesu zapoczatkowala nieliczna grupa,ktora wykozystala caly szereg okolicznosci[ruwniez tych stwozonych celowo jak I wojna swiatowa] W momencie przjazdu tych 400 ,,rewolucjonistow ,, nie mieli oni masowego poparcia ,wykozystali niezadowolenie glod spowodowany wojna, czas wojennej niestabilnosci , oraz organizacje terrorystyczne zalozone przed 1817r oraz osoby pozyskane dzialaniami agitacyjnymi byly to wiec nieliczne lecz aktywne srodowiska dobrze finansowane z zachodu.W momencie obalenia rzadu tymczasowego byla to nieliczna grupa ktora wykozystujac te okolicznosci umacniala wladze przygarniajac coraz wiecej zdezorientowanych osobnikow. W momencie obalania w nocy rzadu tymczasowego bylo ich moze kilka kilka tysiecy wiec jest to liczba znikoma w stosunku do calosci spleczenstwa Rosji w tamtym czasie . Wzrost ilosciowy bedac procesem rozciagnietym w czasie zaczol sie od malej grupy przyslanej z zewnatrz wiec moje stwierdzenie ze taka forma przejecia wladzy jest mozliwa jest jak najbardziej wlasciwe i zgodne z prawda. Tylko nieliczni osobnicy sie nie przystosowuja,jak powiedzial bukowski cyt z pamieci,,gdyby byc lojalnym wobec zasad nalezalo by umzec z glodu,,.Wiekszosc wiec predzej czy puzniej zaczyna wspolpracowac z nazuconym systemem ty nazywasz to poparciem.twoje trzymanie sie slowa,, poparcie,, jest nieadekwentne do sytuacji i rozumienia tych zdarzen jako procesu zainicjowanego przez nieliczna grupe przyslanych z zewnatrz agentow. Owszem w miare uplywu czasu slepo oddanych komunizmowi rosjan przybywalo.ale byl to juz czas ze system wladzy byl silny pozatym w kazdym narodzie sa jednostki ktore nawet gdyby im stwozono idealne warunki wystapia nawet przeciw dobrej wladzy. To ze ta nieliczna grupa wykozystala ruzne narzedzia by dokonac przewrotu , w Rosji i na tym zbudowala swoje puzniejsze poparcie nie zmienia faktu ze Pocztkiem wszystkiego byly nieliczne jednostki. Twoje trzymanie sie ,,slowa ,,poparcie ,, jak mniemam ma na celu spuscic w niebyt fakt ze rewolucja byla zaplanowanym procesem co sugerujesz piszac ,,moze i rewoluca bolszewica byla i zaplanowana,, a z samego faktu ze byla zaplanowana i dokonana wynika ze jest to mozliwe . W niemczech sie nie udala bo niemcy sie w pore zorientowalii spacyfikowali te nieliczna grupe. oraz tworzone rady rewolucyjne ale i w niemczech zostalo to zapocztkowane przez podobne srodowiska co w rosji. Oczywistym tez jest ze wiele czynnikow wplywa na powodzenie takich dzialan np Lukaszenka na bialorusi skuteczne zablokowal ten mechanizm przejmowania wladzy znajac go bardzo dobrze co do metodyki postepowania przyslanych czy tez wewnetrznych agentow. Masy najczesciej nie wiedza co sie dzieje ,nie sa douszczane do informacji,karmione sa nadziejami i obietnicami ,sa nieswiadome dlatego czesto wlanczaja sie do dzialan ktore w ich mniemaniu dadza im lepszy byt.to jest regula zachowan tzw wiekszosci . wykozystuja to ci kturzy planuja obalenie zadow .i oni sa zasadnicza sila sprawcza. dlatego mowimy ze nieliczne dobrze zorganizowane grupy sa w stanie przejac wladze. Kolorowe rewolucje dzis to klasyka i wrecz material pogladowy do udanych przejec wladzy. To co nazywasz poparciem to tylko zreczna socjotechnika ,bo czy krowa bedzie sobie odmawiala pujscia na pastwisko…… idacy za nia pastuch z kijem jest sila sprawcza,dziwne ze nie chcesz tego uznac.
  Odpowiedz

  jan
  27 Lipiec 2015 at 20:26

  0

  0

  Rate This

  @tie fihter
  No wlasnie . Jesli prawda jest ze Rotshild na kongresie we wiedniu obiecal carowi Romanowowi ze obali dynastie. za odmowe podporzadkowania systemu finansowego rosji . a potem poprzez wywolanie I wojny swiatowej [www.zbawienie .com ,,Plan trzech wojen swiatowych,,] stworzono warunki by to zrealizowac to znaczy ze nie tylko podeslano wirusy tej choroby zwanej komunizmem ale i stworzono warunki socjalne i podstawy ideowe do przewrotu i obalenia dynasti. A gdyby nawet [czego nie bylo] byl ten brud w rosji [na zachodzie jest go nieporuwnywalnie wiecej] to jakim prawem ktos ma ingerowac w zycie tego narodu,czy na zachodzie zycie w tamtym czasie bylo lepsze moze w usa byla demokracja ,cos ci przyslania widzenie spraw jakimi sa w rzeczywistosci……………………., Stary niedzwiedziu masz swoje lata a takis glupi piszesz czerwonoarmisci gwalcili i rabowali czy nie miales w zyciu ksiazki w reku i niewiesz ze jest to regula wszystkich wojen od poczatku ludzkosci .Spojz co sie dzieje dzis na misjach ONZ w afryce co bylo w Jugoslawi onz towcy lapali wszystko co sie ruszalo . zobacz co robi us army na swiecie chlopie wstydz sie braku nie bede mowil czego……………………
 • @Marx 8888 13:02:31
  Czytuję nie tylko artykuły, ale również komentarze.

  Na niepoprawnych dowiedziałam się np.że powinnam czcić Piłsudskiego a nienawidzieć Dmowskiego, uwielbiać Reagana i Thatcher, że powinnam brać przykład z gospodarności Izraela, płaszczyć się przed USA, nienawidzić Rosjan za zbrodnie Żydów i bratać się z banderowcami, którzy bestialsko mordowali Polaków i inne nacje, bo są naszym gwarantem wolności i pokoju.

  Natomiast tutaj się dowiedziałam, że powinnam być dozgonnie wdzięczna Stalinowi za granice okrojone o 1/3, armii czerwonej bo mnie wyzwoliła, a co przy okazji zagrabiła, albo kogo zgwałciła, to powinnam zapomnieć, bo to ,pikuś", to tu się co rusz dowiaduję, jakim wspaniałym ustrojem było PRL i że nie powinnam zwracać uwagi na to, że była to, aczkolwiek w niektórych aspektach w formie łagodniejszej niż teraz, okupacja i wyzysk, a teraz się dowiaduję, że to moi dziadkowie wywołali wojnę z bolszewikami.
  Sam twierdzisz, że skoro armia bolszewicka i polska spotkały się w polskim miasteczku Mosty, to zapewne nasza armia, aby nie zostać posądzona o wywołanie wojny, powinna skulić uszy i uciec z podwiniętymi ogonem, co by bolszewicy mogli spokojnie wmaszerować na dalsze tereny Polski, bez żadnego oporu; Polacy natomiast postanowili nierozważnie z Rosjanami walczyć w obronie swojej ojczyzny. Wybacz, że się w tej kwestii z Tobą nie zgadzam.

  Przykro mi, że jest Ci przykro, ale portal albo może się szczycić nieograniczoną wolnością słowa, albo propagować teksty dbające o nasze dobre imię i polską rację stanu, a nie nas szkalujące. Niestety, w dzisiejszej dobie, w czasie wojny informacyjnej, nie ma innej możliwości, bo opluwaczy Polski i Polaków na etatach państw i narodów przed którymi mamy się kajać i wstydzić za popełnione przez nich zbrodnie jest zatrzęsienie.

  Jak to ktoś mądrze powiedział, w dzisiejszej dobie Bóg, ogólnie rzecz biorąc, zawiesił wolną wolę i postawił nas przed wyborem: możemy opowiedzieć się po stronie dobra, albo po stronie zła. Jak wiadomo, wszystkie państwa narodowe, w tym także Polska, mają ulec likwidacji. Metod do osiągnięcia tego celu jest wiele, między innymi, utrzymywanie narodów w poczuciu winy, kompleksów, braku własnej wartości - po to aby zlikwidować w ludziach chęć obrony własnego kraju i własnych, odwiecznych wartości, aby wstydzili się swoich przodków, swojej historii i samych siebie, aby nie czuli jedności z własnym narodem i wypływającej zeń siły, by nie widzieli sensu oporu przed zagrażającym totalitaryzmem jakiego świat jeszcze nie widział.

  Służą powyższemu celowi nie tylko wypowiedzi oskarżające nas o zbrodnie czy propagujące wasalizm w stosunku do jakiegoś narodu czy mocarstwa, ale także o ksenofobię, antysemityzm, rasizm, przeróżne wady narodowe (czy klasowe), z głupotą, chciwością i zacofaniem na czele, oraz wszelki brak wartości humanitarnych i ludzkich uczuć. Takich wypowiedzi niestety tu nie brakuje, a ich odbiór zależy w dużej mierze od tego, czy ich autorzy będą propagowani, czy omijani szerokim łukiem.

  Pozdrawiam bardzo serdecznie,
 • @Lotna 19:27:12 -///"Jak to ktoś mądrze powiedział, w dzisiejszej dobie Bóg, ogólnie rzecz biorąc,
  zawiesił wolną wolę i postawił nas przed wyborem: możemy opowiedzieć się po stronie dobra, albo po stronie zła." //// -5* za tą ocenę dla Ciebie! -chociaż uważam, że Pan Bóg nie odebrał nam swego daru, wolnej woli, wolności wyboru, ale po to dał rozum byśmy mądrze wybierali. -Niestety, w tym świecie obok dobra mamy też zło i wielu się poddaje jego podszeptom. -Stąd biorą się te złe, błędne wybory -SZCZĘŚĆ BOŻE!
 • Już nieźle, ale jeszcze nie dobrze
  Myśl przewodnia w porządku, ale przewód - nie całkiem

  "Rosja to nie ZSRR. ZSRR to nie Rosja!"

  - Całkiem słusznie. Tak samo jak I RP to nie II. RP, jak II. RP to nie Polska Ludowa i jak Polska Ludowa to nie III RP.
  Problem może stanowić jedynie fakt, że zawartość wciąż ta sama, czyli ludzie i ich potomkowie.

  " Do wszystkich domorosłych „historyków”, którzy bezustannie, bezmyślnie lub złośliwie, obarczają odpowiedzialnością za zbrodnie ZSRR , naród rosyjski."

  - No właśnie! ZSRR to nazwa państwa. Naród rosyjski to ludzie zamieszkujący niegdysiejsze ZSRR, a dzisiejszą Federację Rosyjską.
  Pytanie więc zachodzi, czy winna jest nazwa kraju? Bo to, że ZSRR żadnych zbrodni na żadnym narodzie nie dokonywał, to przecież jasne.

  "I tak, państwo ZSRR stworzyła rewolucja w 1917 roku."

  - Rewolucja stworzyła ZSRR? A dlaczego nie Rosjanie? A no dlatego, że rewolucję w Rosji zrobiły państwa zachodnie, w tym ussa. Podejścia do rozwalenia Rosji były takie: rewolucja 1905r, I. wojna światowa - sprowokowana przez zachód, powodem której było zamordowanie przez "Serba" jakiegoś tam arcyksięcia. Dla człowieka myślącego logicznie jasne jest, że ów arcyksiążę został na odstrzał wystawiony po to, żeby zachód mógł znaleźć pretekst do wojny z Rosją. Jako że Serbia i Rosja miał podpisane ze sobą umowy na okoliczność wojen.
  No więc po rewolucji z 1905 roku, która nie przyniosła oczekiwanych przez zachód rezultatów, przyszła kolej na I. wojnę i to światową. Poważną kasę zrobiły na niej ussa, reszta mogła lizać rany. A Rosja nie padła jak chciał zachód. No to jeszcze w czasie trwania I. wojny, światowej, rozumie się, zachód wysłał z Zurichu Lenina z kasą i bandytami, kształconymi w robieniu przewrotów politycznych i sianiu terroru.
  Wojnę, I. światową, rozumie się, udało się szczęśliwie jakoś zakończyć, ale rewolucja z 1917 roku nabierała dynamiki.
  Na pomoc Leninowi i jego bojówkom podesłano Trockiego z takimż samym bandyckim ekwipażem i Rosja spływała krwią. Krwią Rosjan - Słowian. Państwa zachodnie masowo wysyłały do Rosji "oddziały interwencyjne" skutecznie mordujące Rosjan i rabujące Rosję tak, że z Murmańska ussa całymi statkami wywoziło rosyjskie złoto. Pomniejsze państwa zachodnie też na swoje wychodziły, bo w Rosji było co rabować, jako że i przemysł był rozwinięty (rosyjski robotnik miał lepsze kondycje zatrudnienia i opiekę socjalną niż robotnik angielski w tamtym czasie; w samym Petersburgu, bywało, że strajkowało i 120.tys. robotników) a i miasta były zasobne. Szczególnie mordowana była w czasie rewolucji w 1917 roku rosyjska inteligencja i jako Bóg! nie mordowali jej Rosjanie!!!
  Wojna domowa wynikła w następstwie "działań interwencyjnych" państw zachodnich zrobiła z Rosji to, co dziś te same państwa zrobiły z Syrii, Iraku, Afganistanu i Libii.
  I takie właśnie państwo po Leninie, Trockim i zachodnich bandytach przejął Józef Stalin. Rosjanie byli do tego stopnia upodleni że oddziały Stalina witały okrzykami: "zabijcie ich, zabijcie ich jak psy" - a chodziło tu o "zachodnich wyzwolicieli" i ich oddziały.
  Stalin zdawał sobie sprawę, że zachodni bandyci nie odpuszczą i za wszelką cenę starał się unowocześnić kraj, który przybrał nazwę Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
  Udało się zelektryfikować cały kraj a Stalin szedł na każde układy z chciwcami zachodnimi, chcącymi na szybko ugrać jak najwięcej kasy. Jak wiadomo, pieniądz nie ma narodowości a chciwość ma wciąż jedną i tą samą twarz.
  Dzięki temu możliwa była "wymiana handlowa" z zachodem, choć warunki dla ZSRR były niekorzystne. Ale kto nie ma wyboru, bierze co się daje. I tak właśnie kierował swoją polityką Stalin. Kraj się stabilizował, a V kolumnę zainstalowaną w czasach rewolucji i wojny domowej udawało się namierzać i sukcesywnie likwidować. Zgniły zachód nazywa to do dziś' "czystkami stalinowskimi" ale nie dodaje, że nie przeciw Rosjanom były one skierowane. Jak wiemy, zachód z powodu Rosjan aż takich łez to by nie wylewał. Więc widać, że dzięki Stalinowi Rosjanie uzyskali bezpieczeństwo i stabilizację. Rzecz jasna do czasu następnego napadu ze strony zachodu, czyli II. wojny światowej - na której ussa zarobiło jeszcze więcej niż na I. wojnie światowej.

  " Ani Ukraina ani Białoruś, nigdy w dziejach jako państwa nie istniały. To rewolucja uczyniła z nich nazwane w mapach świata republiki."

  - To jasne! A skoro już wiemy, kto rewolucję w Rosji zrobił wiemy także, w czyim interesie było utworzenie tych republik. Z utworzenia Ukrainy zachód dziś chce zrobić dla siebie pożytek - mordując jak niegdyś Rosjan, tylko do Białorusi na razie nie może się zachód dorwać.

  " Pierwsze zapiski o nacji ukraińskiej, nie państwie- nacji, pochodzą z 1596 roku i odnoszą się do ludów zamieszkałych u krańców Rzeczpospolitej Obojga Narodów, u krańców państwa, stąd ich nazwa Ukraina. To zbiegli chłopi pańszczyźniani, zbiegli przestępcy, buntownicy przeciw nieludzkim prawom Rzeczpospolitej, ścigani przez to prawo."

  - Jeżeli Ukrainę zamieszkiwali zbiegli chłopi pańszczyźniani, buntujący się przeciw "nieludzkim prawom Rzeczpospolitej" to wypada się zastanowić, co to była za "rzeczpospolita", która tak bestialsko traktowała Słowian. Co to były te "oboje narodów"? Słowianie, jak wiemy, zostali przez zachodnie hordy z krzyżami podbici i zniewoleni. I to Słowianie stanowili tych "chłopów pańszczyźnianych", a więc byli oni prawowitymi mieszkańcami tych ziem. Pytanie tylko, kto stanowił warstwę rządzącą w tej "Rzeczpospolitej Obojga Narodów"?
  Jeżeli wyobrazimy sobie sytuację sprzed "chrztu" to zobaczymy, że słowiańskie plemiona nie chciały uznać zwierzchności kościoła katolickiego. I to nie tylko ze względu na obcość narzucanej wiary, lecz także z powodu nałożonych płatności i zobowiązań wobec papieża i katolickiego kleru.
  A więc jest jasne, że po udanym zabiegu "chrztu" całą administrację musiano przekształcić tak, by nie było w niej Słowian, w przeciwnym razie zabieg katoliczenia Słowian w ogóle by się nie udał. Tak robią dziś - choć powód inny - i tak robili przed tysiącami lat. No więc te szacunkowe 8% szlachty i 1% arystokracji to nie był żaden słowiański element. Słowianie byli upodlaną i wykorzystywaną warstwą najniższą - czyli chłopami pańszczyźnianymi. Schemat podbojów wszędzie jest ten sam i nie ma przesłanek ku temu by sądzić, iż nawała katolicka okazywała podbitym Słowianom jakieś względy.
  Więc ci "buntownicy" to byli Słowianie, którym udało się uciec spod katolickiej okupacji.

  " Osiedlili się za porohami Dniepru, tam byli bezpieczni. Dopóki rabowali Turcję, napadali na ziemie bisurmanów, dla Rzeczpospolitej- podobnie jak dla Rosji, byli użyteczni, stanowili bufor bezpieczeństwa pomiędzy Rzeczpospolitą, a Turcją i Tatarami."

  - Ja akurat czytałam, że ci zbiegowie żyli spokojnie, zajmowali się rybołówstwem i uprawą roli. Nie interesował się nimi nikt, bo nie byli politycznie użyteczni dla żadnej ze stron sąsiadujących.

  " Kłopoty się zaczęły wtedy gdy uznali siebie za równorzędnych partnerów szlachty, gdy zamarzyła się im władza."

  - No więc to jest zdanie rasistowskie dające do zrozumienia, jakoby szlachta była czymś lepszym niż chłopi, co jest nieprawdą. I poza tym, jeżeli tworzyli struktury władzy u siebie, za tym Zaporożu, to komu mogło to szkodzić? Co do szlachty to równanie się z nią nie jest dla nikogo żadnym przywilejem, jako że szlachta była zadufana w sobie i pasożytnicza.

  " Ten fakt nie przekłada się na lepsze traktowanie największej nacji przez wodzów Rosji Radzieckiej, a potem ZSRR. CZEKA mordowała wszystkich podejrzanych o wrogość wobec rewolucji, a podejrzany był każdy kogo wskazał Czekista."

  - Nie mamy żadnych wiarygodnych danych na temat, kogo mordowała CZEKA. To, co sobie ludzie wyobrażają to jest ich fantazja, nie mająca z faktami nic wspólnego. Wiadomo, że Stalin chciał zaprowadzić w kraju spokój i spokój w kraju zaprowadził.

  " Polak Feliks Dzierżyński – szef Czeki do swojej śmierci w 1926 roku wysłał w zaświaty, co najmniej kilka milionów Rosjan."

  - Takie zarzuty należało by poprzeć jakimiś dowodami. A te są preparowane na bieżąco w zależności od potrzeb. I co najważniejsze, zawsze na zachodzie wiedzą lepiej o tym, co się działo i dzieje w Rosji, niż sami Rosjanie.

  " Następca Dzierżyńskiego- Mienżyński, Polak, intelektualista, a jakże, znał biegle 9 języków obcych i mimo fatalnego zdrowia , fatalnej kondycji godnie zastąpił Dzierżyńskiego, z rozkazu Stalina, nadzorował głód na Ukrainie w latach 1932- 1934 w którym zmarło ok. 5- 7 milionów ludzi, zamieszkałych w okolicach dzisiejszego Donbasu i Ługańska."

  - Głodu na Ukrainie - której ponoć nie było i nie było ponoć żadnych Ukraińców - nie nadzorował nikt. Po prostu jak zwykle po latach urodzaju przyszły lata nieurodzajne i na to czekał zachód. Za towary i technologie zachód chciał koniecznie do Stalina zapłaty w zbożu. Właśnie dokładnie w tym celu, by w latach nieurodzaju wywołać głód. W niemieckim programie historycznym pokazywali, że Stalin prosił zachód o sprzedaż zboża i chciał płacić za to złotem, ale zachód wolał topić w morzu tysiące ton pszenicy, niż ją Związkowi Radzieckiemu sprzedać. Zdjęcia "ofiar głodu" to są zdjęcia także ludzi zmarłych na skutek grypy, jaka panowała tam w tym czasie.
  Czy umierali z głodu Ukraińcy czy Rosjanie - to przecież bez sensu rozróżnianie, ponieważ umierali LUDZIE, a zachód się temu przyglądał. Dokładnie tak samo, jak się przyglądał zachód niemal 6 lat niemieckiej okupacji Polski, w czasie której codziennie Polacy byli mordowani, torturowani, wywożeni na roboty do rajchu czy do obozów zagłady. A nam mówiono, że zachód nie był do wojny gotowy!

  " Od roku 1924- śmierć Lenina, do marca roku 1953 państwem ZSRR rządził Gruzin Josef Dżugaszwili zwany Stalinem. Przez 30 lat carem i bogiem ZSRR był Gruzin Stalin."

  - A co to ma za znaczenie, czy Stalin był Gruzinem czy nie? Jeszcze za czasów cara Stalin brał udział w życiu politycznym Rosji organizując związki zawodowe wśród robotników, za co był skazany dwukrotnie na Syberię. Dla Rosjan ważne jest, że Stalin doprowadził Rosję/ZSRR do stabilności, zakończył wojnę domową, uprzemysłowił kraj i go zelektryfikował, a także był w stanie porwać Naród do walki i wygrać II. wojnę światową - wymierzoną przeciw Rosji i Słowianom.

  " Polityka państwa ZSRR nie uwzględniała interesów żadnej nacji, uwzględniała interesy państwa ZSRR. Rosjanie nie byli faworyzowani w ZSRR, ale za to, z racji liczebnej wielkości ponosili największe ofiary, największe koszty klęsk i porażek ZSRR."

  - Ale przecież to właśnie świadczy na korzyść Stalina! Wszystkie kraje związkowe mogły się jednakowo rozwijać, a także ponosić proporcjonalne ofiary. Znany jest fakt, że z małych grup narodowych nie byli do wojska werbowani mężczyźni, ponieważ Stalin chciał zapobiec wymarciu ich rodów.

  " w październiku 1953 roku, wodzem ZSRR został Nikita Chruszczow- Ukrainiec z Donbasu i ten władał państwem ZSRR przez 11 lat do roku 1964."

  - No właśnie i on to "dał" Krym Ukrainie. Dlaczego? Otóż dlatego, że na Krym były wystawione obligacje i Krym miał przejść na własność posiadaczy tych obligacji. Przez trik "oddania" Krymu Ukrainie, czyli samodzielnemu państwu związkowemu, właściciele tych obligacji nie mogli oczekiwać od Rosji/ZSRR, by ona nie należący do niej Krym oddała. A gdy sytuacja się zmieniła i Ukraina oderwała od ZSRR, to właściciele obligacji mieli nadzieję na zagarnięcie Krymu. Ale wówczas Krym sam przyłączył się do Rosji i tym samym napaść na Ukrainę i jej destabilizacja nie przyniosły oczekiwanych przez "majdaniarzy" rezultatów.

  " Stalin po wielkim głodzie na Ukrainie, w roku 1934 zmienił stolicę republice ukraińskiej z Charkowa na Kijów. Dla Gruzina nie miało żadnego znaczenia, że Kijów to kolebka Rusi, to matka Rosji, to tak jak dla nas Gniezno, dla Włochów Rzym, a dla Serbów Kosowo."

  - Nie przesadzajmy! Wszystko od Łaby na Wschód to były tereny słowiańskie. A więc przeniesienie z Charkowa do Kijowa było tym samym co przeniesienie z Krakowa do Warszawy.


  " Dla mieszkańców ZSRR , ani „utrata Kijowa, ani Krymu” nie miała żadnego znaczenia, to w jednym państwie ZSRR przesuwano granice województw, czyli republik. Te bezprawne darowizny nabrały znaczenia po rozpadzie ZSRR."

  - Oczywiście, że różne korekty granic nie miały wielkiego znaczenia w obrębie ZSRR, ponieważ ludzie mogli się tam przemieszczać bez problemu. "Mieszane" małżeństwa były normą i w całym kraju nie było rasizmu, ksenofobii. Co do rozpadu ZSRR to przecież na to przez cały czas pracował zachód. Kogo więc należy winić za problemy wynikające z tego rozpadu?

  " Najpodlejszą nacją byłego ZSRR wobec Rosjan, okazała się banderowska Ukraina, która w skład ZSRR weszła w roku 1945 z woli Stalina."

  - Za czasów pokoju i przynależności Ukrainy do ZSRR nie było żadnych banderowców. Tych wyprodukowali dopiero Niemcy, na swoje potrzeby. Jak wiemy, rzeź wołyńska dokonała się na terenach objętych okupacją niemiecką, oddziały banderowców były zarówno utworzone jak i wyszkolone oraz uzbrojone przez Niemców. A więc na Niemców spada cała odpowiedzialność za tragedię Polaków na Wołyniu.

  " I w taki oto sposób banderowska nacja ukraińska, stała się naprzód częścią republiki rosyjskojęzycznej Ukrainy, a teraz rości sobie prawo do niepodległego państwa ukraińskiego, którego przodkowie wykopali morze czarne, tak uczą w szkołach!"

  - A co obchodzi Polaków, czego uczą się Ukraińcy? I dlaczego Ukraińcy nie mieli by chcieć być samodzielnym państwem? czy tylko dlatego, że to się Polakom nie podoba?

  " Prawda jest taka, że przodkowie banderowskiej Ukrainy, to był inwentarz polskich jaśnie panów, taki sam jak krowa, świnia, baran, koń, etc. To nie był człowiek, I to ten pański inwentarz zbiegł na dzikie pola przed biedą, biciem, zacofaniem, poniżaniem. I z takiego łajna wykluła się banderowska Ukraina!"

  - Normalny człowiek wie, że inwentarz to zwierzęta hodowlane. A dociekliwy człowiek wie, że "polskie jaśniepany" to był wrzód na zdrowej, słowiańskiej tkance. W ogóle trudno zrozumieć, co powodowało autorem, że w ten sposób się wypowiedział. Świadczy to o nim jak najgorzej, zwłaszcza że nie wiadomo, czy jest on potomkiem krowy, świni, barana albo konia.
  Jeżeli upodlony i poniżany niewinnie człowiek ucieka przed ciemiężcą, to jest to jego nie tylko prawo, ale i obowiązek, jako że w ten sposób przeciwstawia się on złu.
  W tym zdaniu mamy też wyjaśnioną przyczynę nienawiści Ukraińców do polskich jaśniepanów. Otóż, te flancowane szlachciury wyzbyte były cech ludzkich i chłopów pańszczyźnianych, czyli zniewolonych i podbitych Słowian - biły, poniżały i skazywały na ciemnotę. A autor nazywa bandytów panami a ofiary tych bandytów nazywa autor łajnem. W świetle tego można powiedzieć, że i tak dobrze, że tylko tyle się Polakom stało. Z punktu widzenia Ukraińców rachunek może być jeszcze nie wyrównany. A wówczas biada polskim jaśniepanom!

  " II wojna . Sojusz antyhitlerowski z ZSRR państw zachodnich -w tym Polski, był wykluczony z jednego zasadniczego powodu, państwa zachodnie były przekonane, że Hitlera rękami zniszczą komunistyczne ZSRR, nie zrobili nic by powstrzymać Hitlera i wszystko by zachęcić go do wojny z ZSRR."

  - Ależ zachód nie tylko zachęcał Hitlera do wojny z ZSRR, ale nawet dawał mu kredyty, surowce i technologie. Więc II. wojna światowa nie była żadną "walką z bolszewizmem" a jedynie kontynuacją napaści na Rosjan/Słowian zapoczątkowanych rewolucją 1905r, potem I. wojną światową, następnie rewolucją z 1017r. A patrząc dalej wstecz, katolicyzacją Europy i podbijaniem krajów nieuległych.

  " Szokiem dla Europy i świata był pakt Ribbentrop – Mołotow, czyli Hitler – Stalin! Europa w najczarniejszych snach takiego paktu nie widziała."

  - A co to znowu za strachy na lachy! Stalin musiał zrobić wszystko, by wojnę z Niemcami możliwe daleko przesunąć w czasie. Jeżeli Hitler dostawał z zachodu kasę, to jasne jest, że i spowiadać się musiał z tego, co robić zamierza, a nawet wręcz wypełniał polecenia kredytodawców. Nie bądźmy naiwni. To, że jednak taki pakt powstał dowodzi mistrzostwa dyplomacji radzieckiej.


  " 17 wrzesień był logiczną konsekwencją bezmyślnej polityki naszych durni."

  - Otóż, dokładnie tego dnia Rydz Śmigły przekroczył granicę z Rumunią. A więc nie było to nic spontanicznego, lecz zaledwie konieczne działanie w zaistniałych okolicznościach. W dodatku z poszanowaniem polskiej państwowości. W momencie wkroczenia Armii Czerwonej Polska nie posiadała na terenie Polski żadnego rządu. A więc Stalin miał prawo działać zgodnie z potrzebą sytuacji. A poza tym Polacy dostali rozkaz, by z Armią Czerwoną nie walczyć. Dlaczego? nad tym właśnie powinni się Polacy głęboko zastanowić.


  " Nasz szok po odkryciu Katynia, był szokiem zdziwionego ludobójcy, że inni też potrafią mordować! Tę zbrodnie, co durniejsi przypisują Rosjanom, nie ZSRR!? Dlaczego? Rozkaz mordu wydał Gruzin Stalin, dopilnował wykonania rozkazu Gruzin Beria, nie znamy nazwisk wykonawców, a jeżeli znamy, to na pewno nie wszystkich. Formacja NKWD dokonała zbrodni, w formacji NKWD służyły wszystkie nacje państwa ZSRR, wszystkie i bez wyjątku. Dlaczego wiec to Rosjanie byli katami?"

  - Jaki znowu szok z powodu Katynia? w czasie II. wojny śmierć poniosło ok. 6 milionów Polaków! Dlaczego szokiem miało by być 20 tysięcy rozstrzelanych, a nie było szokiem kilka milionów Polaków zamordowanych w obozach śmierci, katowanych przez gestapo w Alei Szucha, wyłapywanych w łapankach ulicznych i rozstrzeliwanych w podwórzach? Po co to sztuczne udawanie? Tak naprawdę nie wiadomo, co tam się stało. Jedna z wersji podaje, że Polaków zabili Niemcy - obóz był założony przez Rosjan, ale Niemcy zdobyli teren w wyniku ofensywy, a więźniów zabili wkładając im w kieszenie ubrań świstki gazet, jakieś listy itp. jako dowody winy strony radzieckiej. Inną wersją jest, że była to zemsta za 20 tysięcy radzieckich jeńców zagłodzonych przez Polaków w czasie wojny polsko-rosyjskiej. Jeszcze inna mówi, że Polaków zabijano tam w celu przejęcia ich tożsamości. Czyli że byli chętni na polskie nazwiska i zabicie tych więźniów dostarczało "tym owym" nowych tożsamości. A rodziny więźniów wysyłano do Auschwitz albo mordowano, by uniknąć demaskacji. Więc rozpatrywanie tego w jednej płaszczyźnie poważnie wypacza obraz całości.


  " Strefy wpływów po II wojnie ustalili mocarstwa do których nas nikt nie chciał zaliczyć, a na rozmowy nikt nie zapraszał."

  - Kto i dlaczego miał zapraszać do jakichś rozmów Polskę? Polski na mapach nie było przez sześć lat. I dlaczego ktokolwiek miałby Polskę zaliczać do mocarstw? na podstawie czego?

  " W sytuacji gdyby nowa władza mianowana przez Moskwę nie była w stanie spacyfikować uzbrojonych band, to nasz los byłby przesądzony jako republiki radzieckiej! Na całe szczęście, prócz uzbrojonych bandziorów , dziś robiących za narodowych bohaterów faszystowskiej III RP, władza z nadania Moskwy była złożona z polskich patriotów, przynajmniej w ogromnej większości byli patriotami."

  - No coś takiego! jak to się stało, że "niedobry Stalin" tworzył polski rząd z polskich patriotów?

  " Naród, któremu państwo ZSRR wyrządził setki razy większą krzywdę niż nam, niż wszystkim innym narodom Europy razem wziętych."

  - A to już ciekawe. Kto to spowodował powstanie ZSRR? Rosjanie - nie! Polacy - nie! I nie Kirgizi, Ewenkowie czy Czukcze. Powstanie ZSRR spowodowały państwa zachodnie inicjując rewolucję z 1905r, I. wojnę światową, rewolucję z 1917r, wojnę domową. Wszystko, co się potem wydarzyło na obszarze ZSRR było tyko konsekwencją zbrodniczych działań zachodu. Więc ZSRR żadnej krzywdy Rosjanom nie mógł wyrządzić. Bo ZSRR to byli także i Rosjanie.

  " Moim zdaniem jako Polaka, nie dorośliśmy do tego by mieć swoje państwo, nie wiele nas różni od plugawej banderowskiej Ukrainy!"

  - I to jest zdanie właściwie najważniejsze, jako że wszystko poprzednie dotyczy przeszłości, a to zdanie czasu teraźniejszego.
  To bowiem, co robimy teraz rzutować będzie na wszystkie lata następne i dla Polaków będzie to miało niesłychanie poważne konsekwencje.

  " Rosja to wielki dumny Naród i nie mamy żadnego powodu, żadnych podstaw by ten Naród obrażać, oni nie zrobili nam nic złego od czasów rewolucji, my pluliśmy na nich 19 lat, a oni potem podarowali nam życie, które odbierali nam Niemcy. Niczego władze się nie nauczyły. Od roku 1990 bezustannie obrażamy Rosjan, za co? Za zbrodnie ZSRR?"

  - Rosja to mądry Naród, Naród posiadający kolektywną Duszę. Mało takich na naszej Matce Ziemi. ZSRR nie popełnił żadnych zbrodni. Wszystko, co się tam działo było wynikiem agresji zachodu na Rosję/ZSRR. Nawet to Afganistanu Związek Radziecki wszedł na prośbę ówczesnego afgańskiego rządu. ZSRR nie zrobił ani jednej wojny zaborczej.
  Należy nauczyć się rozróżniać reakcję na agresję od samej agresji. O ile agresor ma możliwość wyboru i może nawet zrezygnować z agresji, o tyle napadnięty takiej możliwości wyboru nie ma i zmuszony jest stosować doraźnie dostępne środki, by agresji bądź się przeciwstawić bądź starać się nad nią zapanować.
  Rozja/ZSRR była nieustannie stawiana w sytuacji konieczności reagowania na sytuację przez nią nie zawinioną. A więc stosowane przez nią doraźne środki były tylko odpowiedzią na narzuconą z zewnątrz, zaistniałą sytuację. I o ile piętnowanie agresora jest słuszne i uzasadnione, o tyle ocenianie broniącego się przed agresją pozbawione jest podstaw i sensu.
 • Jakieś nowe "une" wylądowały z kosmosu
  Do tej pory myśleliśmy, że tylko raz jeden na naszej pięknej, błękitnej planecie Obcy wylądowali. A byli to właśnie owi tajemni "naziści", którzy niewinny niemiecki naród do wojny światowej podjudzili.

  Pierwszy kontakt z obcą cywilizacją, co to z głębin Kosmosu nadleciała, musiał odbyć w roku pańskim1933, gdzieś w okolicach Monachium. Wtenczas właśnie Hitler do władzy doszedł i od tego czasu naziści na całego mieszać zaczęli. Wtedy się kamuflowali jeszcze, dopiero teraz wiadomo, gdy niemieccy historycy dokładnie sprawę zbadali, że to naziści z kosmosu właśnie byli winni wszystkiemu.

  A teraz się okazuje, że ludzkość nie tylko przez "nazistów" kosmicznych i bliżej nieokreślonych najechana była, ale że także "sowieci" też u nas wylądowali. A musiało to nastąpić gdzieś tak z początkiem zeszłego wieku. Wtenczas właśnie Meteor Tunguski mocno dupnął w spokojnie toczący się garb naszej pięknej Ziemi. I zaraz potem się cyrki zaczęły.

  Tak kombinujemy w naszym Klubie Oficerskim, w te długie zimowe wieczora, że oni pewnie razem nadlecieli, owi "naziści" wraz z "sowietami". I taki plan uknuli, jeszcze chyba u siebie w głębinach Alfa Centauri, że po wylądowaniu się na dwa plutony podzielą i jedni będą na Rosji działać, a drudzy Niemcy nawiedzą.

  Jest też całkiem prawdopodobne, że u nich na statku kosmicznym jeszcze trzeci pluton był, bo to zawsze wszak trzeba mieć jakiś "planB", gdyby "naziści" wraz z "sowietami" sukcesu nie odnieśli. Mieli więc kosmici jeszcze "europejczyków unijnych" w bebechach swego gwiazdolotu i teraz ich dopiero niedawno do akcji wypuścili.

  U nas na szkole oficerskiej nic nie mówili, jak z kosmitami walczyć należy. Ale że toto obce jest, zielono-czerwono-brunatne takie, nieochrzczone, to można pewnie bezpardonowo, niehumanitarnie postąpić i eksterminacji bez ogĺądania się na Konwencję Genewską dokonać.
 • @Pan podporucznik 06:50:04
  Tu nie ma o czym rozmawiać. Należy przestać zwracać uwagę na te posty tak jak z pracami @monarchia.info.pl lub się z Neonu wynieść. Jak to mówią "jeśli wlazłeś miedzy wrony musisz krakać jak i one" ale jam szlachcic i to pie....le.
  PS: blogerka @Nana jest albo zwykłą opłacaną papugą albo prawdziwą jakich bardzo rzadko spotkać niebezpieczną komunistką. Jej zaciekłość i ukazywanie słuszności jej racji nakazuje myśleć iż gdyby jej racjom sprzeciwił się sam Marks lub Engels stracili by życie. Gdyby Lenin jej podpadł, znalazł by się na Syberii a Stalina za nieposłuszeństwo kopnęła
  by w dupę. Dla świętego spokoju rozmówiłem się kiedyś z tą Panią iż sobie w drogę nie będziemy wchodzić dla tego bezpośrednio jej pisemnej wzniosłości i stosunku do Polski i historii nie mam potrzeby komentować.
 • Do Wszystkich:
  WOBEC UCIECZKI OD PRAWDY!

  Udostępniając Państwu powyższy artykuł, miałem świadomość, że wywoła on burzę. Temat sam w sobie zapalny, na dodatek przedstawiony przez Jana Pluszkiewicza w gniewnej, momentami prowokacyjnej formie, spolaryzował opinię nie tylko bardziej, ale także inaczej, niż tego oczekiwałem. W większości głosów, raz jeszcze -jak w naszej tradycji -agresywne emocje, wyrażające, selektywną pamięć i wyparcie prawd niechcianych, w proteście - przeciw zamachowi na święte mity, wzięły raz jeszcze górę nad krytycznym, racjonalnym myśleniem. Okazało się, że "25 lat wolności" w warunkach intensywnej obróbki propagandowej, prowadzonej przez obce środki masowego przekazu i zarządzanej w obcym interesie, spowodowały katastrofalne skutki, w świadomości społecznej i politycznej Polaków. Jeśli przyjąć, że na Neonie zachodzi pewna pozytywna jakościowo filtracja uczestników wymiany opinii, to należy zdać sobie sprawę, że na zewnątrz jest jeszcze gorzej. Najtrudniej tu obcować z tzw. "prawicowymi patriotami" z ustami pełnymi bogo-ojczyźnianych frazesów a jednocześnie niezdolnych do akceptacji jakiegokolwiek realnego narodowego spoiwa, narażającego na szwank ich egoistyczne interesy,
  w rezultacie wymycia z ich dusz i umysłów, odpowiedzialności obywatelskiej i empatii chrześcijańskiej.

  Zaszłości trudnej, polsko-rosyjskiej historii nie odstaną się, trzeba nauczyć się z nimi żyć. Życie wymaga, jeśli nie budowania przyjaźni w uznaniu wspólnego, słowiańskiego rodowodu i świadomości wspólnych zagrożeń, to chociaż trzeźwego, dobrosąsiedzkiego, politycznego i gospodarczego pragmatyzmu, zamiast kopania rosyjskich kibiców wyrażającego -mam nadzieję, jedynie - psychologiczne kompleksy.
  Trzeba zdać sobie sprawę, że wyrażane przez niektórych, z cudzej inspiracji i w cudzym interesie, imperialnych majaków "Polski od morza do morza", mogą nas jedynie doprowadzić do kolejnego nieszczęścia i w konsekwencji; chorałów intencjonalnych, w rodzaju "Ojczyznę wolną racz nam zwrócić Panie" i statusu Chrystusa Narodów. Dlatego odradzam serdecznie ponowne mżonki w rodzaju "o wodzu co to na Kowno", "Lidze Morskiej i Kolonialnej", wypraw na Moskwę, Szarż pod Samosierrą (Hiszpanie do dziś komentują to dzisiaj jako: "głupi jak Polak!) i wyprawy na Haiti, że wymienię jedynie - co bardziej znane sromoty.

  Na ostatek - a pewnie od tego powinienem był zacząć- wielkie podziękowanie dla Nany, za celne, punkt, po punkcie, wbicie prawdy do głów zaczadzonych.
  Pozdrawiam wszystkich Czytelników i etycznych Komentatorów.

  Tytułem wyjaśnienia:
  W intencji zapewnienia elementarnego poziomu debaty, musialem z niej wykuczyć, dwóch ewidentnych trollów i osobę, która podczas mojej nieobecności na Neonie, niesprowokowana, intencjonalnie obrzuciła mnie błotem.
 • @1abezmetki 07:29:42
  Twoja bezczelność po prostu poraża.

  Dopiero co, parę dni temu pojawił się tu jak zły omen niejaki opolczyk, który wyzwał użytkowników NEonu z nim się nie zgadzających. Ty natomiast, uwiarygoniwszy się kilkoma wpisami, przedstawiasz nam fanatyczną komunistkę nienawidzącą Polaków nanę jako osobę wbijającą prawdę do naszych ,,zaczadzonych głów" po umieszczeniu kłamliwego, oszczerczego wpisu, co było, jak sam przyznajesz, twoim eksperymentem socjologicznym.

  Jeśli to nie jest chamstwo i bezczelność, to nie wiem, co nim jest. A może po prostu jesteś psychopatą, diabli wiedzą.
 • @Stara Baba 07:27:47
  Masz rację, omijać szerokim łukiem, co stosuję po przeczytaniu kilku wpisów monarchii, która jakoś ostatnio coraz rzadziej nas informuje. :) Nana, która nie jest blogerką, a komentantorką, a raczej spamerką, podejrzewam, że jest tym rzadkim typem zaciekłej niebezpiecznej komunistki, co to po trupach do celu, który przecież ,,uświęca środki". Nie czytam jej wypocin, bo długość jej kazań upodlających Polaków i wychwalających komunizm uniemożliwia wszelką polemikę na dodatek jej chamskich odpowiedzi, jeśli jej się przeciwstawić. Jest jedynym indywiduum zablokowanym na moim blogu, co chyba też o czymś świadczy.
 • @Lotna 20:34:20
  To nie jest choroba, to jest metoda. Jakkolwiek nie odpowiesz na irracjonalne zarzuty, czymkolwiek tego nie uzasadnisz, wywracając te infantylne tezki ... i tak temat zamknie post:.... dziękujemy, cieszymy się, że tylu z was zrozumiało prawdę, odradzamy wygłupy. Ci którzy jeszcze nie zrozumieli, są nienormalni, ponieważ ludzie normalni mogą u nas przeczytać i zrozumieć, że to Polacy krzywdzili Rosjan, nigdy odwrotnie.......

  Jesteś na "portalu Polaków", tu ma dojść do wmówienia zgody ponad prawdą, przy pomocy historyjek z głowy, czyli z niczego, uwiarygodnionych oklaskami lewej ręki dla prawej ręki. Masz pisać jak Jeznach i nana, bo inaczej sprawiedliwy admin wyśle Cię do kąta.
 • Lotna 08.02.2016 20:34:20, Lotna 08.02.2016 21:31:52, kimur 08.02.2016 21:42:12
  Pozostawiam, bez komentarza - ocenie ludzi uczciwych i myślących.
 • @1abezmetki 22:13:34
  Ja również.
 • @1abezmetki 08:40:07
  Przyczyny wybuchu wojny

  Niezależnie od głębszych powodów wojny, bezpośrednią przyczyną wybuchu była rozpoczęta w konsekwencji zawieszenia broni w Compiègne 11 listopada 1918 ewakuacja niemieckiej armii Ober-Ost zajmującej obszar dwóch i pół tysiąca kilometrów od Zatoki Botnickiej po Morze Azowskie, która pozostawała na terenach proklamowanych formalnie niepodległych Estonii, Łotwy, Litwy i Ukrainy, a także Białorusi. Było to konsekwencją zawartego przez RFSRR separatystycznego pokoju z Niemcami i Austro-Węgrami (traktat brzeski), w którym rząd bolszewicki wycofał Rosję z koalicyjnego udziału w I wojnie światowej. W okresie pomiędzy zawarciem pokoju
  brzeskiego a klęską Niemiec w wojnie stosunki pomiędzy Niemcami (zwłaszcza kołami wojskowymi) a bolszewikami cechowała wzajemna oficjalna współpraca.

  Bolszewicy po zawarciu w listopadzie 1918 tajnego porozumienia z dowództwem niemieckim o bezpośrednim przejmowaniu przez Armię Czerwoną terenów okupacji Ober Ostu od wojsk niemieckich stworzyli już 16 listopada 1918 Armię Zachodnią, która następnie przejęła z rąk niemieckich Mińsk (grudzień 1918) i Wilno (styczeń 1919). Trzonem Armii Zachodniej była Zachodnia Dywizja Strzelców z kadrą wojskową rekrutowaną z komunistów polskiego pochodzenia i Polaków,którzy znaleźli się w głębi Rosji w czasie I wojny światowej. Ponieważ w listopadzie 1918 w Niemczech wybuchła rewolucja, która proklamowała republikę, bolszewicy pragnęli uzyskać bezpośredni dostęp do granicy niemieckiej w Prusach Wschodnich, by czynnie wpływać na wydarzenia polityczne w zrewolucjonizowanych Niemczech. Marsz Armii Czerwonej na zachód i zajmowanie kolejnych miejscowości opuszczanych przez wojsko niemieckie odbywał się zanim jeszcze Wojsko Polskie po odzyskaniu niepodległości w listopadzie 1918 przez Polskę i objęciu władzy przez Józefa Piłsudskiego (jako Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza) zdążyło się sformować i podjąć jakiekolwiek działania. Na zajętych przez Armię Czerwoną terytoriach proklamowana została 1 stycznia 1919 r. w Smoleńsku marionetkowa Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka przekształcona 27 lutego 1919 w Litewsko-Białoruską Socjalistyczną Republikę Radziecką (tzw.Litbieł) - z władzami złożonymi w dużej części z komunistów polskiego pochodzenia. 12 stycznia 1919 sowieckie Naczelne Dowództwo wydało Armii Czerwonej rozkaz wykonania rozpoznania w głąb do rzek Niemna i Szczary, a następnie 12 lutego aż po Bug, w ten sposób rozpoczynając operację "Cel Wisła".[2]
  Pomiędzy odradzającą się po 123 latach niewoli niepodległą Polską a Rosją nie istniała żadna uznawana przez strony granica państwowa, rząd bolszewicki w Rosji nie był uznawany na arenie międzynarodowej, zaś kwestią sporną pozostawał status terytoriów położonych pomiędzy zwartym etnicznym obszarem polskim, a obszarem rosyjskim (przedrozbiorowego Wielkiego Księstwa Litewskiego i wchodzącej przed rozbiorami do Korony prawobrzeżnej Ukrainy). W konsekwencji starcie pomiędzy Polską a Rosją o wzajemne granice i sposób zorganizowania politycznego ziem pomiędzy wschodnią granicą Kongresówki a granicą Rzeczypospolitej Obojga Narodów sprzed rozbiorów (których Polacy jako zbiorowość nigdy za legalne nie uznali) było nieuniknione. Ponieważ niemiecka armia okupacyjna Ober-Ostu stanowiąca bufor bezpieczeństwa na tych terytoriach pomiędzy siłami polskimi a bolszewickimi wycofywała się po 11 listopada 1918 w szybkim tempie, musiało dojść do nieuniknionego bezpośredniego spotkania wojsk polskich i bolszewickich i do określenia statusu politycznego ziem przedrozbiorowej Rzeczypospolitej w drodze faktów dokonanych.

  http://www.bitwawarszawska.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=41
 • @error 22:49:14
  Dziękuję za obecność i wkład w debatę.
  Pozdrawiam.
 • Za oceanem już dwadzieścia lat temu postawiono na Rosji krzyżyk.
  W roku 1992 dyrektor CIA Robert Gates przeprowadził w Moskwie swoją osobistą paradę zwycięstwa. Przeszedł się defiladowym krokiem po bruku Placu Czerwonego. Wypił szampana za upadek ZSRR.

  W latach 90-tych [XX w.] amerykańscy politycy powiadali mi prosto w twarz: „Misja Ameryki – to rządzenie światem. Zrozumcie to i podporządkujcie się”. - mówi generał -porucznik Leonid Reszetnikow /przyp. własna - a teraz wobec tego, co robi Rosja na świecie, w tym w Syrii są bliscy szaleństwa/

  http://polski.blog.ru/221108275.html
 • @Lotna 20:34:20
  Użytymi epitetami wyrażasz bezradność argumentacyjną a jednocześnie,
  nadużywasz praw gościa, obrażając gospodarza. Zmiarkuj!
 • @rasten-burger 00:32:23
  Prosiłbym w przyszłości o uzasadnienia wyrażanych opinii i mniej leksykalnej dezynwoltury. W dzisiejszych czasach, nawet w kościele, mówią - sprawdzam!
  Pozdrawiam,
 • @nocny gryzoń 02:35:29
  Indagacje w sprawie intymnnych szczegółów mego światopoglądu i credo politycznego- uchylam. Powiem jedynie krótko, że najbliżej mi do socjalisty (z odzysku).

  Tematem rozważań jest wzmiankowany artykuł.
  Mnie -jako gospodarza - interesują amatorsko i na prywatny użytek, nastroje polityczno-społeczne Polaków, widoczne przez rozszczepiający pryzmat tekstu.

  Tu, na Neonie udostępniłem jedynie cudzy artykuł i z zaciekawieniem obserwuję reakcje. Od oceny samego zaś artykułu - dystansuję się.
  Ta rola należy do Czytelników i Komentatorów.
  Ja oceniam jedynie i komentuję - uwidaczniające się orientacje i tendencje - konsumentów produktu,- Państwa.
  W skrócie: Państwo oceniają tekst, ja oceniam Państwa reakcje.
  Taką sobie wybrałem wygodną pozycję.
  Miłego dnia życzę!
 • @detektywmjarzynski 00:14:31
  Tę złość Amerykanów wobec Rosji i Rosjan widać min. w tej wypowiedzi Zbigniewa Brzezińskiego, gdzie „pluje on sobie w brodę” na wspomnienie tego co się stało na Krymie / na 2:30/ tego filmu :

  https://www.youtube.com/watch?v=oyV-RrzKUm8

  Cytuję tę wypowiedź : ” Jeżeli armia 18 tysięczna /przyp.własna -chodzi o armię Ukrainy na Krymie/ poddaje się z początku facetom / przyp.własna – chodzi o Rosjan/ liczącym kilkuset osób to to nie jest powód do akcji militarnej od strony zachodu”

  Ten sposób myślenia my znamy . Chodzi w sumie o to , by w myśl zasady „dziel i rządź ” do gardła Rosji i Rosjanom skoczyli min. Ukraińcy, Polacy /afera smoleńska, rozniecana rusofobia w Polsce/ , Niemcy i inni, a USA jest po to , by wybrać później „kasztany z ognia” , a w międzyczasie, jak to było podczas II wojny światowej, zrobić na wojnie geszefty.

  Osobiście nie wydaje mi się możliwy obecnie do powtórzenia ten zaplanowany dla świata i później realizowany scenariusz II wojny światowej na której i po niej USA zarobiło kokosy.

  W przypadku ewentualnej III wojny światowej , jakby do niej doszło wydaje mi się , iż USA będzie celem nr.1 dla Rosji , Chin, a kto wie może Korei Płn. i Iranu.

  Nie wiadomo też jak zachowają się okupowane przez USA od II wojny światowej do chwili obecnej, Niemcy i Japonia . Pierwsze przebłyski tej hipotetycznej przyszłości widać na tym filmie :

  https://www.youtube.com/watch?v=iXW2RaqUgQE

  Japończycy dobrze pamiętają, to kto zrzucił na nich , zupełnie nie potrzebnie, w końcówce II wojny światowej dwie bomby atomowe rujnując Hiroszimę i Nagasaki i mordują tam zamieszkała ludność. Tej świadomości nie da się im tak łatwo wymazać z ich pamięci.

  Tak samo nie da się wymazać Niemcom z pamięci zbombardowanego Drezna. Niemcy co raz bardziej przeglądają na oczy, czego przykładem jest min. to wezwanie dr. Mathiasa Ratha do mieszkańców Niemiec, Europy i całego świata:

  https://www.youtube.com/watch?v=D10ceLm_sXw
 • @detektywmjarzynski 07:19:22
  Dziękuję, Detektywie za kolejną, wartościową kontrybucję.
  Pozdrawiam,
 • @1abezmetki 01:31:12
  ,, Bezradność argumentacyjną" Zmień to na odrazę argumentacyjną, to będzie się zgadzało. Chyba nie oczekujesz, że po raz n-ty będę to samo powtarzać, co już wielokrotnie zostało Ci powiedziane, a na co i tak ślepy i głuchy?
  Jak chodzi o obrażanie, to odplacilam ci pięknym za nadobne, którym się wykazałeś mówiąc o ,,zaczadzonych głowach", którym trzeba wbijać rzekomą prawdę i przyznając się do prowokacji i dokonania eksperymentu na czytelnikach, co jest postępowaniem pozbawionym etyki, a więc jako gospodarz wcale się nie popisałeś.
  Jeśli chcesz na swoim blogu samych klakierów, to mnie zbanuj i będziesz miał święty spokój, skoro twoja duma została urażona. Ja w każdym razie płakała nie będę.
 • @1abezmetki 02:13:47
  Sprawdź i się nie pomyl i nie oczekuj, że ktoś będzie za ciebie odrabiał zadanie domowe, bo dostęp do internetu masz. Rasten-Burger ocenił twój wpis dokładnie tak, jak na to zasługuje.
 • @Lotna 09:15:35
  Jeżeli znajdę adres do magla, nie omieszkam Ci przesłać!
  Tymczasem, z przyjemnością pozostawiam Cię z "ostatnim słowem".
 • @1abezmetki 09:30:54
  Nie dość, że manipulujesz, zamieszczasz stek bzdur i kłamstw, stosujesz podwójne standardy oceny- //Na ostatek - a pewnie od tego powinienem był zacząć- wielkie podziękowanie dla Nany, za celne, punkt, po punkcie, wbicie prawdy do głów zaczadzonych//, a do rasten-burger //Prosiłbym w przyszłości o uzasadnienia wyrażanych opinii //, to na dodatek jesteś zwykłym chamem, brawo!
 • @kimur 10:23:32
  Taktyka trollowego stada ze strony przeciwnika -pomaga identyfikować pojedyńcze okazy. Witam w kolekcji!
 • @1abezmetki 09:30:54 to jest wariatka
  wszyscy normalni ludzie wiedzą, że NIE BYLI PRZY ŻADNYM Z TYCH WYDARZEŃ i co najwyżej mogą tu prezentować czyjeś relacje i swoje skojarzenia w związku z tym - przy czym te ich skojarzenia nie mają historycznie i logicznie rzecz biorąc żadnego znaczenia. Ot, gadanie i tyle. Więc tak naprawdę tylko widać, kto wierzy komu, czyjej relacji daje pierwszeństwo. No i na zdrowy rozum, to więcej zrobić się nie da. Ale oszołomy traktują to jak sprawę osobistą i są żądni krwi.Banda pomyleńców.
  Moje stanowisko jest takie, że ja wolę się mylić na swoją niekorzyść, byle nie krzywdzić ludzi niewinnych. Kto i na ile jest winny, wiedzieć nie będziemy, jako że materia mocno skomplikowana i nie da się jej jednoznacznie zinterpretować. Dlatego konieczne jest zastosowanie reguł ogólnych, jak na przykład tej o napadającym i napadniętym, o atakującym i atakowanym. Ale jak widać oszołomstwu nie wystarcza, że zrujnowali Polskę, chcą jeszcze decydować za ludzi mieszkających na Krymie i na Ukrainie, czy mają ci ludzie prawo do własnego zdania czy go nie mają. Polactfo nie widzi swojej miernoty umysłowej, pchającej owe polactfo w śmieszność.
  Bo przecież normalny człowiek to by najpierw zapytał tych na Krymie, czy wolą być z Rosją, czy nie. Ale polactfo już za cały Krym zdecydowało zaocznie i się okopuje na swoich bandyckich pozycjach zbiorowiska pomyleńców.
  Jeżeli bowiem nie mamy możliwości zapytać mieszkańców Krymu, czy chcą być z Rosją czy nie, to ludzie normalni wstrzymują się z osądami, jako że nie mają do nich żadnych podstaw. Oszołomstwu brak podstaw do wydania osądu nie przeszkadza.
  Analogicznie ma się rzecz z historią. np. najnowszą polską historią. Jeżeli Polska Ludowa zapewniła ludziom mieszkania, pracę i opiekę zdrowotną oraz zagwarantowała emerytury, a obecnie tzw. mocno ucywilizowany zachód takich możliwości swoim obywatelom stworzyć nie jest w stanie, to normalny człowiek widzi bez większego zastanowienia, która wersja jest korzystna: czy Polski Ludowej, czy zgniłego kapitalizmu.
  Te wrzaski są po to, żeby zagłuszyć prawdę, ale prawda ma to do siebie, że ona istnieje bez względu na wszystko i nikt nie może jej nic zrobić. A co najwyżej taki oszołom może zrobić z siebie bardziej konkursowego idiotę.
  Tak samo ma się sprawa z Ukrainą. jeżeli tam były "dzikie pola" to i tak nie było to własnością żadnych Polaków. Jeżeli "jaśniepany polskie" mogły zniewolić zamieszkujacy tam lud, nazywający się Ukraińcami i na ten lud narzucić nieludzką pańszczyznę, to znaczy, że Polacy pozbawili prawowitych mieszkańców Ukrainy ich ziemi a samych Ukraińców zniewolili. Skąd wiemy, że ich niewolili? Z dokumentów poświadczacjących znęcanie się Polaków nad ludnością miejscową, przymuszaną do pracy na rzecz polskich "jaśniepanów". Więc normalny człowiek widzi bez wiekszego wysiłku, co tam się wydarzyło i kto był ofiarą agersji osób podających się za Polaków. W świadomości Ukraińców Polak był być może jak brat i dlatego w ogóle ta okupacja udała się tak łatwo. Brat - Ukrainiec-Słowianin nie występował przeciw Bratu-Polakowi-Słowianinowi. Chciał się z nim dzielić. A tu okazało się, że Polacy to bandyci, oprawcy i wyzyskiwacze. Doprowadziło to do wielu tragedii po obu stronach, ponieważ Słowianie zrezygnowali z poczucia słowiańskości na rzecz sztucznego nacjonalizmu. I tym sposobem osobniki z zewnątrz mogły Słowian rozgrywać przeciw sobie, co także i dziś ma miejsce.
  Elementy podszywające się pod Polaków są trudne do namierzenia, a poza tym słowiański humanitaryzm nie pozwala lekkomyślnie ludzi osądzać bez poważnych podstaw. Jest to jednocześnie cecha bardzo dobra u Słowian ale także ich osłabiająca. Jako ludzie Słowianie stoją na wyższym poziomie i dlatego tak im trudno dać chamowi parchastemu po mordzie. Człowiek normalny ma zahamorania, bo nie chce nikomu zrobić krzywdy.
  Te orgie słowne oszołomstwa świadczą o ich mentalnej i duchowej ciasnocie. Jest szansa, że oszołomstwo wytłucze się samo wzajemnie. No to należy przeczekać, jeżeli jest się normalnym człowiekiem. Prawo skonstruowane jest tak, że za trącenie gówna jest kara, a za zabicie człowieka - gówno. Więc rozum nakazuje zostawić ich ich losowi. Nie ma czego im zazdrościć, ale współczuć też im nie ma potrzeby. To jest ich wybór. Nikt nie rodzi się oszołomem, lecz się nim staje na własne życzenie.

  1abezmetki - dziękuję Ci za dobre słowa. Jest nas mało, ale wystarczająco. Kupa gnoju jest mniej warta niż kilka diamentów. No i zobacz, jak się teraz rzucą! Sami siebie do kupy gnoju zaliczyli, nas do diamentów i teraz będą ujadać. :)))))))))))))))
 • @nana 10:56:33
  Dzięki Nano za ponowne odwiedziny i mocny głos w odporze moralnej polucji. Z ubolewaniem potwierdzam Twoją konstatację; rzeczywiście, naniosło brudu.
  Wybacz, że nie odniosę się teraz do Twoich opinii. Niestety muszę wybyć na parę godzin. Wyobrażam sobie bałagan, jaki prawdopodobnie zastanę po powrocie.
  Ma to jednak i dobrą stronę; Przyzwoici Ludzie będę mieli okazję wyrobić sobie pogląd o głosicielach kłamstwa w służbie Imperium Zła i Lichwy

  Pozdrawiam Cię
 • @1abezmetki 12:18:47 jest na neon'ie, ale kopiuję i tu, bo mądre
  http://votan9.neon24.pl/post/129536,czy-polske-czeka-ii-kolorowa-rewolucja#comment_1278311

  Czy Polskę czeka II „kolorowa rewolucja” ?
  Prezentuję ważny tekst prof. Artura Śliwińskiego pt. Czy Polskę czeka "kolorowa rewolucja" ? - w istocie rzeczy już druga po solidarnościowej. Autor pokazuje jak na podstawie obserwacji psychiatrycznych, zastosowano "terapię szokową" w gospodarce.

  Cztery cechy czynią człowieka głupcem: nie ważenie słów, zmiany bez postępu, ufanie obcym oraz przyjaźń z wrogami. (przysłowie arabskie).

  Odpowiedź na nasze pytanie nie jest bynajmniej trudna. O wiele trudniej przekonać do niej polityków oraz opinię publiczną. Zarówno politycy, jak i szeroka opinia publiczna znajdują się bowiem pod wpływem środków odurzających.

  Toteż warto zacząć od wytłumaczenia, o jakich tutaj środkach odurzających mówimy. Nie chodzi bynajmniej o specyfiki chemiczne, chociaż tych również nie brakuje. Chodzi o długotrwałe aplikowanie społeczeństwu polskiemu silnych i niszczących świadomość społeczną zabiegów, z wykorzystaniem nowoczesnych sieci informacyjnych. Już na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku społeczeństwo polskie zostało poddane agresywnym zabiegom „terapii szokowej”, z której do tej pory nie może się wyzwolić. Polski czytelnik od 2009 roku mógł się przekonać, że model ekonomicznej „terapii szokowej” był wzorowany na obserwacji skutków ubocznych stosowanej w psychiatrii terapii elektro-wstrząsowej; przy „usuwaniu z umysłu pacjenta starych wzorów zachowania” ( według „Doktryny szoku” Naomi Klein). Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych w latach 1990-2015 sprzyjał wyparciu wiedzy uniwersyteckiej przez przekaz medialny, co miało tragiczne konsekwencje dla świadomości społecznej. Wraz z towarzyszącym temu głębokim spadkiem wiarygodności „informacji śmieciowej” następuje niespotykana dotychczas ideologizacja przekazu, przy której wcześniejsze oddziaływanie ideologii marksistowskiej było zaledwie przedszkolem. Innym skutkiem odcięcia społeczeństwa od rzetelnej wiedzy uniwersyteckiej było „przesterowanie” świadomości społecznej ze spraw najbardziej żywotnych dla społeczeństwa (zagadnień gospodarczych, narodowych, religijnych) na sprawy trywialne i bezsensowne reguły „poprawności politycznej”. Poziom wiedzy ekonomicznej Polaków (nie wyłączając polityków i … ekonomistów!) jest praktycznie zerowy. Świadomość społeczna została przesterowana również w innym, jeszcze ważniejszym wymiarze: od racjonalnego myślenia do motywacji emocjonalnych. W ten sposób społeczeństwo polskie pozbawione zostało świadomości społecznej, toteż nie jest na ogół zdolne (przynajmniej w najbliższych miesiącach) do zrozumienia rzeczywistości zarówno krajowej, jak i globalnej.

  Regres świadomości społecznej

  „Kolorowe rewolucje” są projektami, które wymagają tworzenia bazy społecznej. Podobnie jak przed rewolucją bolszewicką, taką bazę budowano z ludzi mających najniższy poziom świadomości społecznej, wywodzących się najczęściej z nizin społecznych i środowisk kryminalnych, tak też projekty „kolorowych rewolucji” przewidują posłużenie się ludźmi posiadających niski poziom świadomości społecznej; tym razem ludźmi nacechowanymi głupotą i pokorą.

  W Polsce mamy do czynienia z powszechnym ograniczeniem zdolności poznawczych. Możliwe jest , że temu ograniczeniu towarzyszy narastająca kontrakcja ze strony ludzi przeciwstawiających się medialnym manipulacjom i krytycznie oceniających wydarzenia polityczne i gospodarcze, jak to się działo wiele razy w przeszłości. ”Kolorowe rewolucje” są często odpowiedzią na zagrożenie status quo.

  Obecnie regres świadomości społecznej w Polsce nie jest dostatecznie zbadany, toteż możemy jedynie ukazać niektóre aspekty ograniczenia zdolności poznawczych. Jest on efektem długotrwałego procesu demontażu dotychczasowej praktyki poznawania rzeczywistości, w tym instytucji naukowo-badawczych, systemu statystyki publicznej, dialogu społecznego, oświaty i wychowania, etc. Ponieważ pozostają nadal, zazwyczaj działające w sferze informacji, fasadowe instytucje rządowe, ów demontaż jest często słabo widoczny. Bezkrytyczne podejście do systemu rządzenia znakomicie ułatwia omawiany demontaż.

  Demontaż poznawania rzeczywistości nie oznacza, że podlegające mu instytucje ograniczają swą aktywność. Przeciwnie, przekształcają się w biurokratyczne struktury ograniczające autonomię podległych im placówek. Przykład przeobrażeń uczelni wyższych wyklucza wszelkie wątpliwości. Szkoły wyższe w Polsce straciły na rzecz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego utrzymywaną, nawet w okresie komunistycznym, autonomię; w sferze nauczania, badań i awansu naukowego na rzecz zbiurokratyzowanego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  Okaleczający świadomość społeczną demontaż poznawania rzeczywistości nie jest procesem naturalnym. Jest on zamierzonym działaniem, które ma umożliwić sprawowanie rządów totalitarnych. Wprowadza on bowiem do świadomości ogółu chaos i dezorientację.

  Szczególnie ważnym elementem demontażu poznania jest desocjalizacja. Desocjalizacji sprzyjają różne współczesne doktryny filozoficzne, religijne i ekonomiczne, które możemy objąć mianem indywidualizmu. Podważają one bowiem w świadomości społecznej istotne znaczenie więzi społecznych (wspólnotowych, narodowych). Zamierzona destrukcja świadomości społecznej, to przede wszystkim praktyka niszczenia tych więzi , ogołacania ludzi z wiedzy historycznej, z dorobku kultury narodowej, norm społecznych, odpowiedzialności wobec innych.

  Desocjalizacja umożliwia kontrolę społeczeństwa. Jak zauważył jeden z wybitnych współczesnych ekonomistów rosyjskich Michaił Deljagin: „ W imię desocjalizacji podstawowym celem edukacji staje się znowu kontrola społeczeństwa: kształtowanie nie «człowieka myślącego», lecz «człowieka pokornego». W ten sposób wiedza i nauka stają się społecznie nieistotne, zaś przygotowanie decyzji, w tym najważniejszych, coraz bardziej opiera się na emocjach i uprzedzeniach, a nie na faktach”.

  „Walka o demokrację”

  Stałym elementem „kolorowych rewolucji” jest hasło walki o demokrację. Uzasadnia ono wspieranie „opozycji demokratycznej” przez czynniki globalne (omówienie tych czynników wykracza poza wąskie ramy niniejszej publikacji). Chodzi zarówno o wsparcie polityczne i propagandowe, jak też – co najważniejsze – o wsparcie finansowe. Jednocześnie hasło to ustawia dotychczasowe rządy w skrajnej opozycji do demokracji.

  Widzimy, że „walka o demokrację” nie jest w tym przypadku celem szczytnym i godnym społecznego poparcia. Jest standardowym hasłem, zawartym we wszystkich instrukcjach dla tworzonej w ramach projektu „kolorowej rewolucji” kontr-elity.

  Również ostatnio w Polsce hasło „walki o demokrację” jest eksponowane przez specyficzny sojusz ugrupowań opozycyjnych. Jest to jeden z kilku sygnałów realizacji scenariusza „kolorowej rewolucji”, tym razem wymierzonej w rządy Prawa i Sprawiedliwości, lecz z pewnością planowanej z kilkuletnim wyprzedzeniem (projekty „kolorowych rewolucji” mają charakter długoterminowy). Trudno wszakże przeoczyć dwa poważne błędy polityczne realizowanego scenariusza. Pierwszy z nich dotyczy nazwy animowanego ruchu: „Komitet Obrony Demokracji”. Nazwa ta sugeruje, że celem ruchu jest raczej obrona, podważanego przez Prawo i Sprawiedliwość, układu interesów politycznych i ekonomicznych, które wyłoniły się w latach 2007-2015. Nie ma to nic wspólnego z demokracją, co zostało łatwo wypomniane organizatorom ruchu. Drugi, być może jeszcze poważniejszy błąd polityczny polega na przejęciu inicjatywy politycznej przez skompromitowanych przywódców i aktywistów Platformy Obywatelskiej, PSL oraz ugrupowań lewicowych. Czym innym jest przecież ruch demokratyczny, a czym innym konglomerat polityków „przegranych” w ostatnich wyborach parlamentarnych; czym innym ulica, a czym innym gabinety poselskie.

  Brakuje nam wyników analizy struktury społecznej kilkudziesięciotysięcznego protestu „ w obronie demokracji” przed Sejmem RP w dniu 13 grudnia 2015 roku. Z pewnością w składzie protestujących znaleźli się aktywiści wspomnianych partii, ugrupowań lewicowych oraz efemerycznej „Nowoczesnej.pl”. Ale za organizacyjnymi fasadami kryje się wielobarwna menażeria polityczna: ludzie mafijnego biznesu, biurokraci warszawscy, obcokrajowcy, homoseksualiści, skompromitowani politycy, zwolennicy aborcji, ateiści i inni.
  Wiele wskazuje na to, że główny nurt protestu stanowili ludzie o zatrważająco niskim poziomie świadomości społecznej, kierujący się raczej motywami emocjonalnymi, aniżeli rozeznaniem sytuacji. Ci ludzie (w odróżnieniu od cynicznych i skompromitowanych polityków) bez zastrzeżeń przyjmują, że dotychczas funkcjonowali w państwie demokratycznym. Nie przyjmują do wiadomości antydemokratycznych zachowań popieranych przez siebie polityków. Nie potrafią nawet pojąć, z kim mają do czynienia.

  Kryzys demokracji a „kolorowe rewolucje”

  Sprawa wydaje się banalnie prosta, skoro powszechnie wiadomo, że żadna z dotychczasowych „kolorowych rewolucji” nie zakończyła się wprowadzeniem demokratycznego systemu rządów. Widzimy to przeglądając całe spektrum „kolorowych rewolucji”: od Jugosławii do Syrii.

  Lecz także w tej sprawie napotykamy na efekty niszczenia świadomości społecznej. Nikt nie zaprzecza, że „kolorowe rewolucje” są jednym z najsilniejszych narzędzi geopolityki Stanów Zjednoczonych. Również poważni amerykańscy stratedzy nie podważają faktu przeprowadzania tych rewolucji. A jednak równolegle w obiegu publicznym funkcjonują slogany podważające te fakty. Na przykład ukraiński Majdan jest prezentowany jako wyraz dążeń Ukraińców do demokracji, jako zryw wolnościowy albo nacjonalistyczny, a nie jako długoterminowy projekt destabilizacji postsowieckiego Wschodu według standardowych technologii „kolorowych rewolucji”. Jeszcze bardziej żenujące są oświadczenia polityczne i medialne o wspieraniu demokratycznej opozycji w Syrii, chociaż od dawna wiadomo, że w Syrii demokratyczna opozycja wobec prezydenta Bashara al- Assada praktycznie nie istnieje.

  Zatrzymajmy się nad tą schizofrenią. Przede wszystkim warto zauważyć, że mamy do czynienia z dwoma przeciwstawnymi orientacjami. Pierwsza z nich demaskuje „kolorowe rewolucje”, zaś druga jest integralnym elementem tych rewolucji lub co najmniej ich wsparciem politycznym i medialnym. Żaden rozumny człowiek, dotknięty destabilizacją wywołaną przez „kolorową rewolucję”, nie może jej aprobować. Poparcie dla tych rewolucji jest bezsensowne. Ale ludzi trzeźwych, twardo trzymających się rzeczywistości, ludzi nie ulegających czynnikom emocjonalnym, ludzi wyposażonych w dociekliwość, ludzi sięgających po doświadczenie historyczne, jest coraz mniej. Zaczyna przeważać tłum głupców, którzy nie tylko domagają się uznania publicznego, lecz są wrogo usposobieni, wobec osaczonej przez nich, warstwy ludzi mądrych. To jest właśnie baza rewolucji kolorowych.

  Kreatorzy i strażnicy „kolorowych rewolucji”

  Jedno jest pewne. Wszyscy kreatorzy „kolorowych rewolucji”, w odróżnieniu od ogłupiałej masy kierujących się owczym pędem zwolenników takich rewolucji, z demokratycznymi dążeniami nie mają nic wspólnego. Gdy piszemy o kreatorach „kolorowych rewolucji” powinniśmy najpierw zastrzec, że tego rodzaju rewolucje mają jednego zbiorowego organizatora. Nie są nimi Stany Zjednoczone. Tym zbiorowym organizatorem jest światowa oligarchia finansowa. Toteż pierwsze nieporozumienia wynikają z personifikowania „kolorowych rewolucji”, czyli przypisywania sprawstwa pojedynczym, wpływowym osobom. W praktyce zaś mamy do czynienia z rozległymi sieciami globalnymi, które głęboko przenikają w struktury państwowe. Wpływowe osoby (takie jak Soros, Buffet, Gates) kontrolują niektóre z tych sieci, więc ich rola nie jest marginesowa. Lecz łatwo ulec złudzeniu, że na ich osobistej inicjatywie sprawa się kończy. Łatwo też demonizować te osoby, przypisując im nadludzkie możliwości.

  Przyjęcie do wiadomości faktu, że za „kolorowymi rewolucjami” stoi światowa oligarchia finansowa, a nie poszczególne państwa lub osoby, zasadniczo zmienia punkt widzenia. Mamy bowiem do czynienia z koncentracją władzy w wąskiej grupie światowych potentatów finansowych, czyli z oligarchicznym systemem rządów. Jest to skrajne przeciwieństwo systemu demokratycznego.

  Znowu daje o sobie znać niewiedza i głupota, która przyjmuje niekiedy wręcz karykaturalną formę. W tym zakresie pouczający może być przykład Ukrainy. Na Ukrainie funkcjonuje system władzy skupionej w rękach uwłaszczonych na majątku sowieckim oligarchów, swobodnie dysponujących głosami Rady Najwyższej (należy do nich nawet prezydent Poroszenko – „król czekolady”). Nie ulega wątpliwości, że należą oni do oligarchii światowej, podobnie jak oligarchowie Rosji. Z pewnością nie jest to demokratyczny system sprawowania władzy i demokratycznym być nie może. Toteż w obecnych warunkach „wspieranie demokracji” na Ukrainie jest głupie i bezsensowne. Tak przynajmniej powinno być postrzegane przez polityków i opinię publiczną. A jednak nadal politycy w Polsce głoszą potrzebę „wspierania demokracji” na Ukrainie, nawet nie czerwieniąc się ze wstydu. Co gorsze, znajdują zwolenników wpatrzonych w nich z podziwem.

  Czy stojący u steru władzy politycy w Polsce nie zdają sobie sprawy z tego, że mogą być również zmiecieni ze sceny politycznej jak były prezydent Ukrainy Janukowicz i jego równie oligarchiczny system rządów?. Czy znają mechanizm „rewolucji kolorowych”?

  Prof. dr hab. Artur Śliwiński

  Autor jest Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej

  Artykuł zamieszczony w miesięczniku „Polityka Polska” nr 1 (9) styczeń 2016
 • @nana 20:43:24
  Dzięki Nano, za przytoczony artykuł prof. Artura Śliwińskiego .
  Jestem pod wrażeniem zawartej w nim głębokiej i trafnej analizy rzeczywistości społeczno-politycznej, wzbogaconej o wiedzę na temat przemysłu technologii dezinformacji i przewrotów politycznych.

  Artykuł kopiuję na dalszy użytek. Będę do niego wracał w przyszłości. Trzeba go udostępniać ludziom nieświadomym; niech się dowiedzą prawdy.

  Myślę,że przytoczony przez Ciebie artykuł, to mocna kropka nad "i", kończąca dyskusję i eliminująca wrzaski "wścieku".

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031