Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
162 posty 2204 komentarze

mikstury bezmetki

1abezmetki - Wybrane, trudniej dostępne teksty, własne tłumaczenia i "widzimisie". Wyrażam i popieram tradycyjne poglądy lewicowe. Nie po drodze mi zarówno z liberałami , "nową lewicą", ad personam - chamstwem, fanatyzmem i polit-poprawnością

Aleksander Rusin: Kto rządzi Rosją?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

BezTabu, co piszą "Inni" - z cyklu, "Krajobrazy Putinistanu": Dziś ponownie, znany już Państwu wcześniej, Aleksander Rusin, czołowy autor, poczytnego "Publicysta", z rozważaniami na temat - "Kto rządzi Rosją". Zapraszam.

Aleksander Rusin: Kto rządzi Rosją? 

Walutowy potwór, pod którego nutę, wszystko pląsa...


Odpowiedź na pytanie, kto rządzi Rosją, pozornie leży na powierzchni – Putin i jego komanda. A w szerszym rozpatrzeniu – czynownicy, wbudowani w wielką piramidę władzy.

Jednak w rzeczywistości, sytuacja jest nieco bardziej, skomplikowana.

Po 1991 roku w Rosji zapanował kapitalizm, przy czym w dość prymitywnej formie, a w kapitalizmie państwem zawsze zarządza wielki kapitał. I piramida z Putinem i z jego drużyną na szczycie – to po prostu zarządzająca struktura, sformowana przez kapitał, przy czym nie jedyna, i dalece, nie w pełni - władzy.

Wszystko w niej – w zasadzie, służy kapitałowi; po prostu, jedni mniej, inni bardziej U u jednych uprawnienia są ograniczone przez"selsoviet" (сельсоветом)*1., a u innych - na tyle, szerokie, że pozwalają nawet wnosić zmiany w Konstytucji. Jednak w kapitalizmie, wszyscy oni, są tylko sługami kapitału, jego menedżerami - bardziej lub mniej - efektywnymi.

Nawet sam kapitalista, którego kapitał, jest jego własnością, a nie przedłużeniem, stanowiska w państwie –  jest również sługą kapitału. Ponieważ, skoro tylko przestanie służyć kapitałowi i być posłusznym jego prawom – zacznie tracić kapitał i w konsekwencji straci pozycję w społeczeństwie, te uprawnienia i tę władzę, jaką mu zapewnia kapitał.

Dlatego Putin miał oczywiście rację, gdy mówił o sobie, że jest  menedżerem i trudzi się jak galernik. Współczesny rosyjski kapitalizm – to ta galera, na której Putin, jest galernikiem kapitału.

I cała ekipa Putina, wszyscy jego przyjaciele, współ-pracownicy, wszystkie Rotenbergi, Miedwiediewy i Pieskowy – to także raby, na rosyjskiej kapitalistycznej galerze, niezależnie od wielkości ich władzy i pozycji.

Współczesną Rosją rządzi wielki kapitał, a dokładniej ci, którzy stoją za dużym kapitałem, którzy nim zarządzają i którzy go tworzą.

Kto to jest? Putin i jego komanda?

Putin i jego przyjaciele, zajmują się głównie ochroną i redystrybucją kapitału, ale go nie tworzą. Częściowo również zarządzją Rosją, ale tylko częściowo, na poziomie średnio zaawansowanym.

Aby zrozumieć, kto stoi za wielkim rosyjskim kapitałem, kto nim zarządza w największym stopniu i kształtuje go, trzeba rozeznać się ze strukturą i pochodzeniem tego kapitału, jego naturą, i wyjaśnić, co to za kapitał.

Współczesna rosyjska gospodarka – głównie surowcowa, w której pochodzenie, znacznej części dużego kapitału, jest związane z surowcami i jego, prostymi pochodnymi.

Wydobyciem, przetwórstwem i dostawami surowca, zajmują się korporacje surowcowe, to one dostają zapłaty za swoje dostawy, czyli tworzą zasoby kapitału surowcowego. Jego część przewodzi się w przychód państwa w postaci podatków i opłat (opłata za ochronę od zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych),

 

część zamienia się w kapitał państwa i dalej jest rozdzielana w całej piramidzie oszustów i złodziei, tworząc ich osobiste kapitały, którym służą na swoim poziomie.

 

Czy to znaczy, że Rosją rządzą korporacje

surowcowe ?

I tak, i nie.

 

("tam gady ojczyznę sprzedają! Bez nas!!!")

Korporacje surowcowe  (ich właściciele) rządzą Rosją tylko częściowo, choć ich wpływy, są bez wątpienia duże  . Rzecz w tym, że korporacje surowcowe -  to głównie mechanizmy wydobycia surowca i jego przekształcenie w kapitał. Mechanizmy ważne i  wpływowe, ale jedynie mechanizmy.

 

Kapitał, który rządzi krajem – to przede wszystkim kapitał finansowy. A tym rządzą banki i kompanie zarządzające, na konta których, wpływają przychody  ze sprzedaży surowców i produktów przetworzonych. Otrzymane środki są przechowywane i dystrybuowane dalej, inwestowane, w te, lub inne projekty, w tym polityczne i media, które pozwalają kontrolować społeczeństwo.

Finansowym kapitałem wewnątrz Rosji, zarządza Bank centralny, który realizuje emisję rubla i kontroluje jego kurs, wydaje i odwołuje licencje - pełniąc funkcję regulatora.

Ale jeszcze ważniejsze – skąd pochodzi kapitał, który następnie trafia na konta korporacji i następnie jest rozprowadzany w całym systemie, aż do prywatnych kieszeni i garaży. Ten kapitał – przychodzi do Rosji z zagranicy w postaci płatności za dostarczone surowce i produkty pochodne.

Bez wpływów dewizowych za dostarczone surowce, rosyjskie kompanie surowcowe , nie miały by wpływu, jaki mają dzisiaj, ponieważ, są głównymi źródłami waluty – za  którą, w Rosji, sprzedawana jest większość towarów.

Te produkty, nie tylko pokrywają dużą część potrzeb ludności, ale i tworzą efekt obfitości, zapewniający władzy posłuszeństwo, ze strony, przeważającej części społeczeństwa .

Właśnie przychody walutowe , pozwalają utrzymać kurs rubla, przy którym  ceny rublowe, na importowane towary, pozostają dostępne, jeśli nie wszystkim, to wielu.

Nawet oszuści i złodzieje, rozproszeni w całej piramidzie władzy, kradną po to, aby kupować importowane towary, a także zmieniać nakradzione ruble na walutę, wyprowadzać ją za granicę i kupować nieruchomości.

Waluta, zapewnia całą władzę, we współczesnej Rosji.  Waluta zapewnia legitymizację władzy w społeczeństwie, posłuszeństwo szerokich mas, zabezpieczone towarami i produktami, z których duża część  pochodzi z importu, co oznacza, walutowe pochodzenie.

Waluta zapewnia lojalność całej piramidy władzy, wobec jej wierchuszki, ponieważ ,to ona daje poddanym, możliwość zakupu prestiżowych produktów, napełniania pudełek i garaży walutą, wywożenia walut za granicę i nabywania  zagranicznych nieruchomości.

Waluta zabezpiecza banki i finansowe korporacje tym zasobem, który one przechowują i redystrybuują, odzyskując z tego swoją część i inwestują w różnego rodzaju projekty. I kurs rubla, to znaczy, jego wartość dla banków i korporacji finansowych, znów opiera się, na walutowych przychodach. Nawet funkcje Banku Centralnego w zakresie emisji rubla, jego władza – też zależy od przychodów walutowych, ponieważ emisja rubla, jest też, z nimi związana.

Oto i odpowiedź na pytanie, kto rządzi Rosją. Walutowe wpływy, walutowy, zagraniczny kapitał.

Rosją rządzą ci, którzy zapewniają walutowe wpływy, a także dostęp, do rachunków walutowych,ponieważ są one, w istocie, zagraniczne. W Rosji jest tylko gotówka, a bezgotówkowe konta, na których dokonują się kalkulacje, wszystkich wielkich operacji – za granicą.

Rosją rządzą ci, którzy podpisali kontrakty na dostawę surowców i jego pochodnych, a następnie płacą, w rezultacie tych umów, ponieważ, jeśli nie będzie tych umów i płatności z nimi związanych –  to nie będzie waluty. A bez waluty, nie będzie  obecnego wpływu, korporacji surowcowych na władzę, nie będzie nawet legitymacji władzy w społeczeństwie, ponieważ powstanie ostry deficyt, hiperinflacja, co sprawi, że ranking  prezydenta i rządu spadnie do zera.

Pozycje wszystkich uczestników rosyjskiej listy Forbes, również mają walutowe pochodzeniei nawet są szacowane w dolarach, a to znaczy, że ich lojalność wobec władzy, też zależy, od walutowymi wpływów.

Kto wnosi Rosji walutę, na podstawie umów, na dostawę surowców?

Głównym odbiorcą rosyjskiego surowca (zwłaszcza gazu) jest Europa, Unia Europejska, gdzie największy wpływ posiadają Niemcy.

Kalkulacje, w zakresie dostaw rosyjskiego surowca, nawet do Europy, przeprowadza  się głównie w dolarach. To znaczy, że Rosja znajduje się pod zewnętrznym zarządem Niemiec (Unii Europejskiej) i USA, który jest realizowany, przez pośrednictwo korporacji surowcowych i banków - w tym, Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej.

A zadaniem zarządzających - Putina i jego komandy – jest podtrzymanie równowagi interesów. Przy tym są oni po trzykroć sługami: rosyjskiego kapitału surowcowego w ogóle, sił zewnętrznych, zapewniających wpływy walutowe, a także swoich własnych kapitałów, sformowanych z przychodów walutowych.

Toteż Rosją nie rządzą oni, lecz obcy kapitał – waluta, bez której nie będzie, ani władzy korporacji surowcowych, ani władzy banków i sektora finansowego, ani lojalności oszustów i złodziei, wobec tych- na szczycie.

Rosją - poprzez kontrolę wpływów walutowych, rządzą Niemcy i Stany Zjednoczone.

I to, zupełnie naturalne, ponieważ rosyjski surowcowy kapitalizm, powstał w wyniku klęski ZSRR w Zimnej Wojnie.
Rosją, zatem, rządzą zwycięzcy, ponieważ po klęsce w wojnie, inaczej - po prostu - być nie może!

------------------------------------------
odnośniki:

*1. -"Сельсовет" -"sielski sowiet" (сельский совет), — nazwa lokalnego organu władzy (sielskiego sowieta narodnych deputatow)  i jednostka podziału administracyjno-terytorialnego w ZSRR, zachowana wśród państw, znajdujących się na terenie b. ZRR


-----------------------------------------
YouTube:


https://www.youtube.com/watch?v=Whjfmn07YLs
Скрытая правда колонизации России Фурсов Андрей
Skryta prawda n/t kolonizacji Rosji, Andriej Fursow

https://www.youtube.com/watch?v=T25XkqS5DdI
Колониальная экономика России
Kolonialna ekonomia Rosji, Michał Deliagin

--------------------------------------------
Источник:
https://publizist.ru/blogs/110401/21511/-
Александр Русин
Кто правит Россией? Валютный монстр, под чью дудку пляшут все

22 ноября - 2017

----------------------------------------
 

Tłumaczenie i opracowanie: (1a)bezmetki

Rozpowszechnianie zawartości przetłumaczonych artykułów dozwala się

wyłącznie na darmowych platformach elektronicznych (ze wskazaniem

adresu tekstu źródłowego i nick’a autora tłumaczenia). 

KOMENTARZE

 • Putin kandydatem Gorbaczowa, w wyborach prezydenckich 2018
  Nowina:

  http://www.apn-spb.ru/opinions/article27305.htm
  2017-12-06
  http://www.apn-spb.ru/avatars/300.jpg

  Michaił Gorbaczow:
  Naród opowiada się za powrotem Putina w objęcia Rosji

  Jeśli naród uważa za możliwe i konieczne, aby obecny prezydent ponownie zgłosił swoją kandydaturę w wyborach, to tak być musi - powiedział pierwszy i jedyny prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow - agencji"Interfax". - Oczywiście, że prezydent sam powinien decydować, jak ma oostąpić. Ale uważam, że podejmując decyzję, on orientuje się, że jeszcze pozostaje bardzo wiele ważnych prac. Więc niech weźmie udział w wyborach, na kolejną kadencję.

  Sytuacja w kraju jeszcze trudna. Ważnych problemów, do rozwiązania, jest jeszcze wiele. I taki wariant, gdy Władimir Putin, idzie na wybory, na kolejną kadencję, jest całkiem prawdopodobny.

  Zasada rotacyjności władzy ma duże znaczenie, i do tej pory nikt jej nie odmienił. Oczywiście, że naruszenie tej zasady w każdej sytuacji niewskazane, ale dziś społeczeństwo opowiada się za tym, aby Władimir Putin pozostał prezydentem, a to ma bardzo duże znaczenie. To znaczy, że ludzie opowiadają się za powrotem Putina w objęcia Rosji
 • To wizja Rosji zazdrosnego i zawiedzionego żydka.
  Taka była Rosja Jelcyna ale nie Rosja Putina.
  Putin rządzi miękką ale sprawiedliwą ręka.
  Dowodem na to jest los Oligarchów którzy nie chcieli się podporządkować Putinowi czyli legalnej władzy Rosji.
  Oligarchowie są traktowani łaskawie o ile działają na rzecz Rosji czyli przestrzegają rosyjskiego prawa i rosyjskich interesów.

  Jak który podpadnie do już wtedy twarda ręka Putina prostuje mu kręgosłup i przywołuje do porządku.
  Oligarchowie kraść już jak za Jelcyna nie mogą bo zbyt wiele ryzykują
  muszą się dzielić z Rosją swoim wyzyskiem pracowniczym i zyskami z Rosyjskich zasobów naturalnych.

  Złodziejstwo oczywiście jest ale nie takie jak za Jelcyna i jest ścigane a więc jest to niebezpieczna brzydka zabawa z "Putinem" czyli z Rosją.
  Oligarchowie to wiedzą i wolą zarabiać legalnie..
  Putin im nawet prawnie nakazał ściągniecie zasobów finansowych z rajów podatkowych.

  A globalne żydostwo judzi jak zawsze ... w powyższym artykule widać to gołym okiem.
 • Jeszcze jeden upośledzony Neoludek...
  Sekta, kapliczka, datonizm (zadany?) i parę bałwochwalczych frazesów. Niezdolność do merytorycznej argumentacji! To wszystko co mu dostępne.

  Kremlowski reżim stracił już, jakąkolwiek polityczną, ideologiczną i moralną legitymację - dalszego istnienia. I tylko ślepi i głusi (na własne życzenie?) idą w zaparte.
  Jeszcze jeden upośledzony Neoludek, niezdolny - mimo oczywistych i dostępnych faktów - do wyciągania wniosków. Współczuję!
 • Fundusz Rezerwowy Rosji wyczerpany do dna...
  http://www.apn-spb.ru/images/logo.gif

  Minister Finansów Federacji Rosyjskiej Anton Kudrin, oświadczył o pełnym wyczerpaniu Funduszu Rezerwowego kraju. Na 1 grudnia 2016 r. było w nim było 2 032 mld rubli, a obecnie jedynie 975 mld rubli, które zostaną wydane do końca roku. Nieco lepiej wygląda sytuacja z Funduszem Dobrobytu Narodowego. Jeśli rok temu było w nim 4628 miliardów rubli, to teraz pozostało 4 014 miliardów rubli, a za miesiąc będzie jeszcze o 662 mld mniej. A kiedy i FDN się skończy, będzie można pomyśleć i o tym, jak ulżyć kieszeniom drogich Rosjan. Dobra skończą się z wyborami prezydenckimi.
  [2017-12-07]
  http://www.apn-spb.ru/news/article27310.htm

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31