Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
162 posty 2204 komentarze

mikstury bezmetki

1abezmetki - Wybrane, trudniej dostępne teksty, własne tłumaczenia i "widzimisie". Wyrażam i popieram tradycyjne poglądy lewicowe. Nie po drodze mi zarówno z liberałami , "nową lewicą", ad personam - chamstwem, fanatyzmem i polit-poprawnością

Od Stalina do Putina...

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Supermocarstwo zdegradowane do surowcowej kolonii. Zapaść w procesach integracyjnych krajów WNP. Żaden z nich (włączając Białoruś i Kazachstan) nie jest naszym strategicznym sojusznikiem ani militarnie, ani politycznie. ...

 

... Wyłącznie doraźne partnerstwo. Udowodnił to w pełni kryzys 2014-2018. Gdzie wsparcie wszystkich tych krajów w Syrii, na Krymie i w kwestii ukraińskiej?

- Klęska polityki zagranicznej na Ukrainie. Z neutralnego państwa Ukraina przekształciła się w ostro-wraże z otwarcie rusofobijnym wektorem orientacji. Zerwano więzi finansowo-ekonomiczne, handlowe i kulturalne, nastąpiła zwiększona obecność USA i UE, a rosyjskie enklawy w postaci DRL ŁRL znajdują się w półlegalnej, udręczającej pozycji. "Ruski Mir" zwinął się, nim zdążył się rozpocząć. O ochronie Rosjan na Ukrainie - de facto - nawet mowy nie ma.

- Konsekwentne zbliżanie się sił NATO do rosyjskich granic. Rozmieszczenie systemów obrony przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych w Rumunii i w Polsce, rozmieszczenie ograniczonego kontyngentu wojskowego w krajach Bałtyckich, obecność USA na Ukrainie. Wzmocnienie geopolitycznego wpływu USA w Azerbejdżanie, Gruzji, Uzbekistanie i Kirgizji. Nie ma wątpliwości, to porażka rosyjskiej polityki zagranicznej.

- Polityka pieniężno-kredytowa, nie będąca w stanie oprzeć się kryzysom, co wyraźnie pokazały wydarzenia 2008-2009 i 2014-2015 r. Niezdolność do walki z systemową ucieczką kapitału. Zawyżone stopy procentowe, zabijające wzrost gospodarczy. Polityka pieniężno-kredytowa, przywiązana do zewnętrznych przepływów walutowych. Niezdolność do stworzenia autonomicznego, krajowego systemu finansowego.

- Tempo wzrostu i degeneratywna struktura gospodarki z przytłaczającym  sektorem surowcowym. Od 2000 roku wzrost gospodarczy w Rosji jest słabszy nie tylko wśród wiodących krajów rozwijających się, ale i wśród krajów byłego ZSRR. Od 2007 roku tempo wzrostu w Rosji należy do najniższych w świecie (trzecie miejsce od końca - po Ukrainie i Grecji).

- Nauka i technologie. W Rosji pod względem ilościowym, jak i jakościowym, nie rozwijają się gałęzie zaawansowane technologicznie. Technologiczny eksport na mieszkańca, znajduje się na 64 miejscu na świecie, na poziomie Wenezueli, Urugwaju, Libanu i Arabii Saudyjskiej, przy czym udział techno-eksportu jest nawet niższy, niż w latach 90-tych!

- Medycyna i długość życia. Rosja znajduje się na 109 miejscu w świecie pod względem długości życia; poniżej Ukrainy, Kirgistanu, Mołdawii, a nawet takich krajów jak Libia i KRLD! Liczba szpitali i przychodni w Rosji zmniejszyła się do poziomu z końca lat 90-tych, podobnie jak ilość łóżek. Przy czym w 80% przypadków, po zamknięciu szpitala, nie chodzi o konsolidacji z innym szpitalem. Po prostu zamknięcia z powodu braku finansowania. Jakość medycyny również niedomaga z powodu braku finansowania i niedoboru wykwalifikowanych pracowników (na zmianę profesjonalistów z ZSRR przychodzi pokolenie EGE*1.). W Rosji  teoretycznie medycyna bezpłatna - ale wszystko, co trudniejsze od opatrunków i pomiaru temperatury u lekarza tak czy inaczej będzie płatne, albo niekończąca się kolejka. Sytuacja w Moskwie i Petersburgu tradycyjnie lepsza, ale w większości małych miast, a tym bardziej na wsi – bliska  katastrofie.

- Edukacja.Istnieje krytyczny niedobór wykwalifikowanych kadr, i jest to problem  długookresowy. Komu przekażemy Rosję? Ogólna erudycja jest ważna, ale nawet w wąsko-specjalistycznej tematyce - ogromne luki.

- Wyciek kadr.
Brak perspektywicznych i wysoko-płatnych miejsc pracy dla wykwalifikowanych pracowników ze względu na brak popytu ze strony państwa i sektora prywatnego, zajętego wysokimi technologiami. Każdy, kto coś może i umie, jest zmuszony wyjeżdżać z Rosji, ponieważ w kraju nie są potrzebni. Kult inżynierów, naukowców, zmienił się kult oligarchów, złodziei i drani.

- Brak mobilności wertykalnej.Wszystkie dochodowe pozycje zajęte przez  dzieci tuzów. Wspiąć się od zera dla utalentowanego człowieka - praktycznie niemożliwe. Pracowitość, zaangażowanie i talent nie pomoże.

- Niska wydajność pracy. Ten problem wynika z nieefektywnego zarządzania, nastawionego na szybkie osobiste wzbogacenie się i degeneratywnej struktury gospodarki.

- Korupcja. Szkody z tego tytułu jeszcze i w tym, że jej koszty ponoszone na gospodarkę, ograniczają zdolność nabywczą ludności. Biznes przerzuca koszty w cenę, podwyższając ją, a ludność cierpi z braku wystarczających dochodów. Urzędnicy czasami wprost mówią biznesowi,  nie przyłączymy obiektu do sieci energetycznej lub nie przyznają miejsca pod zabudowę, dopóki nie otrzymają łapówki. Jest jeszcze bardziej niebezpieczna forma korupcji, gdy międzynarodowe korporacje opłacają federalnych i regionalnych urzędników, aby ci "czyścili" rynek zbytu pod obcą produkcję, na szkodę rodzimego producenta.

- Sądownictwo i brak gwarancji praw własności prywatnej. Rosyjska specyfika jest taka, że jeśli się komuś nie spodobasz, to biznes ci łatwo zabiorą i zrobić nic nie możesz, choćbyś po trzykroć miał rację. Powiedzmy, że nie zapłaciłeś na czas , odmowa – i do widzenia.

- Budowa dróg i sieć transportu. Dróg budują teraz trzy razy mniej niż w 2000 roku, i sześć razy mniej, niż w czasach ZSRR. Chociaż jest to najbardziej łakome miejsce dla łapówek i kradzieży. W dużych miastach sytuacja jest jeszcze jako-taka, ale cała reszta Rosja to przygnębienie i ruina. Postępu nie widać.

- Kradzież przy zamówieniach publicznych. Miedwiediew jeszcze w 2010 r. mówił, że kradną tu do 1 bln.(trln) rubli. na rok. Stąd skrajnie nieefektywne wydatkowanie środków budżetowych i ograniczenia rozwoju uczciwego biznesu.

- Elita kompradorska. "Stabilność kraju opiera się także i na tym, że większość ludzi, posiadających kapitał, mieszka w tym kraju, wiąże z nim przyszłość swoich dzieci, wiąże swoje długoterminowe interesy z jego rozwojem", – powiedział Putin w swoich programowych artykułach w 2012 roku. Ale realia są takie, że zdecydowana większość formułującej system politycznej oligarchicznej elity Rosji, w żaden sposób, nie wiąże swojej przyszłości z Rosją, wywożąc kapitały i rodziny za granicę.

- Niezwykle wysokie zróżnicowanie dochodów
, biedna ludność.

- Krytyczne starzenie się i wyczerpywanie się funduszy systemowych, niedoinwestowanie gospodarki, niezwykle niski udział inwestycji w PKB.

- Brak przewidywalności obrazu rozwoju gospodarczego i politycznego. Funkcjonujący w Rosji biznes często woli rejestrować nieruchomości i transakcje za granicą, aby uniknąć ewentualnego pirackiego rabunku lub chorych werdyktów sądowych.

- Brak politycznej konkurencji. Całkowicie oczyszczona i wysterylizowana przestrzeń polityczna . To odwrotna strona uzurpacji władzy. W rezultacie, zamiast opozycji Rosja otrzymała jakichś degradantów i showmen'ów  na kroplówce  zachodnich służb specjalnych. Jednak to jeszcze bardziej wzmacnia władzę Putina w logice "lepszy już Putin, niż ci idioci".


WNIOSKI

Jeśli przejrzeć wszystkie bilanse, okaże się, że większość pozytywnych momentów odnosi się do okresu 2000-2007 – kiedy rosła cena ropy. Ale od 2007 roku do chwili obecnej, ekonomiczna i finansowa dynamika w Rosji, stały się najgorsze spośród wszystkich ważniejszych, rozwijających się krajów.

Ale teraz już nie 19 wiek i początek 20-go wieku. Nawet słabo rozwinięte  kraje afrykańskie, latyno-amerykańskie i azjatyckie mogą pochwalić się tym, że ludność jest odżywiona, ma dach nad głową i na ulicy nie strzelają do kogo popadnie.

Minusy putinowskiej Rosji, niestety, noszą bardziej globalny i strukturalny charakter, i dlatego wspięcie się na nowe poziomy wydaje się, że zasadniczo nie możliwe..

Niskie tempo rozwoju i technologiczny niedorozwój – to w dłuższej perspektywie będzie dla nas groźnym czynnikiem.

Przede wszystkim  będzie się to wyrażać  w utracie dźwigni wpływu na globalne procesy – mówiąc wprost, z Rosją nikt nie będzie się liczyć. Dźwigni wpływu na świat i teraz nie ma, a dalej będzie tylko gorzej. Dla Rosji, mającej ogromne terytorium i gigantyczne zasoby naturalne, to może być śmierci podobne. Drugim negatywnym momentem  jest  to, że niskie tempo rozwoju będzie przyciągać co raz mniej inwestycji do Rosji, a wewnętrzni inwestorzy będą coraz bardziej wyprowadzać aktywa z Rosji. Wszystko to jeszcze bardziej nasili ucieczkę mózgów.

Ja bym nazwał to wszystko "granicą profesjonalnej jakości lub profesjonalizmu". Każdy ma jakiś swój limit kompetencji, który wyraża się w aspektach intelektualnych, fizycznych, moralno-motywacyjnych i ideologicznych.

Ta skala problemów, która stoi przed Rosją w 2018 roku, to oczywiście nie dla obecnej ekipy władzy. Wszystko, co mogła, to ona już pokazała. Na co jej rozwój? Ma swoje plany, które znajdują się w pozycji prostopadłej do płaszczyzny rosyjskich zadań i problemów.

Ile przechwalczych i ekscytujących planów było w 2012 r. – i co się stało?  No nic, jeśli sądzić w makroskali. W najlepszym razie imitacja burzliwej działalności.

Dlatego z dużym prawdopodobieństwem w ciągu 6 lat, wszystkie problemy, które teraz omawiamy, okażą się równie palące. Przy czym znów nic nie zostanie zrobione.

--------------------

YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=zaVlJuP8PTU
Путин у руля деградации России
Putin u steru degradacji Rosji

https://www.youtube.com/watch?v=IkjVkT5TJ-A
Система пошла вразнос
System rozpada się w perzynę

https://www.youtube.com/watch?v=DL0BCT4F-Tg
Санкции перестали быть смешными. США и ЕС отрезают российскую газовую трубу
Sankcje przestają być zabawne. USA UE odcinają rosyjski gazociąg

-------------------

Odnośniki:

*1. Еди́ный госуда́рственный экза́мен (ЕГЭ) — централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях — школах, лицеях и гимназиях,
-------
Zunifikowany egzamin państwowy (EGE) —  w Federacji Rosyjskiej,  w obrębie średnich placówek oświatowych — szkół, liceów i gimnazjów,
(wikipedia)


----------------

źródło:
//kv-journal.su/content/ot-stalina-do-putina-ot-sverhderzhavy-do-degradiruyushchey-syrevoy-kolonii
От Сталина до Путина. От сверхдержавы до деградирующей сырьевой колонии
Materiał redakcji. Brak wyszczególnienia autora
четверг, 15 марта, 2018 - 14:54


----------------

Wybór,tłumaczenie i opracowanie: bezmetki

Rozpowszechnianie zawartości przetłumaczonych materiałów:

dozwala się wyłącznie na darmowych platformach
elektronicznych, ze wskazaniem adresu tekstu źródłowego
i nick'a autora tłumaczenia.
    

   

KOMENTARZE

 • Jesli ze wszystkich stron
  Rosja jest podgryzana, to nie ma się co dziwić, że jest jak jest.
  Jest sama przeciwko całemu światu zarządzanego przez syjonistów
 • WPS
  Czy warto przedrukowywać każdą wrogą Putinowi propagandę? Rzetelność faktyczna powyżej umieszczonego materiału jest kompromitująca ( np. trzecie od końca, rozumiem na świecie -PZ ?- tempo wzrostu gospodarczego sic!).Pomimo ilustarcji kilku niepokojących tendencji.

  Wybory już za dwa dni więc w jakim celu wystawiać się za wszelką cenę na śmieszność? ( to głównie pytanie do tłumacza(ki)?)

  W polityce wewnętrznej Rosji jest bardzo wiele do zmiany( tzn. żydowsko-oligarchiczny kompleks jest do koniecznej likwidacji, jeśli Rosja chce realnie, długookresowo nie tylko wzrastać, ale i przetrwać; to jednak żadna niespodzianka, bo o USA też można to powiedzieć-PZ).

  Analiza i wnioski z polityki zagranicznej, niemal w 100% błędne.
 • To tylko żydowska propaganda.
  Gdyby tak było to zasoby naturalne Rosji już by były niezbywalną własnością "narodu żydowskiego" Za Jelcyna taki scenariusz był realizowany pośpiesznie, zresztą podobnie jak w Polsce po 89r.

  Rosja jednak nadal jest suwerennym krajem z własnymi zasobami z własną niezależną od globalnej mafii żydowskiej polityką.

  Rosja ma zasoby i ma własne technologie oraz dostęp do zachodnich technologii choćby poprzez Chiny.
  Nauka rosyjska stoi na najwyższym światowym poziomie.
  Poziom edukacji narodowej w porównaniu np z USA jest wręcz kosmiczny.

  Zasoby złota w Rosji rosną najszybciej na świecie i to głównie z własnego wydobycia.
  Ropa i gaz już trafiają rurociągami do Chin czyli do największego importera surowców energetycznych na świecie.

  Cały ten jazgot wynika z tego że Rosja i Chiny rozwalają globalną dyktaturę globalnej mafii żydowskiej... np poprzez uniezależnienie świata od dolara przy pomocy którego globalna mafią grabi wszystkie handlujące ze sobą narody (dolar jako waluta pośrednicząca w każdym obrocie towarowym).

  W marcu czyli teraz Chiny przechodzą na juana w handlu ropą stworzyli kontrakty na ropę nominowane w Juanach. To śmiertelny cios w dolara.
  Iran i Rosja robią to samo. Dwaj najwięksi dostawcy ropy i gazu oraz największy odbiorca ropy i gazu odchodzą od dolara.

  Rosja zatrzymała grabieżcze podboje globalnej mafii (za pomocą Terrorystów i NATO.. to jedna drużyna).

  Rosja stała się największym na świecie eksporterem zboża.
  A zmiany klimatyczne spowodują poprawę warunków rolnych w Rosji (ocieplenie) i pogorszenie np w Europie czy w USA (brak wody, stepowienie).

  O sprzedaży broni nie wspominam bo wiadomo że jest na najwyższym poziomie i kilkakrotnie tańsza od zachodnich odpowiedników.

  Rosja ma własne procesory własne układy scalone, własną motoryzacje, lotnictwo budownictwo...i co chcesz... poziom zbliżony do zachodniego , nieco niższy ale gwarantujący komfortową niezależność, samowystarczalność.

  USA bez Chińszczyzny podobnie ja Europa załamią się gospodarczo.
 • @Oscar 14:26:33
  Jak Chiny będą kupować tylko za juany to taka Arabia Saudyjska czy Katar
  jak będzie chciał sprzedać ropę Chinom a chce, to będzie musiał to zrobić za Juany.

  Jak widać tylko Europa jako niewolnik USA będzie kupować za dolary z Arabii Saudyjskiej czy Kataru. Europa to mały przy Chinach rynek.
  USA nie muszą importować (Arabia Saudyjska tam nic nie sprzeda).

  Jak widać z petrodolara zostanie tylko ogryzek a 70% obrotów przeniesie się na Juana, rubla czy Irańską walutę.
  Wenezuela oczywiście w sojuszu z Rosją i Chinami.

  Ogryzek petrodolara nie jest w stanie utrzymać globalnych pasożytów.
  A innych dochodów poza grabieżą nie mają (USA poza bronią złą i niesłychanie drogą w porównaniu z Rosyjską, niczego nie produkuje no chyba że w Chińskich fabrykach ). Tylko Europa jeszcze coś tam produkuje głównie Niemcy. A Niemcy po cichu flirtują z Rosją (Nord Stream 2...eksporty technologii do Rosji.).

  Globalnie teraz w marcu mamy przesilenie.
  Globalna mafia nie ma ruchu. Militarnie są sparaliżowani, politycznie, prawnie i gospodarczo też.
  Projekt zniszczenie Syrii właśnie upada a wcześniej zniszczony Irak właśnie podnosi się z kolan. Iran nienaruszony i silniejszy niż dotychczas.
  I stad takie furiackie ataki na Rosję.

  Teraz mam okres największego napięcia.
  Mafia ma ciśnienie 180mm..i bez bezsenne noce.
 • @Oscar 14:41:36
  jeszcze dodam.
  Mafia ma wielu "sojuszników" za pieniądze czyli w istocie najemników.
  począwszy od urzędników ważnych światowych instytucji aż do prostych najemnych morderców (terroryści różnej maści w tym mięso armatnie NATO).
  Gdy mafia przestanie najemnikom płacić to nie ma zmiłuj się najemnik to najemnik ... zrobi wszystko za pieniądze i w tej sytuacji będzie szukał innego płatnika. Aby się zrehabilitować wobec nowego wypłacalnego potencjalnego płatnika najemnik zdradzi z przyjemnością i zaangażowaniem poprzedniego niewypłacalnego zleceniodawce.
  Urzędnicy będą sypać poprzedniego płatnika a najemni mordercy zgłoszą gotowość do zmiany frontu.

  W Syrii już ten proces widać. Byli terroryści się ujawniają i zgłaszają gotowość do walki z byłymi kumplami.

  Będzie się działo, już się dzieje.
 • @Oscar 14:52:26
  Autor (tłumacz) tej notki na polecenie swoich chlebodawców próbuje zaklinać rzeczywistość. Mam wrażenie, że pomylił portale, tutaj nie zagląda gimbaza...
 • @Oscar 14:41:36
  Zarówno sam artykuł jak i komentarze Oscara pokazują Rosję taką jaka jest. To są obie strony tego samego medalu, pokazują tą dobrą jak i złą stronę.
  I tu i tu jest wiele prawdy.
  Jest faktem, ze to co zdarzyło się na Ukrainie to klęska Rosji, ale i z pewnym plusem w postaci Krymu.
  Inna prawda to taka, że Ameryka i amerykański dolar mają swoje najlepsze lata za sobą.
  USA przestanie być nr 1 i w końcu będzie musiała się z tym pogodzić.
  Europa z falą emigrantów będzie miała coraz więcej problemów i zaburzeń.
  A Rosja?
  W Rosi jak Putin nie zrobi porządku z żydowską oligarchią, to wcześniej czy później wyjdzie mu to bokiem.
  My mamy PiS, wrażą V kolumnę i też bardzo niewesołą sytuację, a konkretnie, wydaje mi się, że nastąpił podział na trzy grupy.
  Totalna opozycja, a w PiSie grupa: Morawiecki, Duda, Gowin, Czaputowicz i Glinski, z jednej strony, Kaczyński, Ziobro, Jaki, B. Szydło i może także Kurski z drugiej.
  Władza jest formalnie w rękach Duda –Morawiecki, za nimi jest żydostwo, ale Kaczyński ma w swym ręku partię i ministrów resortów siłowych.
  Jeśli Kaczyński wystawi do wyborów na prezydenta Warszawy panią B. Szydło ( bez wątpienia najlepsza kandydatura), będzie to oznaczało, że w dalszym ciągu panuje nad sytuacją, jeśli kandydatem będzie szef kancelarii premiera, będzie to oznaczało, że władzę utracił.
 • @hamurabi 15:20:16
  Ostrzegam, jeszcze jedno pomówienie facet, a spuszczę cię ze schodów!
 • @stanislav 13:06:04
  Ndmiar gołosłowności. Proszę o merytoryczną argumentację.
 • Panowie stanislav i Oscar
  Proponuję otworzyć oczy i zobaczyć realia, zamiast pobożnych życzeń. Sam kiedyś również byłem zaczadzony kremlowską propagandą. Wiem dobrze, jak trudno uwolnić się od sentymentalnych przeświadczeń, wyrosłych ze szlachetnych intencji.
  Proponuję obiektywny, kompleksowy, multi-dyscyplinarny ogląd i osąd rosyjskiego krajobrazu polityczno-społecznego, choć "my Słowianie, my lubim sielanki".
 • @1abezmetki 20:00:45
  To zabawne, wrzuca pan gołosłowny w wiekszości tekst i oczekuje poważnej z nim dyskusji. Naprawde mam ciekawsze zajecia.
 • @1abezmetki 20:36:18
  Proszę tylko uściślić, czy to co nazwane jest w powyższym tekście "Wnioskami", to pana(i) wnioski? Jeśli tak, to oznaczałoby, że jest pan(i) niezdolny do zweryfikowania przekazów czarnej propagandy oraz emituje pan(i)wyłącznie życzeniowy i bezradny politycznie zlepek absurdów. Najprostszy dowód: kraj w całkowitej zapaści naukowo-technologicznej i społeczno - moralnej( jakim według pana(i) przekazu jest rzekomo Rosja) nie byłby w stanie zbudować potężnego kompleksu technologiczno- zbrojeniowego, który skutecznie powstrzymał najbardziej do niedawna zaawansowany technologicznie i na pewno absorbujący największe na świecie nakłady finansowe- zbrojeniowy kompleks amerykański oraz doprowadził do jego porażek na Krymie, w Syrii, w środkowej Azji. Ukraina czeka na swoją kolej.
 • @stanislav 14:01:56
  ""Proszę tylko uściślić, czy to co nazwane jest w powyższym tekście "Wnioskami"".
  -Uściślam: mój nick to"bezmetki" i nie mam w zwyczaju popełniać nadużyć. Tłumacząc, staram się tlumaczyć najwierniej, jak potrafię i nic ponadto. Odpowiadam za wybór tekstu, tłumaczenie, odnośniki i dobór filmów z YouTube.
  Ewentualne, wtręty, komentarze zawsze uwidaczniam, podobnie jak, dokładnie podaję źródło publikacji. Wyrażone przekonania -to pańska sprawa - pozostawiam je bez komentarza. Do wierzeń się nie wtrącam. Ma pan prawo. Mam nadzieję, że moje dalsze wpisy, pomogą czytelnikom wyrobić sobie bardziej zrównoważony obraz konsytuacji rosyjskiej, wolny od propagandowych nadużyć. Amen!

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31