Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
162 posty 2204 komentarze

mikstury bezmetki

1abezmetki - Wybrane, trudniej dostępne teksty, własne tłumaczenia i "widzimisie". Wyrażam i popieram tradycyjne poglądy lewicowe. Nie po drodze mi zarówno z liberałami , "nową lewicą", ad personam - chamstwem, fanatyzmem i polit-poprawnością

Aleksander Rusin: Komunizm, Który Utraciliśmy

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Zapewne bardzo was to zdziwi, że komunizm, o którym marzyły całe pokolenia ludzi radzieckich a niektórzy marzą do tej pory – w pewnym sensie został zbudowany. I nie gdzieś daleko, a bezpośrednio w Związku Radzieckim.

I nie w granicach obkomowskich dacz*1., a w całym kraju. I nie w 80 roku, jak obiecała partia, a znacznie wcześniej.

Po prostu do zrozumienia tego, trzeba przypomnieć sobie, co rozumiano jako komunizm - początkowo, w latach 1917-1920, kiedy naród poparł bolszewików, przyjął komunistyczne idee i przystąpił do budowy świetlanej przyszłości.

Robotnicy Petersburga, którzy wychodzili na demonstracje w lutym 1917 roku, a wcześniej w 1905 roku, szli z petycją do cara, żyli marzeniami o normalnym 8-godzinnym dniu roboczym i normalnym mieszkaniu. O tym, aby żyć w wolnym kraju, gdzie zakłady nie będą należeć do burżuazji a do klasy robotniczej. O tym, aby ich dzieci mogły uzyskać dobre wykształcenie.

Teraz zobaczmy, co sobą przedstawiało życie w Związku Radzieckim wg standardów lat 60-tych i początku 70-tych.

Gwarantowana praca, 8-godzinny dzień pracy przy 5-dniowym tygodniu, emerytury, gwarantowane wykształcenie średnie, darmowe wyższe. Gwarantowane zatrudnienie w specjalności dla wszystkich absolwentów wyższych uczelni i szkół zawodowych, bezpłatna opieka zdrowotna.



Nawet mieszkania zapewniano za darmo! Oczywiście, nie wszystkim od razu, ale w miarę budowy, obywatelom dawali klucze – i stopniowo oddzielne mieszkania uzyskała absolutna większość rodzin.

Oczywiście, był to komunizm nie w pełnym zakresie, ale życie w ZSRR w latach 60-tych i 70-tych było bardzo zbliżone do tego, jak wyobrażali sobie komunizm na poziomie gospodarstwa domowego, prości robotnicy z początku wieku.

I oto okazuje się, że komunizm, w określonym zakresie, został zbudowany.

Ponadto, lepiej rozumieć komunizm jako proces budowy, rozwoju państwa i społeczeństwa. I w tym sensie, komunizm w Związku Radzieckim, wg wzoru 60-tych, również był urzeczywistniony, ponieważ był to okres, kiedy kraj kontynuował budowę  i rozwój.

I ten oto komunizm utraciliśmy. Nie dosłownie, jesteśmy z wami – choć wielu z nas jeszcze wtedy nie było (na świecie) – utraciło go nasze społeczeństwo, nasz naród.

Powodów dla tego jest wiele, a jednym z nich jest to, że wyobrażenia o  komuniźmie w społeczeństwie mocno się zmieniły. I większość w latach 60-tych i 70-tych nawet nie zdawało sobie sprawy, że komunizm – oto on, tuż obok: nie idealny, wymagający dalszej budowy, ale tak czy owak - komunizm.

Radzieckie społeczeństwo 60-tych i 70-tych już nie przyjmowało zagwarantowanej pracy z darmową medycyną i mieszkań jako komunizmu. To zaczęło być postrzegane jako pewnik, jako oczywistość.

Społeczeństwo chciało więcej, niż to, o czym marzyły poprzednie pokolenia, i oczekiwało urzeczywistnienia komunizmu w całej jego pełni i jeszcze za życia. Aby do już osiągniętego poziomu dołączono hojną obftość towarów, samochody, domy wakacyjne i wszystko inne, co można było zobaczyć w zagranicznych filmach.,

Stopniowo społeczeństwu zachciało nie tylko dobrobytu, obfitości i nie tylko zabezpieczenia potrzeb, ale luksusów.

Najpierw te pragnienia przeniknęły wierzchołek partii, kierownictwo różnych szczebli, którym spodobało się elitarne życie, uprzywilejowane zaopatrzenie, dostęp do importowanych towarów. Stopniowo za partią pociągmął i lud – w wystarczającej liczbie, aby z czasem po komunizmie ślad nie pozostał i żaden ślad z procesu jego budowy.

Dzieci i wnuki rewolucjonistów nie znały nędzy i głodu ich przodków, uczestników rewolucji, nie znały potwornych nierówności społecznych, z początku xx wieku. Nie wiedziały co sobą przedstawiała rosyjska burżuazja, z którą zmagali się bolszewicy.

W rezultacie społeczeństwo po prostu nie pojęło, jak blisko już podeszło do pierwotnego celu. Dzieci i wnuki tych, którzy robili rewolucję i bronili władzę radziecką w wojnie domowej, wyrosły w cieplarnianych warunkach, ze wszystkim gotowym – więc rezultat nie kazał na siebie długo czekać.

W latach 70-tych i 80-tych, ludzie już nie pracowali tak, jak w poprzednich dekadach, nie podejmowali wyczynów, jak ich przodkowie na froncie i na tyłach.

Jednak chcieli żyć lepiej, jak w hollywoodzkich filmach, nie zdając sobie sprawy, że to tylko reklama zachodniego życia. I że tym życiu jest druga strona, i że to życie opiera się nie tylko na zasadach gospodarki rynkowej, ale jeszcze i na okradaniu całych krajów, eksploatacji i eksterminacji innych narodów.

W rezultacie nasze społeczeństwo odstąpiło od komunizmu, nawet nie zdając sobie sprawy, że był już prawie zbudowany, a w pewnym sensie i bez żadnych prawie.

Nie pomyśleli, że ten komunizm przy całej swojej skromności, przy wszystkich ograniczeniach, był wynikiem ciężkiej pracy i osiągnięć poprzednich pokoleń. Że on nie został zbudowany, tak po prostu – a na podstawie tego, do jakiego stanu został doprowadzony kraj przy burżuazji w początku 20 wieku.

A ponieważ nasze społeczeństwo nie zauważyło zbudowanego komunizmu w swoim czasie – teraz ma możliwość zrozumieć i ocenić, patrząc wstecz.



Teraz możemy ocenić co zbudowano za czasów władzy radzieckiej, patrząc z dołu wzwyż – z jamy, w którą stoczyliśmy się po zniszczeniu Związku Radzieckiego, na wysokości, kiedyś osiągnięte.

I czym głębiej staczamy się po śliskim pochyłym dnie surowcowej gospodarki, z tym większym przekonaniem możemy mówić, że życie w najlepszych czasach Związku Radzieckiego – to był komunizm.

-------------------

Przypisy:

*1.  "обком" - региональный комитет - Obwodowy Komitet KPZR (wcześniej WKPB). Tu,  w zaprzeczenieniu uprzywilejowanej własności, lokalnych aparatczyków partyjnych.

--------------------
YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=jwTNdEC5Ah0
Я хочу назад в СССР
Chcę spowrotem do ZSRR

https://www.youtube.com/watch?v=R0Te8GL0MMk
МЫ ХОТИМ В СССР
Chcemy do ZSRR

https://www.youtube.com/watch?v=G8PTXfNJiXY
Борис Юлин: Коммунизм утопия или реальность? ☭ Мы из СССР! ☆ Эксплуатация, угнетение ☭ Пролетариат
Boris Julin: Komunizm utopia czy realność? ☭ My z ZSRR! Eksploatacja, ucisk ☭ Proletariat

https://www.youtube.com/watch?v=_PcQH5CO7ks
Жизнь в СССР после войны.В цвете.
Życie w ZSRR po wojnie. Kolor




źródło:  
Источник: https://publizist.ru/blogs/110401/24518/-
autor:Александр Русин
Коммунизм, который мы упустили
15 апреля 2018

--------------------

Wybór, tłumaczenie i opracowanie: bezmetki
Rozpowszechnianie zawartości przetłumaczonych materiałów:

dozwala się wyłącznie na darmowych
platformach elektronicznych, ze wskazaniem
adresu tekstu źródłowego i nick'a autora tłumaczenia.
    
 

 


 

KOMENTARZE

 • Każdy system może być złem ludzkości.
  W krajach nie przestrzegających zasady praworządności, kościół się może zmienić w piekło.
 • @Autor
  "Po prostu do zrozumienia tego, trzeba przypomnieć sobie, co rozumiano jako komunizm - początkowo, w latach 1917-1920, kiedy naród poparł bolszewików, przyjął komunistyczne idee i przystąpił do budowy świetlanej przyszłości."

  Polecam esej Zygmunta Baumana "Stalin i rewolucja chłopska. Studium dialektyki pana i niewolnika" dla innego spojrzenia na intencje narodu rosyjskiego w latach 1917-1920:

  https://aneks.kulturaliberalna.pl/wp-content/uploads/2016/02/15-bauman-With-Watermark.pdf
 • @goodness 07:34:37
  Witam i pozdrawiam.
  Na pozór prawda. A jeśli odwrócić stwierdzenie; to - czy każdy system może być dobrem ludzkości? - Przypuszczam, że wątpię.
  Czy kapitalizm może się stać rajem dla wszystkich? No way! Zaś praworządność skorumpowanym a priori systemie, musi być fikcją!
  Ad "kościół się może zmienić w piekło"; ależ oczywiście. Każdy kościół (wyznanie) - a jest ich tak wiele, musi konkurować, żeby funkcjonować na ziemskim rynku, ze wszystkimi rynkowymi konsekwencjami. A religia, uniwersalnie; żadna nie załatwia problemów na ziemi. Każda posługuje się, tak czy inaczej "redyrekcją" naiwnych (jak w internecie) do "nieba"
  https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82&img_url=https%3A%2F%2Fqna.center%2Fstorage%2Fphotos%2Frojtov%2F34001.jpg&pos=2&rpt=simage
  "każdy musi dźwigać swój własny krzyż"
 • @programista 08:05:28
  Z tym Baumanem et consortes, trudna sprawa. najpierw ultra prawowierny stalinowiec, a potem ('68) przekameleonił się na rewizjonistę. któremu wierzyć?
 • @1abezmetki 08:32:02
  Tylko samemu sobie. Czytać i samodzielnie oceniać konkretną treść a nie kierować się autorytetem autora.
 • @programista 08:54:10
  Tak też usiłuję a krygowanie starszej naiwnej, adresowane pod publiczkę.
 • @1abezmetki 08:23:31
  .
  Zaś praworządność skorumpowanym a priori systemie, musi być fikcją!

  Oczywista, oczywistość przez korupcję i srebrniki dla niektórych czarny kolor się staje kolorem białym.

  Zasad praworządności nie można łamać i nie można milczeć, oraz bezczynnie uczestniczyć w zbrodni łamania zasady równowagi liczbą nieparzystą w konstytucji. art. 10 pkt 1.
  1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.

  Czy w konstytucji zasada równowagi władzy musi być fikcją, kotwicą do dźwigania przez większość Polaków?
  Pozdrawiam.
 • no więc dochodzimy do wniosku, że wolność słowa i komunikacji
  jest dla ludzi zgubna, bowiem osądzają po pozorach i głupieją do reszty.

  Gdyby nie było tych propagandowych hooly filmów, dalej byłby tu socjalizm, a ludzie nie mordowaliby się nawzajem z wyuczonym wyrafinowaniem.
 • @interesariusz z PL 19:07:39
  Witam po moim kolejnym, szczodrze udzielonym "urlopie zdrowotnym". Z uwagą, i z reguły z satysfakcją, czytam i wmyślam się w Pańskie celne, przywracające wiarę w człowieczeństwo, - komentarze. Pozdrawiam.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31