Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
267 postów 2803 komentarze

mikstury bezmetki

1abezmetki - Bez Tabu. Wybrane, trudniej dostępne teksty, własne tłumaczenia i "widzimisie". Wyrażam i popieram tradycyjne poglądy lewicowe. Nie po drodze mi zarówno z liberałami , "nową lewicą", ad personam - chamstwem, fanatyzmem i polit-poprawnością

Polska kocha z wyrachowania...

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dzisiaj rzucam pod kły i pazury naszych PT Polemistów, to co tygrysy lubią najbardziej, krwisty kawał soczystych kontrowersji, na temat “polskiej rusofobii”. Akcja!

 

Polska kocha z wyrachowania.

Dlaczego Warszawa stała się jedną z najbardziej rusofobicznych stolic Europy ?

 

Dzięki Armii Czerwonej, Rzeczpospolita została wyzwolona spod okupacji hitlerowskiej. Warszawa w dosłownym sensie wzrosła z popiołów. Z powodów historyczno-politycznych i geograficznyc Moskwa nie mogła dopuścić do tego, aby odnowioną Polską kierowali politycy o orientacji rusofobicznej i antyradzieckiej.

Przy tym znany przyrost terytorialny po 1945 roku, który wrócił historyczne ziemie polskie, Polacy zawdzięczają osobiście generalissimusowi Stalinowi.

Ze względu na absolutne powojenne wyniszczenie od końca lat 40-tych, do połowy lat 60-tych , ZSRR był dominującym finansowym donorem i partnerem handlowym PRL-u. I pozostał nim aż do końca lat 80-tych włącznie. W przeliczeniu na obecne ceny i kurs walut, całkowite finansowe i gospopdarcze wsparcie radzieckie Polski w jej powojennych granicach ,wynosi ponad 600 miliardów dolarów. Od początku Ludową Polskę postrzegano w Moskwie jako nienaruszalną forpocztę proradzieckiego socjalizmu. Nie bez powodu to właśnie w polskiej stolicy w 1955 m kraje obozu socjalistycznego powołały blok wojskowy Układu Warszawskiego. Sojusz ten, nawiasem mówiąc, rozwiązano w 1991 roku…

Według danych ONZ, PRL do końca lat 70-tych XX wieku zaliczano do pierwszej trzydziestki najbardziej rozwiniętych gospodarczo i społecznie zabezpieczonych krajów świata. Osiągnięte tempo wzrostu przemysłowego i eksportu towarowego było jednym z najwyższych w Europie. Z pomocą Moskwy powołano do życia i zbudowano ponad 800 przedsiębiorstw i obiektów przemysłu, energetyki oraz transportu.Ponad połowa z nich po dziś dzień pracuje w pełnym obciążeniu. Już w latach 50-tych, kraj pokryła gęsta sieć transportowa. W szczególności, PRL dyponowała rozwiniętą infrastrukturą portów morskich i wychodzących na ZSRR i NRD rzecznych magistrali. Polską morską i rzeczną żeglugę w globalnej tabeli rang zaliczano do czołowej dwudziestki.

 

Ale po nagłej śmierci w Moskwie w marcu 1956 roku pierwszego prezydenta PRL, Bolesława Bieruta, budującego polski socjalizm na radzieckich wzorcach, warszawscy politycy przypomnieli sobie o ambicjach swoich przedwojennych poprzedników. Postawiono zadanie przekroczenia poziomu życia i w ogóle pod względem gwarancji społecznych, wyprzedzenia pozostałych soc-krajów , by powodzeniem konkurować z Zachodem. Zdecydowano realizację tego zadania , za wszelką cenę . Ale dla urzeczywistnienia potrzebne byłyznaczące środki.

Przy tym Zachód zachęcał do takiej polityki, umiejętnie wykorzystując fakt, że pro-stalinowski socjalizm Bieruta wywołał latem-jesienią 1956 r., polityczne ekscesy w wielu polskich miastach. Ponadto, ZSRR rozpoczął wtedy także wprowadzenie wojsk do Polski ale kontyngent wkrótce odwołano na wniosek polskiego kierownictwa, przede wszystkim dlatego, że Polacy zaczęli tworzyć wojskowe grupy do walki z radzieckimi oddziałami, a władze na to nie zwracały uwagi. I w końcu nalegano również na odejście ze stanowiska Ministra Obrony Narodowej (1950-1956) marszałka Konstantego Rokossowskiego.

 

Oliwy do ognia dolały i znane węgierskie wydarzenia, kiedy podjęto próbę przewrotu, który  przyszło  gasić  wojskom  radzieckim(!). Przy czym na podstawie szeregu danych, w tym zamęcie wzięło również udział około dwustu polskich ochotników.

Od tego czasu najpierw ukryta, a następnie coraz bardziej oczywista ruso, a zwlaszcza sowietofobia dość szeroko rozpowszechniła się w społeczeństwie polskim. Fobie te umiejętnie podsycały skierowane na PRL zachodnie stacje radiowe. Zagraniczne rozgłośnie niestrudzenie przypominały wydarzenia z 17 września 1939 r. jako okupację sowiecką, odrodzonej w 1918-m - Rzeczpospolitej.

Ponadto, od 1957 roku Zachód udzielił Polsce niemałych pożyczek: W końcu lat 70-tych, dług Warszawy przekroczył 20 miliardów dolarów. Radzieckie kierownictwo оdradzało kierownictwu PRL prowadzenia takiej polityki finansowej, a w 1964-m pierwszy sekretarz KC KPZR Nikita Chruszczow na krótko przed odstawką, odmówił przyznania głowie PZPR Władysławowi Gomułce ("Za wsparcie operacji "Dunaj"- Order Leenina ) pomocy Polsce w spłaceniu tych długów. Tę pozycję podtrzymało również nowe kierownictwo ZSRR dymisjonujące "Drogiego Nikitę Siergiejewicza".

W 1974 roku Leonid Breżniew ostrzegał pierwszego sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka: "Edward, przestań brać nowe zachodnie kredyty, bo to doprowadzi do upadku kraju, jak  już zagraża iJugosławii, gdzie Tito prowadzi tę samą linię". Ale Gierek nie słuchał.

Co charakterystyczne, w Polsce od 1965 roku do połowy lat 90-tych półlegalnie istniała prostalinowska "Komunistyczna Partia Polski", zorientowana na Chiny i Albanię. Na jej czele stał współpracownik Bieruta, szef aparatu polskiej Rady Ministrów w latach 1951-1956, uczestnik obrony Warszawy i twierdzy Modlin w 1939 roku, - Kazimierz Mijal.

 

On również, z towarzyszami, przestrzegał PRL przed groźbą upadku z powodu zewnętrznych długów, uleganiu grandiozie polskiego nacjonalizmu i układom władz z kręgami antyradzieckimi, wśród których była większość biskupów polskiego kościoła katolickiego, cieszącego się wielkimi wpływami społeczno-politycznymi w kraju.

Charakterystyczne jest i to, że na przekór dyrektywom z Moskwy partia Mijala nie została poddana srogim represjom. Okazała się ona nawet, podkreślmy, bardziej realistyczna, aniżeli rządząca PZPR, poddana auto-likwidacji w 1990 r.

Według znanego rosyjskiego polonisty Aleksandra Jelisiejewa( Елисеева), Polska w czasach Gomułki zrezygnowała z "prosowieckiej" kolektywizacji; był tam ogromny sektor prywatny, w ramach którego 14 milionów z 20 milionów  hektarów ogółu areału rolniczego znajdowało się w dyspozycji indywidualnych gospodarstw rolniczych.

 

Państwowy sektor rolniczy PRL zorganizował pod koiec lat 60-tych na dużą skalę eksport szerokiego asortymentu produktów: któż nie pamięta dostępnych w ZSRR słynnych mrożonych konserw warzywnych i owocowych produktów "Hortexu"? Jak zauważył ekspert, monopoliści dyktowali cenową i produkcyjną politykę w państwie, zaostrzając ją w miarę rozwoju kryzysu społeczno-ekonomicznego w drugiej połowie lat 70-tych, co objaśniano rosnącymi ratami spłaty zewnętrznych długów Warszawy. I wtedy w wielu lokalnych, a wkrótce i w krajowych mediach zabrzmiało niezadowolenie z tego, że ZSRR nie pomaga Polsce rozliczyć się z długami.

Władze narastająco subsydiowały prywatny agro-sektor. Jeśli na produkcję żywności w 1975 roku przeznaczono 51 mld zł, to za pięć lat wyasygnowano już 170 miliardów. Ale polski skarb państwa w latach 70-tych nie mógł sobie poradzić z tym wzrostem.

 

W innych segmentach gospodarki, zamiast monopolu partyjno-nakazowego połowy lat 60-tych, wprowadzono samorządy pracownicze, działające w Jugosławii już początku lat 50-tych. Lokalne organy PZPR stopniowo wychodziły z przemysłowych i innych obiektów, i to też prowadziło do erozji socjalistycznych postaw w  kraju.

Punkt krytyczny sytuacja osiągnęła w 1980 roku, co skłoniło władze PRL do wprowadzenia stanu wojennego. Ale dalsze pogorszenie sytuacji społeczno-gospodarczej wraz z rosnącymi antyradzieckimi i antysocjalistycznymi nastrojami i ekcesami doprowadziło polski socjalizm do upadku. A radziecka pierestrojka nie mogła nie przyspieszyć przemiany PRL w placówkę antyrosyjskiej polityki Zachodu. Pełniąc tę rolę, post-socjalistyczna Polska okazała się najmniej kryzysowym krajem w Europie Wschodniej ponieważ kraje Zachodu szybko udzielilły Polakom potężnej pomocy gospodarczej. W tym, na przykład, klauzula maksymalnie uprzywilejowanego eksportu wszystkich polskich towarów, utrzymująca się do dziś.

Dlatego wkład Polski z 1992 r. w "prozachodnią", antyradziecką i antyrosyjską histerię ma taką wagę.

Aleksiej Balijew,

politolog

 

--------------------------------------------

 

Uwaga!

Nie  jestem  autorem  artykułu   a  jedynie  nieprofesjonalnym  tłumaczem !

Ponadto, co podkreślam,  powyższy tekst zawiera informacje i oceny wyłącznie autora/autorów  obcojęzycznej publikacji  z którymi nie należy utożsamiać  tłumacza. Poglądy i opinie tłumacza, pozostają  jego prywatną  sprawą,  dopóki nie wypowie się jako komentator !

 


ŹRÓDŁO: http://geo-politica.info/polsha-lyubit-po-raschetu-pochemu-varshava-stala-odnoy-iz-samykh-rusofobskikh-stolits-evropy.html

TYTUŁ: Польша любит по расчету. Почему Варшава стала одной из самых русофобских столиц Европы

Autor:Алексей Балиев,
политолог

 

30 сентября 2019,

 

 

Wybór, tłumaczenie i opracowanie:bezmetki
Rozpowszechnianie zawartości przetłumaczonych
materiałów: zezwalam wyłącznie na darmowych
platformach elektronicznych, ze wskazaniem
adresu tekstu źródłowego
ipseudonimu autora tłumaczenia.

 

 

KOMENTARZE

 • Ciekawe spojrzenie
  Z tego co pamiętam to kiedy odchodził Gierek zadłużenie Polski w dolarach było poniżej 18 mld.
 • Rosja to jedyny realny gwarant naszych granic polskich !
  Największym wrogiem Słowian i ludzkości jest międzynarodowy żyd !

  zachód to opanowana przez żydów Zgnilizna moralna ! i dlatego nasze miejsce jest wśród braci Słowian w luźny związku Słowiańskich państw !

  POLSKA KRAJEM NEUTRALNYM ! z silną własną armią !!!


  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach
 • @Robik 10:51:27
  Było. Aczkolwiek te dollary wtedy miały trochę lepszą wartość.
 • @ele 10:57:33
  "Rosja to jedyny realny gwarant naszych granic polskich !"

  - A kto daje gwarancję przetrwania Rosji?
 • @1abezmetki 11:08:41
  Dlatego powinno nam zależeć na trwaniu Rosji.
 • @Wican 11:23:45
  A jak brzmi rosyjski odpowiednik Polin?
 • @zbig71 10:58:56
  Było dokładnie tyle ile było...
  Michalkiewicz lubi tym zadłużeniem z 89 r. obciążać Gierka.
  Trzymajmy się faktów.
 • Do @1abezmetki 11:08:41
  Gwarancje przetrwania Rosji daje rosyjska ARMIA !

  https://www.youtube.com/watch?v=PDFQjr8zkDk


  Chwała rosyjskiemu imperium ! Słowianie bądźmy dumni że mamy swoje Słowiańskie Imperium !


  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach.
 • @1abezmetki 11:08:41
  Trzeba znać naszą historię i pamiętać o tym kto nas wyzwolił i kto pomagał w odbudowie ze zniszczeń powojennych.
  Pamiętam pierwsze rosyjskie ciężarówki na polskich budowach i ciężkie spychacze zwane ,,Stalincami”
  Taki ,,Stalinie” kopał mi wykop pod przybudówkę.
  Te same ,,Stalińce” ale bez pługu, pracowały na roli w PGR–ach pod nazwą ,,dety” (DT)
  To były mocne, silne, nie do zdarcia maszyny.

  https://image.ceneostatic.pl/data/products/60793761/i-spycharka-t-130-staliniec-det-bialystok.jpg
 • @Robik 12:02:20
  Chodzi mi o to, że dolar był wtedy znacznie mocniejszy niż dziś. Ale to jak po 89 roku zadłużenie polski wzrosło, to mistrzostwo świata.!!! !
 • @1abezmetki 11:08:41
  Armią FR, broń nuklearna i FSB pilnując porządku w swoim kraju. Oraz kontrwywiad oczywiście.
 • @ele 12:35:25
  Podziwiam ufny optymizm!
 • @Wican 11:23:45
  No właśnie, to też powinien być miernik polskiej suwerenności. A Tusk, Kaczyński, Czarzasty robią wszystko, aby Rosji zaszkodzić. Co chyba źle o nich świadczy.
 • @zbig71 12:46:23
  Tak to z gubsza jeszcze na dzisiaj wygląda...
 • @1abezmetki 11:08:41....- A kto daje gwarancję przetrwania Rosji?....
  Celne pytanie.
 • @Oświat 12:43:12
  Pamiętam jak dziś PGRy z lat 60-tych, kiedy byłem " na gigancie".
  Zawsze można się było przyjąć "na sezon"i przechować jak się nabroiło...
  "Ach, żeby rozum był przy młodości a młodość przy starości", - czy jakoś tak...
 • @1abezmetki 12:47:42
  https://www.youtube.com/watch?v=ywcnw8r-CAo
 • @1abezmetki 13:03:08
  Na śniadanie w stołówce chleb ze smalcem"wyciskanym" i czarna kawa z cykorii...
 • @Zbigniew Jacniacki 12:59:22
  A kto daje gwarancję przetrwania Rosji?....

  A kto daje gwarancję przetrwania USA?....
 • @1abezmetki 13:08:31
  a mleka nie było bo obora zagruźliczona...
 • @1abezmetki 13:10:18
  Pracowałem w PGR ponad rok. Bardzo wysokie zarobki, 2 litry mleka dziennie i 2 tony ziemniaków na zimę a trzynastka była jak roczne zarobki. No ale zimo zadrżało się, że pieszko wracałem do miasta do domu bo PKS nie zabierał.
 • @Oświat 13:07:24
  Znakomita większość wsadu elektonicznego w tych cudach pochodzi z importu!
  Wobec dolegliwści sankcyjnych, pozostają Chiny (jak długo?), które grają pżrzecież na"swojską nutę". A widział kto kiedy rosyjskie laptopy?
 • @Oświat 13:14:20
  To prawda, różne bywały...
 • Dlaczego?
  ----------------
  "Dlaczego Warszawa stała się jedną z najbardziej rusofobicznych stolic Europy ?"
  ----------------
  Bo tego wymaga obowiązująca mądrość etapu - dyktowana tej części Europy przez czarci pomiot. Tak naprawdę za tamtej komuny oficjalnie USA było - be - a Rosja i DDR - cacy. Nieoficjalnie było - odwrotnie z tym, że to RFN i USA był - cacy - DDR już niekoniecznie.
  Można dywagować nad tym - co czarci pomiot chce osiągnąć w tej części Europy - zmieniając w/w mądrość etapu - ale nie nad samym etapem - bo toby przypominało dywagacje - dlaczego pasożyt pasożytuje na żywicielu.
 • @1abezmetki 13:20:17
  Myślę, że Rosjanie nie są aż tak zacofani by nie zrobić laptopa skoro robią stacje kosmiczne. To kwestia rozłożenia zasobów finansowych i ludzkich albo na cele militarne, albo na cywilne.
  Ponoć Kasperski antywirus jest najlepszy.
  Myślę, że takich Kasperskich i speców od stacji kośmicznych będzie coraz więcej także w sektorze cywilnym.
 • DALEJ NIE KUMASZ O CO CHODZI
  WMAWIANIE POLAKOM JAK TO IM RUSCY DOBRZE ZROBILI JEST KRETYNIZMEM,ZWIĄZEK SOWIECKI DOIŁ SWOICH SATELITÓW TAK SAMO JAK NIEMCY DOJĄ PAŃSTWA UE.TU NAPRAWDĘ NIE CHODZI O TO ,ŻE JAK NIE Z AMERYKĄ TO Z RUSKIM-NIE NA TYM POLEGA POLITYKA ZAGRANICZNA PAŃSTWA-ZROZUM.PREZENTUJESZ PODOBNE MYŚLENIE JAK NP W KWESTII DYWERSYFIKACJI ENERGETYCZNEJ-JAK PAWLAK PODPISYWAŁ NA RUSKI GAZ TO BYŁ ZDRAJCA,JAK PISIORY PODPISAŁY Z USA TO BOHATEROWIE.NIE O TO W TYM WSZYSTKIM CHODZI.JEDZIESZ DO JEDNEGO I PYTASZ ILE I ZA ILE?ON CI MÓWI ZA TYLE, A TY MU MÓWISZ ALE BYŁEM U TAMTEGO I MI DAJE TANIEJ,NO DOBRA TO CI OBNIŻĘ.I TAK W CHUJA ROBISZ WSZYSTKICH NAOKOŁO Z KORZYŚCIĄ DLA TWOJEGO PAŃSTWA OBYWATELI GOSPODARKI NAZYWA SIĘ TO WIELOWEKTOROWOŚĆ.I JAK SIĘ POPSZTYKASZ Z JEDNYM W INNYCH KWESTIACH I CIĘ ODETNIE TO NIE JESTEŚ UWIĄZANY U JEDNEGO ŻRÓDŁA.KUMASZ BAZE?
 • @ Autor - ocena gospodarki PRL zgodna ze stanem faktycznym, informacje historyczne już nie
  1. Zadłużenie zagraniczne PRL w grudniu 1970r. wynosiło 1,1 mld $USA (w 2005r. odpowiadało to 6,4 mld $USA).

  2. Polityczne ekscesy lat 1953-56 w bloku wschodnim posiadały żydowską inspirację - Żydzi tracili władzę na rzecz socjalistów/komunistów o narodowym rodowodzie. Były to pierwsze próby demontażu bloku socjalistycznego w wykonaniu żydowskiej V kolumny.

  3. Marszałek K.Rokosowski (Polak) - Żydostwo wymusiło odesłanie K.Rokosowskiego do ZSRR, ponieważ zaproponował wymianę żydowskiego dowództwa WP na Polaków. Gdyby został, być może wyeliminowałby także żydowską IW i takich osobników jak Jaruzelski i Kiszczak.
  Polecam wysłuchanie wypowiedzi A.Siwaka o marszałku K.Rokosowskim poczynając od czasu: 1:17:45
  https://www.youtube.com/watch?v=7v-5rZoFJ5g

  4. Powstanie tzw. gierkowskiego zadłużenia
  12 grudnia 1970r. wieczorem radio i telewizja, a 13 grudnia 1970r. również prasa, podały informacje o wprowadzeniu podwyżek cen niektórych produktów – głównie żywności i opału. Były to pozorne przyczyny tzw. wydarzeń grudniowych, inspirowanych przez żydostwo, które od 1956r. dążyło do obalenia rządów W.Gomułki i do powrotu do władzy.

  Podstęp żydostwa był zakrojony znacznie szerzej, bowiem opracowane przy współudziale żydowskich doradców ekonomicznych plany (Komisji Planowania przy Radzie Ministrów przewodzili Żydzi) na lata 1971-1975 zakładały stworzenie ok. 1 mln miejsc pracy, gdy na rynku pracy miało pojawić się ok. 3 mln nowych pracowników. Zatem, PRL byłaby jedynym krajem obozu z potężnym bezrobociem.

  Po starciach z MO 15.12.1970r. protesty robotnicze były właściwie zakończone. Dlatego 16.12.1970r. żydowski element w LWP (m.in. gen.W.Jaruzelski) wydał rozkaz strzelania do idących rano do pracy stoczniowców w Gdańsku (winnych tej zbrodni nie ustalono i nie osądzono do dzisiaj). Mimo to żydowski przewrót nie powiódł się, pierwszym sekretarzem KC PZPR został E.Gierek.

  Zachód wiedząc o zagrożeniu PRL potężnym bezrobociem już w pierwszych dniach grudnia 1970r. przy podpisywaniu Układu PRL-RFN uznającego granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej (żydo-katolicki Kościół uznał tę granicę dopiero w 1972r.) zaproponował ekipie W.Gomułki kredyty warunkując je zwiększeniem swobód politycznych dla "demokratycznej opozycji w PRL", czyli dla żydowskiej V kolumny. Kredyty i warunki zostały przyjęte.

  W drugiej połowie lat 1970 Zachód złamał umowy kredytowe i wstrzymał wypłacanie kolejnych transz, tym samym zablokował dokończenie inwestycji i spłaty długu przez PRL.
  W identyczny sposób żydowska finansjera załatwiała rządy państw bliskowschodnich w latach 1980.
  __________________________

  "post-socjalistyczna Polska okazała się najmniej kryzysowym krajem w Europie Wschodniej ponieważ kraje Zachodu szybko udzielilły Polakom potężnej pomocy gospodarczej. "

  Na czym ta pomoc polegała? Chyba na uczynieniu Polski ekologiczną wyspą Europy, wyspą bez przemysłu, bez własnej gospodarki pod rządami wybranego narodu i żydo-katolickiego Kościoła.
 • @ułybka czyli uśmiech
  "Dzięki Armii Czerwonej, Rzeczpospolita została wyzwolona "

  Jakby ACz weszła i wyszła (niech będzie, nawet po 1953 r.) to można by to nazwać wyzwoleniem.
  Ale że weszła i została 45 lat to jest okupantką.

  "Warszawa w dosłownym sensie wzrosła z popiołów. "

  ...które to popioły wcześniej zrobili Stalin z Hitlerem do spółki.

  "W przeliczeniu na obecne ceny i kurs walut, całkowite finansowe i gospopdarcze wsparcie radzieckie Polski w jej powojennych granicach ,wynosi ponad 600 miliardów dolarów."

  Dali 600 mld a ile zabrali już nie napisali :)

  " pro-stalinowski socjalizm Bieruta wywołał latem-jesienią 1956 r., polityczne ekscesy w wielu polskich miastach."

  No i jeszcze nic nie znaczące ekscesy były w 1970 , 1971 ,1976, 1980, 1988 r. ..
  Ach te niewdzięczne Lachy !:D

  Jako Polak czuję się urażony, że na front walki z Zachodnim imperializmem, na odcinek polski deleguje się III-rzędnych propagandystów typu Aleksieja B.:)
 • @Rzeczpospolita 14:36:24
  Dziękuję za wartościowy, porządkujący wkład do debaty.
  W większości podzielam argumentację.
 • @Oświat 14:08:44
  Widzę, że trzeba mi będzie przysiąść fałdów i poszperać za wnikliwym opracowaniem na temat potencjału technologiczno-produkcyjnego rosyjskiej elektroniki.
 • @kowalskijan584 15:28:40
  Jakby ACz weszła i wyszła (niech będzie, nawet po 1953 r....

  Sprawa naszych zachodnich granic nie była unormowana z Niemcami aż do 1970 r. Jedyną gwarancją była obecność wojsk radzieckich.
  Po 1980 r mówiło się –wyszły tanki weszły banki (lichwa i zadłużenie, rozwalenie całej polskiej gospodarki)
 • @Zbigniew Jacniacki 12:59:22
  Armia i Flota?
 • @1abezmetki 13:20:17
  "A widział kto kiedy rosyjskie laptopy?"

  Są takowe. Chociaż ważniejsze są mikroprocesory (one też są).

  https://www.rbth.com/economics/technology/2016/12/14/russian-laptops-protect-against-frost-and-shocks_657553


  https://www.oreanda.ru/en/nauka_i_tehnika/made-in-russia-irbis-introduced-new-notebook/article1253614/
 • @kowalskijan584 15:28:40
  "Dali 600 mld a ile zabrali już nie napisali :)"
  Z niecierpliwością czekam na rozwinięcie tego tematu. Może być interesujące...
 • @Pedant 21:31:39
  Szwajcarska firma kupi około tysiąca robotów „Promobot''
  Promobot oferuje zaawansowaną technologię za uczciwą cenę, mówi Gabriel Gantner, CEO Advanced Robotics: inne firmy również produkują podobne roboty, ale Promobot ma najlepszą równowagę między możliwościami technologicznymi, kosztami i elastycznością użytkowania. Advanced Robotics, mówi Gartner, będzie sprzedawać roboty sprzedawcom detalicznym (takim jak sklepy elektroniczne), hotelom, centrom biznesowym i lotniskom.
  https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/09/23/811851-servisnie-roboti
 • @1abezmetki 13:08:31
  Kawa z cykorią rewelacja. Bo kawa to kawa nie inka czy cykoria
 • @Oświat 13:14:20
  To w jakim PGRze bylo tak dobrze? Mój dziadek by prezesem PGR a potem koochozu, bo po reformie rolnej mial 10 hektarów ziemi. I jako prezes, nawet tak na bogato żył/
 • good job autor 5*
  interesujący materiał - pozdrawiam
 • @Zorion 15:36:50
  Dzękuję i pozdrawiam wzajemnie.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930