Lichwiarze, podwładni globalnemu kapitałowi, zawłaszczają państwowe pełnomocnictwa w Rosji… ” Cała władza w ręce Rad!” Tak brzmiało hasło bolszewików w dni przewrotu państwowego 1917 roku.

Po 100 latach Rosja stoi na progu jeszcze straszniejszego przewrotu, jaki gotują  struktury bankowe, znajdujące się pod kontrolą globalnych nadzorców.

Poniżej autor, Walierij Pawłowicz Filimonow

5 września 2017 roku w kuluarach Wschodniego Forum Ekonomicznego, v-ce prezes Sberbanka – Andriej Szarow, obwieścił dziennikarzom o tym, żeSberbank planuje realizację projektu, w ramach którego pracownicy oddziałów będą wypełniać obowiązki urzędników wielofunkcyjnych centrów przedstawicielskich świadczących usługi w imieniu władz państwowych i municypalnych ( MFC – МФЦ ),*2 poczynając od wydawania paszportów państwowych a kończąc na rejestracji mieszkania.

Podobne enuncjacje opublikował jeszcze cały szereg kanałów informacyjnych i gazet w rozdziałach „gorące nowości”.
Sedno sprawy w tym, że już w 2017 r. zacznie się realizacja „projektów pilotażowych” w celu przekazania funkcji państwa -instytucjom bankowym.

Lichwiarze gotują się do przejęcia całkowitej władzy nad obywatelami Rosji. Wydawanie dokumentów, stwiedzających tożsamość, prawa jazdy, rejestracja nieruchomości i inne pełnomocnictwa odpowieddnich ministerstw i departamentów, mogą podlegać przedstawicielom sfery bankowej.

„Pracownik banku będzie wypełniać funkcje współpracownika MFC, co oznacza, będzie można zarejestrować mieszkanie, otrzymać paszport lub prawo jazdy w banku.Planujemy realizację w 2019 roku”, oświadczył Szarow.  Wg niego, testowanie nowego projektu rozpocznie się w 2018 roku, i jest to, zasadniczo – nowy model obsługi bankowej.Szczegółowo na temat wszystkich detali tego projektu i niebezpiecznych skutkach jego realizacji, na realne życie obywateli oraz  stanowisko wobec lichwiarstwa, przyjęte przez Cerkiew Prawosławną, przedstawiono w artykule „Nowy krok w kierunku likwidacji państwowości i ustanowieniu dyktatury bankowej w Rosji”.*3

Przypomnijmy jeszcze, że wg W.I.Dalja ( В.И. Далю )*4 „Lichwiarz – to człowiek pobierający lichwę, narzucający bezprawnie wysokie stopy procentowe a także wymuszający wielkie zastawy, na ciężkich warunkach…
Lichwa to występne profity, egoizm, wymuszanie zysków w obrotach pieniężnych; bezprawne zyski i lichwiarskie procenty”.

Pasożytujące struktury bankowe (włączając ponadnarodowe) wspólnie i w porozumieniu z operatorami w sferze technologii informacyjnej (IT) będą świadczyć obywatelom RF płatne „usługi” w formie elektronicznej.

Przy pełnym odejściu od transakcji gotówkowych, życie każdego obywatela będzie całkowicie uzależnione od banków.
Jeśli lichwiarz zechce pozbawić człowieka dostępu do dóbr materialnych, wystarczy postawić arbitralne warunki dostępu do tych dóbr, w tej liczbie – konfliktujące z sumieniem i przekonaniami religijnymi człowieka. W ten sposób banki staną się realną władzą, poza tradycyjną triadą struktur władzy – ustawowodawczej, wykonawczej i sądowniczej. One praktycznie zastąpią państwo.

W istocie oznaczać to będzie,  niczym nie ograniczoną - dyktaturę bankową.

Pogardzany przez narody wszystkich krajów i we wszystkich czasach – lichwiarz, bez honoru i sumienia, staje się władcą współczesnego świata!

Według jakiego prawa? Według jakich prawnych regulacji? – Absolutnie bezprawnie!

System handlowo-finansowy, wkluczając identyfikację i autentyfikację elektroniczną obywateli i wprowadzenie elektronicznych rachunków bezgotówkowych, ma na celu pełne zniewolenie ludzi poprzez odejście od gotówki, bezwzględną i całkowitą kontrolę obrotu towarowego i ruchu wirtualnych środków na elektronicznych kontach obywateli. To wszystko postępująco wiedzie do budowy porządku świata, absolutnie podobnego do opisanego w 13 rozdziale Objawienia świętego apostoła i ewangelisty Jana Teologa.

Stosownie do zacytowanego wyżej oświadczenia z portalu www.banki.ru/ -już powyżej 40% akcji Sbierbanka należy do zagranicznych kompanii. Nawet i te 50% ustawowego kapitału, plus jedna głosująca akcja, jakim włada Centralny Bank RF- to sprawa czysto umowna.

Na temat tej instytucji pisał szereg razy w swoich gruntownych pracach Walentin J. Katasonow ( Валентин Юрьевич Катасонов).*5
W szczególności, w artykule „Centralny Bank  Rosji – to filia  U.S. FRS”*6

Czy nie wydaje się, że zarówno CentroBank RF jak i Sberbank to jakieś ogniwa w globalnym łańcuchu?

Wypada głęboko zadumać się, do kogo w istocie i w rezultacie, należy realna władza w RF, po przekazaniu bankom pełnomocnictw państwa? Czyż nie temu, kto z czasem obejmie władzę nad światem?

Walierij Pawłowicz Filimonow, rosyjski pisarz- hagiograf*7 i publicysta

————————————
Odnośniki:

*1. – http://www.sberbank.ru/portalserver/sb-portal-ru/ru/person/
ПАО «Сбербанк» — rosyjski uniwersalny komercjalny bank Rosji, Centralnej i Wschodniej Europy pod
kontrolą  Centralnego Banku RF, do którego należy pakiet kontrolny akcji -51%+


*2. – МФЦ: wielofunkcyjne centrum świadczenia usług państwowych i municypalnych -rosyjska organizacja niezależna od form ustawodawczo-prawnych, odpowiadająca na istniejące potrzeby i upoważniona do organizacji i dostępu do państwowych i municypalnych usług (…)
*3.   http://rusklineru/news_rl/2017/0/20novyj_shag_k_likvidacii_gosudarstvennosti_i_ustanovleniyu_diktatury_bankov_v_rossii

(powyższy link, żeby zadziałał, należy wpierw scalić)
*4.   Даль Владимир Иванович : pisarz rosyjski, etnograf i leksykograf, zbieracz folkloru, lekarz wojskowy.
Największę sławę przyniósł mu definicyjny słownik żywego języka wielkoruskiego. Zabrało mu to 53 lata.
https://slovar.cc/rus/dal.html

*5.   Walientin Juriewicz Katasonow (Валентин Юрьевич Катасонов) -ur.05.04.1950, ZSRR : rosyjski uczony-ekonomista, doktor nauk ekonomicznych, publicysta, profesor. Specjalizuje się w min. w – międzynarowych
przepływach  kapitałowych,finansowaniu projektów, zarządzaniem inwestycyjnym, systemach
pieniężno-kredytowych, socjologią gospodarczą, historią ekonomii…

*6.  FRS – US Federal Reserve System – centralny bank USA, potocznie znany jako Fed. Reguluje amerykański
system monetarny i finansowy

*7. Hagiograf – hagiografia
1. «dział piśmiennictwa kościelnego obejmujący żywoty świętych oraz legendy o nich»
2.  iron. «opisywanie czyjegoś życia w sposób bezkrytyczny i bardzo pochlebny»
• hagiograficzny • hagiograficznie • hagiograf

----------------

YouTube:

">
Сбербанк не принадлежит России.Кому принадлежит Сбербанк?"Стариков"
Sberbank nie należy do Rosji. Kto jest właścicielam Sberbanku? - Starikow.

">
Кому принадлежит Россия?
Do kogo należy Rosja?

">
Кто "хозяин" Сбербанка? Развенчивание мифа о "государственном" банке
Kto jest gospodarzem Sberbanku?


———————————–

http://ruskline.ru/
Валерий Павлович Филимонов
Вся власть Сбербанку!.. Тотальная

06.09.2017
http://ruskline.ru/news_rl/2017/09/06/vsya_vlast_sberbanku_totalnaya/

———————————–

tłumaczenie i opracowanie: bezmetki

Rozpowszechnianie zawartości przetłumaczonych materiałów, dozwala się wyłącznie na darmowych
platformach elektronicznych, ze wskazaniem adresu tekstu źródłowego i nick’a autora opracowania.