Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Fotowoltaika Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
244 posty 2651 komentarzy

mikstury bezmetki

1abezmetki - Bez Tabu. Wybrane, trudniej dostępne teksty, własne tłumaczenia i "widzimisie". Wyrażam i popieram tradycyjne poglądy lewicowe. Nie po drodze mi zarówno z liberałami , "nową lewicą", ad personam - chamstwem, fanatyzmem i polit-poprawnością

Odrodzenie Rosyjskiego Imperium?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Przedkładam Państwa uważnej lekturze, artykuł Jurija Apuchtina, rozważający zagadnienie odrodzenia Imperium Rosyjskiego. Nic nie sugeruję, ani nic, nie podpowiadam.

 

Rosyjski projekt globalny i odrodzenie Rosyjskiego Imperium

 Rosja do niedawna była jednym z dwóch światowych supermocarstw i teraz powoli odradza swoją moc. W swej istocie jest imperialną potęgą bo inaczej istnieć nie może. Cała historia państwa rosyjskiego — to cykle rozszerzania i kurczenia granic. Przyrost terytorialny, nie był rezultatem pochwycenia kolonii na odległych kontynentach, a wynikiem procesów integracyjnych, wzdłuż pogranicza z innymi narodami, bez ich asymilacji i z dążeniem, aby zachować tożsamość i sposób życia, przyłączonych do imperium narodów.

 

Zasady kształtowania Imperium Rosyjskiego

Rosja zawsze była odrębnym rodzajem Imperium, metropolia nie grabiła swoich prowincji, a wręcz przeciwnie, rozwijała je kosztem zasobów metropolii. To pozwoliło stworzyć potężną rosyjską cywilizację, zasadniczo różniącą się od zachodniej, u podstaw której, leżały zupełnie inne mentalne wartości.

Podstawą rosyjskiej cywilizacji było prawosławie, i to nie przypadkowo, bowiem sposób życia narodu rosyjskiego nosił komunalny charakter, mając za podstawę kolektywizm, sprzyjający jednoczeniu ludzi ku wspólnych zasadom sposobu życia. Prawosławie odpowiadało коlektywnym aspiracjom ludności i przyczyniło się do konsolidacji społeczeństwa, w którym interesy społeczne górowały nad interesami jednostki.

Z biegiem czasu, wyodrębniły się dwie chrześcijańskie cywilizacje, z różnymi podstawowymi zasadami i dążeniami; zachodnia stała się spadkobierczynią Imperium Rzymskiego, z rzymskim prawem, indywidualizmem i dążeniem do podbojów i asymilacji innych narodów, a rosyjska - przejęła dziedzictwo Bizancjum z wspólnotowym charakterem i dążeniem, aby nie podbijać, a  wcielać inne narody, z zachowaniem ich tradycji, kultury, religii i trybu życia. Próby rosyjskiej elity, w różnych okresach historycznych, aby zintegrować Rosję z zachodnią cywilizacją nie uzyskały wsparcia w społeczeństwie i kończyły się porażką. Jesteśmy zbyt różni dla wspólnej egzystencji. W związku z zupełnie różnych kodami i wartościami cywilizacyjnymi, toteż między dwiema cywilizacjami, zawsze trwała rywalizacja o wpływy w świecie i ostra konfrontacja, często przeradzająca się w krwawe wojny, - stąd dążenie Zachodu, by wszelkimi sposobami, ukorzyć upartego rywala.

 

Radziecki projekt imperialny

Rywalizacja gwałtownie zaostrzyła się z utworzeniem imperium radzieckiego, w którym za podstawę ideologii państwowej, przyjęto komunizm, który nie zyskał popularności na Zachodzie. Komunizm opierał się na kolektywiźmie, nie do przyjęcia w indywidualistycznych zachodnich społeczeństwach, ia znalazł podatny grunt w rosyjskim społeczeństwie, które przedłożyło narodom, bardziej atrakcyjną alternatywę - ładu światowego.

Wraz z upadkiem Związku, okoliczne narody imperium, zaczęły rozbiegać się do swoich narodowych ostoi. Zamiast imperialnej ideologii komunizmu, obrzeża opanował miejscowy ubogi nacjonalizm, który powszechnie doprowadził do degradacji ułamkowych państwowości i zubożył narody. W Rosji, jak by nie próbowano narzucić nacjonalizm, to on nie przyjął się, bo chociaż naród rosyjski w swoim duchu imperialny to, nacjonalizm jest dla niego zbyt płytki, ograniczając dążenie do rozmachu działań i przestrzeni.

Rosyjska cywilizacja weszła w przewlekły cykl kompresji, społeczeństwu nie przedstawiono nowej imperialnej idei, i rosyjska państwowość również zaczęła ulegać degradacji i straciła atrakcyjność dla swoich dawnych prowincji . Z nominacją władzy Putina z wyraźnie pro imperialnymi poglądami i interesami, Rosja zaczęła stopniowo odradzać się i odbudowywać swoją moc. To od razu nie spodobało się zachodnim rywalom , toteż wszczęli wojnę w celu zdyskredytowania Rosji i ograniczenie jej możliwości rozwoju i ekspansji. Szczególnie było to widoczne po igrzyskach olimpijskich w Soczi, przewrocie w Kijowie i w sprawie Skrypalów, kiedy już nawet przestano szukać powodów do oskarżenia Rosji o hegemonizm i ekstremizm .

Po rozpadzie imperium radzieckiego, siły Rosji okazały się bardzo poważnie osłabione, straciła ona znaczne terytorium, a odrodzenie imperialnej mocy jest możliwe tylko ze zwrotem tych terytoriów. Zwracać siłą broni, nikt nie będzie, chociaż Rosja dysponuje wystarczającą potęgą wojskową, ale takie działania obarczone byłyby poważnymi powikłaniami i międzynarodową izolacją. Byłe radzieckie prowincje, same powinny chcieć wrócić na łono rosyjskiej cywilizacji, a w tym celu musi ona stać się dla nich atrakcyjną, w politycznych gospodarczych, wojskowych i humanistycznych aspektach. Wszystko to jedynie potwierdza, że Rosji przyjdzie realizować swój projekt integracyjny, dla powrotu byłych republik radzieckich.


Odrodzenie rosyjskiego projektu imperialnego

Bez takiego projektu, Rosja po prostu, nie może istnieć, ponieważ obecnie uformowały się w świecie cztery ośrodki siły: Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Chiny i Rosja. Wszystkie z nich realizują swoje projekty integracyjne, konkurując między sobą. Przy tym, wszystkie projekty rosyjskich konkurentów, obejmują terytoria byłych republik radzieckich, będących sferą rosyjskich interesów narodowych. W związku z tym, odwlekanie przez Rosję, promowania swoich projektów integracyjnych, na wcześniej utraconych terytoriach, może prowadzić do opanowania ich przez inne ośrodki siły i integracji , nie wykluczone - wrogie stowarzyszenia integracyjne. W tym przypadku, Rosja może stracić możliwość ich zwrotu w przyszłości i osłabiona, sama stanie się ofiarą innych ośrodków siły, w postaci surowcowego przydatku.

Dla skutecznej realizacji rosyjskiego projektu integracyjnego, w pierwszej kolejności, należy przywrócić Rosji status ekonomicznie potężnego mocarstwa i zapewnić przemysłową, finansową i handlową ekspansję na sąsiednie terytoria, bez czego nie może być mowy, o imperialnej mocy.

Na tym kierunku ,w Rosji w ostatnich latach, ciężko pracują, gromadząc zasoby finansowe, rozwijając na dużą skalę infrastrukturalne i przemysłowe, budownictwo i w rezultacie, - gospodarka zaczyna odchodzić od surowcowej zależności. Rosja powoli wstaje z kolan i przygotowuje się do stanowczej obrony swoich interesów narodowych. Chciało by się więcej, ale nawet na rosyjskich szczytach, prozachodnie liberalne skrzydło, przeciwstawia się integracji krajów post - radzieckich i stara się dla swoich egoistycznych interesów, przeciągnąć Rosję do zachodniej cywilizacji. Kraje Zachodu robią wszystko, co możliwe dla powstrzymania rosyjskich procesów integracyjnych, organizując prowokacje i przewroty w krajach post-radzieckich i sytuują tam we władzy, swoje marionetki.


Integracja Ukrainy i Białorusi

Należy zauważyć, że dwa post-radzieckie słowiańskie państwa, Ukraina i Białoruś, w rosyjskim globalnym projekcie zajmują dominującą rolę, i bez ich powrotu, nie może być mowy o odrodzeniu rosyjskiej cywilizacji. Ich utrata zadała Rosji kolosalne straty i praktycznie zniszczyła rosyjską cywilizację.

Najdalej Zachód posunął się na Ukrainie gdzie z pomocą kompradorskiej ukraińskiej elity, wyprowadził Ukrainę ze strefy wpływów Rosjii stworzył na jej terenie, przyczółek antyrosyjski, sprowokował wojnę domową w Donbasie i wprowadzając szeroko zakrojone sankcje przeciwko Rosji, próbuje osłabić ją i izolować.

Rosyjskie kierownictwo, przegrywając do Zachódu pierwszą rundę walki o Ukrainę, próbuje teraz z pomocą Mińskich Porozumień nie dopuścić do ostatecznego wyjścia Ukrainy do zachodniej cywilizacji. W związku z tym Rosja nie przyznaje niepodległości Donbasu, ponieważ jest on potrzebny jako koń trojański do zniszczenia neonazistowskiego reżimu na Ukrainie, od wewnątrz i jako lokomotywy, dla powrotu społeczeństwa ukraińskiego w rodzime penaty.

Donbas na warunkach Umów, w skład Ukrainy, nigdy nie wejdzie. Z pomocą Mińskich Umów będzie można tylko uznać jego międzynarodową podmiotowość, co umożliwi mu , stać się drugą alternatywną Ukrainą, dążącą do likwidacji neonazistowskiego kijowskiego reżimu i zjednoczenia większości regionów pod sztandarem Donbasu, z dalszą reintegracją, - w rosyjską cywilizację.

Z Białorusią też nie wszystko prosto, białoruska elita na czele z Łukaszenką występuje przeciwko integracji, ponieważ boi się stracić władzę.

Dla "zdyscyplinowania" skierowano do nich Babicza ( Бабич,)*1. , który klarownie wyjaśnił im, czego się od nich oczekuje i jak może się skończyć opór, wobec integracji. Dali im trochę czasu na zastanowienie, po którym, wydaje się, rozpoczną się nie negocjacje, a prawdziwe procesy integracyjne.


Powrót całej przestrzeni post-radzieckiej

Oprócz słowiańskich republik, należy rozwiązać problem integracji Zakaukazia, Azji Środkowej i Mołdawii, ale to już kolejny etap integracji, przede wszystkim, muszą być rozwiązane problemy powstałe, po powrocie Ukrainy i Białorusi. Rosja nie uznała niepodległość Abchazji i Osetii Południowej, Naddniestrza i Donbasu, ponieważ w dłuższej perspektywie, potrzebne jej są, nie okrawki niedonoszonych państw, a cały obszar post-radziecki. Jest to trudna i długa droga, pełna wyzwań i tragedii dla mieszkańców tych regionów, ale trzeba będzie ją przejść.

Rosja zbliża się do kolejnego cyklu rozszerzenia, i proces reintegracji przestrzeni post-radzieckiej i realizacji globalnego projektu rosyjskiego, wymaga strategicznych, długofalowych działań w przygotowaniu byłych republik radzieckich, do zjednoczenia przez rosyjską cywilizację. Nie może się przy tym obejść, bez kardynalnego podniesienia rosyjskiej gospodarki i stworzenia atrakcyjnego wizerunku Rosji, a także ukierunkowanych działań na arenie międzynarodowej w celu udokumentowania zasadności i promocji rosyjskich interesów narodowych na obszarze byłego Związku Radzieckiego.

Jurij Apuchtin

 

 

Uwaga!

Nie  jestem  autorem  artykułu   a  jedynie  tłumaczem -amatorem!

Ponadto, co podkreślam,  powyższy tekst zawiera informacje i oceny wyłącznie autora/autorów  obcojęzycznej publikacji,  z którymi -proszę,nie   utożsamiać  tłumacza. Poglądy i opinie tłumacza, pozostają  jego prywatną  sprawą,  dopóki nie wypowie się jako komentator !

Przypisy:

*1.Михаил Викторович Бабич,pierwszy zastępca ministra rozwoju gospodarczego Federacji Rosyjskiej od 15 czerwca 2019 roku. Nadzwyczajny i pełnomocny ambasador Federacji Rosyjskiej w Republice Białoruś i Specjalny przedstawiciel Prezydenta Federacji Rosyjskiej ds. rozwoju współpracy handlowo-gospodarczej z Republiką Białoruś.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%

 

Źródło:

https://topwar.ru/165095-russkij-globalnyj-proekt-i-vosstanovlenie-russkoj-imperii.html

Tytuł: Русский глобальный проект и восстановление русской империи”

 

Автор:Юрий Апухтин

biografia
https://en.topwar.ru/93431-kto-i-kak-segodnya-protestuet-v-harkove.html

 

wybór, tłumaczenie i opracowanie:bezmetki
Rozpowszechnianie zawartości przetłumaczonych
materiałów: zezwalam wyłącznie na darmowych platformach elektronicznych, ze wskazaniem adresu tekstu źródłowego
ipseudonimu autora tłumaczenia.

KOMENTARZE

 • Złośliwcy
  Obserwuję jak złośliwcy pałują bardzo interesujący tekst. Zastanawia mnie, czy go przeczytali. Ode mnie było 5*
 • Można ?
  Bardzo interesujące opracowanie.
  5*
 • Dobra robota
  Szanowny autorze, robi Pan wspaniałą robotę, tłumacząc na język polski rosyjskie teksty! Dzięki Panu dowiadujemy się co nieco o Rosji, dziękuję!
 • Polski katolik-patriota ma jedną wizję Rosji "żydokomuna
  Jak czytam "żydokomuna" to wiem że mam do czynienia z "pożytecznym..."
  .. może żydokatolik .. bo w końcu w żydowskiego Boga wierzy.
  a dlaczego nie żyd kapitalizm czy żydoliberalizm ?
  Czy żydokomuna była bardziej "żydo" niż żydokatolicyzm ze swoim kultem żyda na krzyżu...oraz żydówki i reszty żydoświętych ?
  Zwłaszcza ta komuna po 68r gdy pozbyto się żydów z koryta władzy.

  Czy "żydokomuna" była bardziej "żydo" niż żydokapitalizm na zachodzie lub w przedwojennej Polsce ?
  Czy "żydokomuna" była bardziej "żydo" niż obecnie terroryzujący świat żydoliberalizm ?

  Jak czytam "żydokomuna" to wiem że mam do czynienia z "pożytecznym idiotą" który nie potrafi samodzielnie myśleć, tylko powtarza żydowską propagandę... ot taki prosty żydoidiota spod żydoambony.

  Z takimi "patriotami" Polska na wolność i suwerenność nie ma najmniejszych szans.
 • Jurij - ruski propagandzista.
  Dla tłumacza tekstu oczywiście 5*, natomiast dla autora tekstu Jurija Apuchtina, typowego ruskiego propagandzisty 1* i to z minusem.
  Już choćby za takie przekłamania jak :
  Cyt 1 : "Przyrost terytorialny, nie był rezultatem pochwycenia kolonii, a wynikiem procesów INTEGRACYJNYCH, wzdłuż pogranicza z innymi narodami, bez ich asymilacji i z dążeniem, aby zachować tożsamość i sposób życia, przyłączonych do imperium narodów. Kon. cyt.

  Cyt 2 : "metropolia nie grabiła swoich prowincji, a wręcz przeciwnie, rozwijała je kosztem zasobów metropolii" Kon. cyt.
  należałoby odebrać mu tytuły naukowe, o ile je ma.
 • W Rosji toczą sie naprawdę poważne debaty
  Akurat Apuchtina nie kojarzę, ale można poczytać innych współczesnych myślicieli rosyjskich. Zarówno eurazjanistów jak Dugin, jak i Zapadników jak Pawłowski.
 • Proces reintegracyjny jest aktualnie w budowie.
  Ta budowa to Jedwabny szlak.
  Jedwabny szlak ma dwie drogi z Chin do Europy.
  Droga północna wiedzie przez Rosją
  Droga południowa przez India, Pakistan, Turcję, Grecję..Bałkany.
  Droga północna zintegruje gospodarczo Europę wschodnią z Rosją i byłymi republikami (Kaukaz, Kazachstan...)
  Droga południowa zintegruje kraje zachodnie.
  Widać że obie te drogi odwracają do siebie plecami Europę wschodnią i południową. Niemcy stoją okrakiem na obu kierunkach.

  Obie te drogi będą znacznie bardziej wydajne niż drogi morskie (szybkość, przepustowość)
  Droga "Atlantycka" straci znaczenie gospodarcze i polityczne.
  USA zostanie wyizolowane z gospodarki światowej a Anglia jako wyspa poza UE też się wyizolowała.. będzie końcowym odbiorcą w całym łańcuchu pośredników..

  Rosja ma gaz i ropę które potrzebują i Chiny i Europa.
  Gaz sprzedawany do Chin Rosja może zamieniać na Chińskie produkty na potrzeby własne ale i na potrzeby Europy.
  Rosja będzie zarabiać i jako dostawca "energii" i jako pośrednik Chińskich towarów i jako dostawca żywności (zboża)...
  i jako obsługa tranzytu Chińsko Europejskiego i odwrotnie.
  Polska z tego gigantycznego "torta" może uszczknąć jedynie odrobinkę tranzytu... wystarczy by nie zdechnąć z głodu.
  Możemy odbudować rolnictwo...eksportować krzyże, ambony...miedź.. i nie wiele więcej... wszystko solidaruchy zaorały...
 • Proszę Państwa, nie oszukujmy się, jest wojna!
  To nie jest żart, wojna jest jak najbardziej prawdziwa. USA
  "Według gazety Kommersant, próba wysyłki turbiny Vector 40G z USA do Rosji została wstrzymana, ponieważ władze amerykańskie podejrzewały, że planowana jest instalacja w rosyjskiej Arktyce."

  "Pięć osób aresztowanych w tej sprawie to dwaj wiodący przedstawiciele rosyjskiej firmy KS Engineering, a także liderzy dwóch amerykańskich i jednej włoskiej firmy energetycznej. Grozi im kara więzienia do 20 lat i ponad milion dolarów kar pieniężnych."
  https://thebarentsobserver.com/en/industry-and-energy/2019/12/new-tech-russias-arctic-oil-platform-stirs-scandal-us

  Władze portu w Singapurze zajęły rosyjski statek Sewastopol z 12 rosyjskimi członkami załogi za długi spowodowane sankcjami USA i chcą uzyskać zezwolenie sądu na jego sprzedaż, powiedział zastępca dyrektora generalnego armatora Gudzon, Oleg Anikin.
  https://sputniknews.com/russia/201912061077497736-russian-ship-sevastopol-with-12-russians-seized-in-singapore-due-to-us-sanctions---owner/

  The Daily's Daily, oficjalna gazeta Komunistycznej Partii Chin oraz rządowy nadawca telewizji przemysłowej opublikował w tym tygodniu zdjęcia przedstawiające Chińczyków plądrujących niedokładną interpretację Białego Domu, wezwanie do przemocy w odpowiedzi na Waszyngton popierający demokratycznych protestujących w Hongkongu .
  https://www.breitbart.com/asia/2019/12/06/chinese-government-propaganda-urges-supporters-to-burn-down-white-house/
 • @Anna-PK 16:06:27
  To tylko prawie już ugotowana "żaba" zaczyna się miotać w panice.
  Dużo nerwowych ruchów al każdy bez znaczenia dla gotującej się wody oraz płomienia (wolności) który tę wodę gotuje.

  Takich ruchów, drgawek będziemy widzieli więcej.
  Niczego to nie zmieni.
 • @Oscar 16:51:39 To nie żaba to smok, który nawet ogonem
  może zmiażdżyć każdego, nawet tych co się gapią.

  "Wpływy amerykańskie mogą odczuć uderzenie, kiedy Putin i Zeleński spróbują zawrzeć pokój w Donbasie."

  "Zelensky poczynił kilka kroków, aby wznowić utknięte w martwym punkcie negocjacje, w tym zgodził się na kompromisowy plan, który przyznałby Donbasowi specjalny status autonomii na Ukrainie. Ta propozycja spotkała się jednak ze znacznym sprzeciwem opinii publicznej, przy czym wielu postrzega specjalny status autonomii jako „konia trojańskiego” dla Rosji, który zostałby wykorzystany do osłabienia więzi Ukrainy ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską."
  https://www.rawstory.com/2019/12/american-influence-could-take-the-hit-as-putin-zelensky-try-to-make-peace-in-donbass/
 • @Anna-PK 17:07:43
  Dla nas to smok zgoda...dlatego piszę o czarnej...d..pie i zwieraczach..
  ale dla Chin czy Rosji to coraz bardziej żaba...
 • Propagandowy artykuł - nie mający
  na razie nic z rzeczywistością i tyle. Prawda jest taka, że jeżeli światowy czarci pomiot - czuje się zagrożony ewentualnym zerwaniem się z ich smyczy Chin - to musi zacząć wzmacniać Rosję. Uzależnienie surowcowe Chin od Rosji - toby było już coś. Zresztą jeżeli światowy, czarci pomiot ma na celu opanowanie gospodarczo świata za pomocą Chin - to wepchnięcie tychże Chin w surowcowe objęcia Rosji - jest nieodzowne.
 • WPS
  Ten fragment poglądów Jurija Apuchtina : "... w Rosji w ostatnich latach, ciężko pracują, gromadząc zasoby finansowe, rozwijając na dużą skalę infrastrukturalne i przemysłowe, budownictwo i w rezultacie, - gospodarka zaczyna odchodzić od surowcowej zależności. Rosja powoli wstaje z kolan i przygotowuje się do stanowczej obrony swoich interesów narodowych" - jest co najmniej dyskusyjny, jeśli nawet nie wprost niezgodny z rzeczywistością.

  Ciekawy wywiad z J.Apuchtinem:

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=385&v=qBziVI4YLAA&feature=emb_logo
 • @stanislav 00:05:15
  Więcej dla poznania poglądów Jurija.M.Apuchtina z okresu żudo-banderowskiego Majdanu chociażby tutaj:

  http://www.vitanar.narod.ru/autors/mi_russkie_ludi/mi_russkie_ludi.html
 • @stanislav 00:14:45
  Źródło: http://www.nakanune.ru/articles/18873/
 • @stanislav 00:18:21
  Dla zainteresowanych:

  https://apuhtin18.livejournal.com/
 • @stanislav 00:05:15
  Rzeczywisty kierunek obecnej polityki gospodarczej Federacji Rosyjskiej:

  https://www.youtube.com/watch?v=VZ_2ahyAJtM&feature=emb_logo

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=85&v=Gd6181jQ5fo&feature=emb_logo
 • @stanislav 00:44:46
  Polecam jeszcze to:

  https://www.youtube.com/watch?v=BtXa3fbFIho&feature=emb_logo
 • @stanislav 00:14:45
  O okolicznościach aresztowania J.M.Apuchtina oraz uwolnienia i wyjazdu do Rosji w trybie wymiany więźniów na wziętych do niewoli żołnierzy Ukrainy, tutaj:

  https://ukraina.ru/exclusive/20180627/1020533908.html
 • @stanislav 01:15:59
  Dziękuję za próbę zainteresowania naszych Czytelników postacią J.M.Apuchtina. Obawiam się jednak, że bez tłumaczenia informacji na polski, krąg odbiorców -ze względu na powszechną nieznajomość j.rosyjskiego - wśród młodego i średniego pokolenia, będzie ograniczony. Z tego względu, w przyszłości, proszę o choćby skrótowe przybliżenie sugerowanej problematyki - po polsku.
  Pozdrawiam Pana,
 • to tłumaczy, dlaczego zbór carski tak bardzo różnił się od pruskiego
  5*
 • Wrzodak szaleje...
  Moja obecność na Neonie- jak się okazuje - budzi uwagę i reakcje. Czasami wrogie..
  Poniżej, perełka na mój temat, autorstwa byłego “ktosia”- Wrzodaka Z.
  “Szaleje na N24 szpieg o nicku 1abemetki, który ma zadanie zohydzać Rosję w interesie światowych ,,furrerów" masońskich.”
  Ów frustrat, były “ktoś”, od kiedy wypadł z obiegu, rzuca- chybia i opluwa.
  Niewykluczone, że to wczesne stadium Alzheimera.
  Polecam jego opiekunom kontakt z Alzheimer's Association: https://alz.org/
  Jeszcze jedno pomówienie do mojej kolekcji.
 • @1abezmetki 10:35:03
  i po co ta uwaga ?
 • A Turcy sobie chwalą S400.
  Podobno widzi więcej niż się spodziewali.
  "Wyniki testu S-400 w Turcji przekroczyły wszelkie oczekiwania …
  .http://agitpro.su/prevzoshli-ozhidaniya-stali-izvestny-rezultaty-ispytanij-s-400-v-turcii/
  "
  Ruskie odebrały zachodowi przewagę w lotnictwie... jak również we flocie wojennej.
  Teraz samolociki o okręciki są jak kaczki na polowaniu bez najmniejszych szans na przeżycie.
  Przewaga ruskich w czołgach i artylerii się utrzymuje.. w systemach rakietowych też.

  Co może zrobić zachód czyli NATO czyli globalna mafia ?
  Może tylko wysłać jakiegoś terrorystę (islamistę, banderowca czy katolika) który się wysadzi gdzieś w powietrze.
  czyli nic nie może.
 • @Oscar 11:57:24
  Jednak masz obsesję. Kiedy ostatnio jakiś katolik wimię katolicyzmu wysadził się w powietrze? Raczej podejrzewałbym władców twoch idoli z PiSu.
 • Kto kogo szantażuje ?
  a Szantaże s`a coraz poważniejsze.
  "
  Blokowanie dostępu SWIFT byłoby „Deklaracją wojny”: Rosja ostrzega przed amerykańską „opcją nuklearną”
  .https://pbs.twimg.com/card_img/1202635000014868480/x2OC9bAU?format=jpg&name=600×314

  Blocking SWIFT Access Would Be „Declaration Of War”: Russia Warns Against US ‚Nuclear Option’
  .https://www.zerohedge.com/geopolitical/blocking-swift-access-would-be-declaration-war-russia-warns-against-us-nuclear-option
  "
  Jak widać monopole służą szantażowi ale tylko monopole zachodnie jak np SWIFT... np Internet (zarządzany przez USA).. pejsbooki, Microsofty..czy inne Google.. to wszystko w rękach mafii stanowi groźną broń.
  A mafijne media nieustannie straszą Gazpromem co to szantażuje cały świat sprzedając mu ruski gaz i ropę.

  Mafijne media w tym polskojęzyczna mają polaków za głupa.. za pożytecznego idiotę.... ale to już historia historia solidaruchów w Polsce.
  Dzisiaj pożytecznych idiotów jest coraz mniej...tak mało że wręcz się do tego nie przyznają.. chyba że można załapać dobrze płatną fuchę ...to wtedy trzeba grać głupa ...obowiązki służbowe.

  Tak wygląda ostatni etap upadku zgniłego systemu.
  i na świecie i w Polsce.
  Historycznie zawsze to tak wyglądało.
  Zawsze ostatnia bronią zgniłego systemu były kłamstwa coraz bardziej absurdalne..coraz bardziej jawne... i obowiązek służbowy aparatu władzy wiary w te kłamstwa.

  Pięknie to opisuje bajka Andersena "Nowe Szaty Króla" czyli "król jest nagi" .. czyli "mafia jest naga" .
 • @Wican 12:04:21
  Aż tak źle to z katolikami nie jest. Mordują czasem z zawiści bliźnich, czasem dla pieniędzy, czasem z zazdrości lub z zemsty. Ale nie za gipsowych czy drewnianych bożków, których można kupić w sklepie z dewocjonaliami, albo sobie wystrugać. Czyli masz rację Wican. Jak zwykłe, zresztą!
 • @Wican 12:04:21
  Taki Niesiołowski coś kombinował... i chyba kilku innych też... nie pamiętam nazwisk.
  a np katolicy Chorwaccy dokonali ewidentnych czystek na Serbach w Krainie a kto nie chciał opuścić własnego domu tego mordowali.
  .. że nie wspomnę już II wojny światowej poczytaj w google hasło "katolickie eldorado".

  W Polsce nie doszło do gorącej wojny domowej tylko dzięki Jaruzelskiemu który Stanem wojennym zdusił w zarodku takie pomysły a pomysły już były... już radzono nad tym kto co ma zająć siłą.
  radzili katolicy czyli solidaruchy...
  Jaruzelski uratował Polskę od wojny domowej.. bo mafią żydowska i katolicy (owieczki KK) parli do konfrontacji nieustannie na wszystkich frontach...a dla mafii im więcej ofiar tym lepiej...patrz Majdan w Kijowie gdzie sami najęli snajperów by zwiększyć liczbę ofiar.

  Jeżeli myślisz że w Polsce mafia planowała inaczej to jesteś bezgranicznie naiwny... wszystkie rewolucje "kolorowe" mają ten sam opracowany przez mafię scenariusz.
  A podgrzewanie rewolucji mafia zawsze realizuje poprzez raz kłamstwa ale dwa poprzez prowokacje czyli mordowanie "opozycjonistów" by nakręcić ludzi przeciw władzy.
  To sprawa Popiełuszki mocno śmierdzi...Majdanową "rozstrzelaną sotnią" zauważ jak szybko i łagodnie się rozprawiono z wykonawcami tej prowokacji. Prwdy dowiemy się po wyzwolenie od "wolności po żydowsku".
 • Ja widzi Rosję Amerykański podróżnik.
  https://www.youtube.com/watch?v=mrO5g4CSpjA&feature=emb_logo

  Całkiem inna niż w mafijnej rusofobicznej propagandzie.
 • @Uczciwi i Sprawiedliwi
  Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy zechcieli wystąpić w mojej obronie, przeciw podłemu oszczerstwu Wrzodaka Z.
 • Hm
  A co nasze niedojdy na te plany. Mam na myśli tych debili politycznych zwanych w Polsce politykami

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829