Rosji udało się utrzymać pozycję lidera w Europie pod względem liczby osadzonych w więzieniach. Według Open Media -«Открытые медиа», eksperci z Uniwersytetu w Lozannie doszli do takiego wniosku w raporcie przygotowanym dla Rady Europy.

 

Według najnowszych oficjalnych danych w Rosji za kratami i drutem kolczastym przebywa 519,6 tys. Osób.

 

Wg wskaźnika osadzonych - 356 osób na 100 tys. mieszkańców - Federacja Rosyjska ustępuje jedynie Turcji, gdzie 357 obywateli na 100 tys. przebywa w więzieniach.

Rosyjski wskaźnik jest ponad dwukrotnie wyższy od średniej europejskiej (102,5 osadzonych na 100 tys.mieszkańców) i jest wysoki nawet wobec najbliższych sąsiadów. Dla porównania: w Gruzji - 252 skazanych na 100 tys. mieszkańców, w Azerbejdżanie - 235.

 

Najmniej więźniów zarejestrowano w Islandii (45 osadzonych na 100 tys. mieszkańców), Finlandii (50 na 100 tys.), Holandii i Norwegii (59 na 100 tys.).

 

Liczba więźniów w Rosji zmniejsza się: np. W 2010 r. Na 100 tys. Mieszkańców przypadało 575 więźniów. Być może dlatego w rosyjskich więzieniach jest wiele wolnych miejsc: zajętych jest tylko 69% szacowanej pojemności zakładów penitencjarnych.

 

Według tego wskaźnika Rosjanie znacznie wyprzedzają średnią europejską (średnio w Europie na 100 miejsc przypadało 90,3 osadzonych), aw 14 krajach możemy mówić o poważnym przepełnieniu więzień: w Turcji na 100 dostępnych wakatów przypada 127 osadzonych, we Włoszech - 120. w Belgii - 117. Władze rosyjskie nie podały danych na temat liczby strażników więziennych.

 

Pod względem śmiertelności w więzieniach Rosja również zajmuje pierwsze miejsce; w 2019 r. I styczniu 2010 r. Zmarło - 2420 osób.

 

Pod względem wydatków na utrzymanie więźniów, Rosja zajmuje ostatnie miejsce.

Pomimo największego budżetu więziennictwa w Europie (4,1 miliarda euro), koszt utrzymania jednego osadzonego - to zaledwie 2,8 euro dziennie.

 

W Bułgarii utrzymanie jednego więźnia kosztuje 5,7 euro dziennie, w Azerbejdżanie - 9 euro. Na drugim miejscu pod względem całkowitych wydatków na więźniów jest Wielka Brytania - 3,9 mld euro, przy koszcie 136 euro na osobę dziennie i Niemcy - 3,5 mld euro, przy dziennym koszcie utrzymynia uwięzionego - 149 euro.

 

 

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-obognala-vsyu-evropu-po-chislu-zaklyuchennykh-v-tyurmakh-1030284790

 

“Россия обогнала всю Европу по числу заключенных в тюрьмах”

08.04.2021

 

 

wybór, tłumaczenie i opracowanie: bezmetki

Rozpowszechnianie treści przetłumaczonych

materiałów: zezwalam wyłącznie na darmowych

platformach elektronicznych, ze wskazaniem adresu

tekstu źródłowego i pseudonimu autora tłumaczenia.