Zdaniem autora poniższego tekstu, Andreja Demidowa, “obecność na planecie komunistycznych Chin, Korei Północnej, Kuby powstrzymuje nieludzi, którzy rządzą światowym kapitalizmem, przed ostatecznym zniewoleniem ludzkości .”

 

Jako alternatywny udany model gospodarki socjalistycznej, wyciągający właściwe wnioski z błędów ZSRR, Chiny - kraj sukcesu, sprawiają, że ​​kapitaliści obawiają się dalszego zniżania poziomu życia ludności swoich krajów. Miliard Chińczyków pod przywództwem Partii Komunistycznej wyszedł z tysięcy lat biedy, spod jarzma krwawych, chciwych władców. Chiny mogą teraz wstać i powiedzieć kapitalistom „kilka miłych słów”, a w ONZ w każdej sprawie mają decydujące słowo, zaś w dziedzinie obronności Chiny mają czym machać przed nosem agresorów w kosmosie, na lądzie i na morzu...

 

Paradoksalne: współcześni mieszkańcy Federacji Rosyjskiej są w większości ubrani i obuci w rzeczy wyprodukowane w komunistycznych Chinach, które osiągnęły swoje pierwsze miejsce w światowej gospodarce m.in. dzięki Stalinowi.

Armia rosyjska dysponuje zdolnością bojową tylko dzięki mikroprocesorom wyprodukowanym w komunistycznych Chinach, które osiągnęły przywództwo w świecie m.in. dzięki Stalinowi, który w 1945 roku zapewnił wyzwolenie Chin spod okupacji Japonii, uniemożliwił ich zdobycie przez Amerykanów, i który udzielił nieocenionej pomocy w uprzemysłowieniu Chin i zapewnił ochronę młodym komunistycznym Chinom przed Amerykanami w 1953 roku od strony Korei.

 

Stalin, ojciec narodów teraz, martwy, zdradzony przez tych, których stworzył i wielokrotnie ratował, paradoksalnie nadal opiekuje się swoimi narodami. Nawet 99 na 100 chińskich miliarderów w Zgromadzeniu Ludowym Chin, to stalinowscy komuniści.

 

 

Chiński model socjalizmu to niedopuszczalność lew(icow)ej "urawniłowki” i prawicowej doktryny własności prywatnej, to równowaga między dobrem publicznym a majątkiem osobistym, między sektorami - państwowej bazy przemysłowej gospodarki a prywatnymi sektorami produkcji dóbr konsumpcyjnych. To właśnie takiej możliwości modernizacji socjalizmu, pozbawili Rosję zdrajcy Gorbaczow, Jelcyn i spółka, cofając Rosję o 100 lat wstecz do niewolniczego kapitalizmu carskiego imperium.

 

 

Do 1991 roku Chiny przegrywały do socjalistycznej Rosji (jako części ZSRR) 3 razy pod względem produkcji, a w 2020 roku kapitalistyczna Rosja przegrywa z komunistycznymi Chinami 9 razy! Chiny wyprzedzają Rosję pod względem eksportu - 4,4 razy, pod względem budownictwa mieszkaniowego - 14,5 razy, a pod względem długości nowoczesnych autostrad - prawie 70 razy. Wiele zaawansowanych technologicznie towarów, które stanowią większość chińskiego eksportu, w ogóle nie jest produkowanych w Rosji.

 

 

Chiny są teraz w sile – skutecznie przeciwstawiając się kapitalizmowi na całym świecie w walce o zasoby. Nawet Kanał Panamski, zbudowany przez Amerykanów i uważany za niekwestionowane lenno Stanów Zjednoczonych, jest teraz pod zarządem Chińczyków.

Dopóki istnieją komunistyczne Chiny, ludzkość wciąż ma nadzieję na jasną przyszłość.

 

To przecież w Chinach nie ma prywatnej własności ziemi, nie ma prywatnych banków, a wysocy skorumpowani urzędnicy wraz z kolegami z biznesu, nie budują dla siebie pałaców, jak w Federacji Rosyjskiej, zaś chiński miliarder, jeśli zwątpi w kurs partii i marodu, zostanie postawiony przed sądem.

 

Ze średnią stopą wzrostu na poziomie 0,9 procent, według Banku Światowego, gospodarka kapitalistycznej Federacji Rosyjskiej, pozostaje 11 razy w tyle, za komunistycznymi Chinami, których PKB wzrósł o 101 procent w ciągu dekady.

 

Doszło do dwukrotnego porównawczo odstawania putinowskiej FR z 0,9 proc. wzrostu PKB nawet wobec ZSRR, ubitego przez Andropowa i Gorbaczowa, który w najtrudniejszym końcowym okresie swojego istnienia rósł o 1,5 proc. PKB rocznie.

 

Pod koniec 2020 roku, kapitalistyczna Federacja Rosyjska w rankingu krajów pod względem PKB na mieszkańca, cofnęła się na 65-te miejsce ze wskaźnikiem 10 tysięcy dolarów, wyprzedzona przez komunistyczne Chiny (10,5 tysiąca dolarów), które R.F. jeszcze 7 lat wstecz wyprzedzały 2,2 raza ...

 

Komunistyczne Chiny są zdolne stać za swoje, to potężne militarnie mocarstwo, potęga nuklearna i kosmiczna, światowy lider w tworzeniu wojskowych wysokich technologii, stale zwiększający swoje zdolności obronne.

 

Obecni władcy Federacji Rosyjskiej kategorycznie nie są gotowi do dogłębnego studiowania dzieł ekonomicznych krajowych geniuszy, doświadczeń rządu stalinowskiego, który po wprowadzeniu do gospodarki kapitalistycznego monopolu państwowego Lenina, w ciągu 10 lat wyprzedził wiodące kraje kapitalistyczne i przeprowadzili reformy, o których nigdy nie śniło się żadnemu carowi. .

 

Oni nie są gotowi do studiowania doświadczeń Japonii i sąsiednich Chin, które przyjęły opracowania gospodarcze ZSRR i działają bardzo skutecznie.

 

Chiny szybko, jak kiedyś ZSRR, stały się światowym liderem, ponieważ prywatna własność ziemi i prywatne banki zostały tam zniesione, ponieważ istnieje tam kontrola i odpowiedzialność.

 

Tam „najskuteczniejszych menedżerów” publicznie rozstrzeliwuje się na stadionach, aby nie oszukiwali narodu i państwa , tak jak przed wojną z Hitlerem, w ZSRR zlikwidowano 360 tys. „skutecznych menedżerów” (dane z wyników prac komisji d.s. rehabilitacji ofiar represji pod kierownictwem zdrajcy Jakowlewa w latach 1989-1990).

 

Dlatego, nawiasem mówiąc, ZSRR wygrał wojnę, bo gdyby „skuteczni menedżerowie” przeżyli i splądrowali tyły armii sowieckiej, i zamiast 270 tysięcy rubli na przykład, w przypadku czołgu T-34 T-34, sprzedawano by go Armii Czerwonej za 540 tysięcy rubli (według tego schematu armia Federacji Rosyjskiej i cały kraj są teraz plądrowane), to ZSRR przegrałby wojnę z Hitlerem i nie byłoby u władzy plejady samozwańca Jelcyna (samozwańca, ponieważ ludzie nie wyrazili zgody na jego prezydenturę w Federacji Rosyjskiej i na samą Federację Rosyjską z 25 grudnia 1991), ale byłby Hitler, Gauleiter Rosji, to znaczy Rosjan ubywało by średnio rocznie, nie po pół miliona, jak w Federacji Rosyjskiej, ale po milionie.

 

 

Paradoksalnie, to stalinowskie represje, tak piętnowane przez gorbaczowowców i jelcynistów, umożliwiły gorbaczowcom i jelcynistom zaistnienie, przetrwanie i przejęcie suwerennej RFSRR.

 

W wielkmi komunistycznym kraju, Chinach, takie postacie jak gorbaczowcy , jelcyniści są wysyłani do chińskich gułagów lub publicznie rozstrzeliwani na stadionach.

 

Nawet w czasie globalnego kryzysu, tam pensje rosną a robotnicy się bogacą. Dzieje się tak dlatego, że w socjalizmie nie ma kryzysu gospodarczego, chyba że wrogowie ludu i „skuteczni menedżerowie” zorganizują go od wewnątrz, jak to było w ZSRR za Breżniewa itd.

 

Chiny rozwijają się i rosną nawet w okresie globalnej epidemii COVID-19 wymyślonej przez kapitalistów.

 

Komunistyczne Chiny stały się wiodącą gospodarką na świecie i nie zamierzają się wycofać z tej pozycji, co oznacza, że ​​miażdżąca porażka post-stalinowskiej komunistycznej Rosji, nie była spowodowana upośledzeniem socjalizmu i komunizmu jako takiego, ale z powodu głupców, złodziei, zdrajców i „skutecznych menedżerów”, co oznacza, że ​​droga ZSRR była słuszna, co oznacza, że ​​Rosjanie mogą i powinni na tę drogę powrócić.

 

 

Dziękuję, Wam za Wasze istnienie, Wielkie komunistyczne Chiny! Dziękuję za to, że znów jest nadzieja na wyzwolenie Rosji spod jarzma kapitalizmu, i nadzieja na wyzwolenie całego świata.

 

Światło socjalizmu, rozpalane przez wielkich przywódców zwykłych ludzi, Lenina i Stalina, wciąż świeci nad planetą!

 

 

https://proza.ru/2021/06/14/380

Китайский успех социализма. Спасибо, Китай!”

Андрей Геннадиевич Демидов

 

14.06.2021

 

 

wybór, tłumaczenie i opracowanie: bezmetki

Rozpowszechnianie treści przetłumaczonych

materiałów: zezwalam wyłącznie na darmowych

platformach elektronicznych, ze wskazaniem adresu

tekstu źródłowego i pseudonimu autora tłumaczenia.