Realizatorzy afery Covid 19 nie mają łatwego życia. Napotykają na narastający opór, w tym świata przestępczego, który odkrył dla siebie eldorado, oferując sfałszowane specyfiki.

 

Poniżej artykuł rzecznika sprawców plandemii, zaniepokojonego rozmiarami napotykanych problemów; niejakiego prof. Mark Stevenson’a

 

 

Dlaczego podrabiane szczepionki są tak powszechne

 

i jak można je  powstrzymać?

 

 

Chociaż słowo „falsyfikat” może przywoływać obrazy podrobionych pieniędzy i torebek, to przemysł farmaceutyczny – a wraz z nim walka z Covid-19 – zostały znacząco dotknięte przez nielegalne produkty.

 

W ramach poważnej operacji, Interpol niedawno przechwycił globalne sieci, zamykając ponad 100 000 fałszywych aptek internetowych, dokonując prawie 300 aresztowań i konfiskując podrabiane produkty o wartości ponad 20 milionów dolarów. I chociaż operacja ta była zorientowana głównie na wykrywanie fałszywych zestawów testowych Covid-19 to wspierały ją doświadczenia oparte na innych akcjach. Obejmowały one odkrycie sieci podrabiania w Chinach i RPA oraz produkcję fałszywych szczepionek z prostych, powszechnie dostępnych składników, takich jak roztwór soli fizjologicznej i woda mineralna.

 

Pomimo tych osiągnięć w egzekwowaniu prawa, światowa walka z Covid-19 jest osłabiana przez wzrost handlu podrabianymi, zestawami testowymi Covid-19, szczepionkami, paszportami szczepionek i innymi produktami, które przyczyniają się do rozprzestrzeniania  wirusa.

 

 

Fałszywe szczepionki

 

Rynki farmaceutyczne są warte ponad 1 bilion dolarów rocznie, co czyni je atrakcyjnym celem dla fałszerzy, którzy często handlują anonimowo za pośrednictwem internetowych serwisów aukcyjnych lub aptek.

 

Istnieje wiele powodów, dla których w szczególności, pojawiają się podrabiane szczepionki Covid-19, wśród nich wysoki i natychmiastowy popyt – który przewyższył podaż podczas pandemii. Przyczyniły się do  tego także koszty opracowania szczepionek na szczeblu krajowym, na które wpływ miały wysokie koszty badań i rozwoju, związane z wytworzeniem oryginalnego produktu, co utrudniło dostęp, zwłaszcza biedniejszym krajom. To ostatecznie doprowadziło do nierównego globalnego dostępu do szczepionek, a większość światowych dostaw jest kontrolowana przez najpotężniejsze kraje.

 

Tymczasem względna łatwość produkcji podróbki, która potencjalnie może być wykrywana jako nieprawdziwa, tylko wtedy, gdy nie chroni kogoś przed wirusem, oznacza, że ​​bariera wejścia na rynek może być stosunkowo niska.

 

Konsekwencje używania podrobionych produktów, gdy są one krytyczne dla bezpieczeństwa, jak w przypadku wstrzykiwanej szczepionki, mogą oczywiście być znaczące – i istnieje wiele historycznych przypadków, w których podrabiane leki, takie jak przeciwnowotworowe i przeciw malarii, powodują śmierć. Poza tym, że jest potencjalnie toksyczny, falsyfikat może nie zawierać żadnego składnika aktywnego lub w rozcieńczonej ilości, co nie przynosi zamierzonego korzystnego efektu.

 

W przypadku innych produktów związanych z Covid, takich jak fałszywe paszporty szczepionek i zestawy testowe, konsekwencje zdrowotne dla danej osoby mogą być bardziej pośrednie. Tam popyt jest prawdopodobnie napędzany chęcią powrotu do „normalnego” życia, pomimo możliwości zarażania innych i zakłócania wysiłków na rzecz ograniczenia transmisji Covid-19.

 

Chociaż wpływ podrabiania na uporczywe utrzymywanie się pandemi,i jest trudny do zmierzenia – i jest istotniejszym czynnikiem w niektórych krajach, bardziej niż w innych – prawdopodobnie przyczynia się do nowych fal wirusa i ma szkodliwy wpływ na globalny walkę z Covid-19.

 

Obecnie nawet Amazon sprzedaje fałszywe karty szczepień COVID-19

https://t.co/GgqaopXqyy pic.twitter.com/B9mcHhao4f

— Olivia Little (@OliviaLittle) 7 czerwca 2021

 

 

Przeciwdziałanie zagrożeniom

 

Fałszerze stanowią zmieniające się zagrożenie i ze względu na swoją działalność cyfrową, mogą być trudni do wykrycia. Istnieją jednak potencjalne środki zaradcze, aby poradzić sobie z zagrożeniem, jakie stanowią.

 

Podczas gdy niektóre osiągnięcia technologiczne, takie jak internet, mogły nasilić podrabianie, inne, takie jak znaczniki identyfikacji radiowej i technologia blockchain, mogą pomóc w indentyfikacji oryginalnych produktów i potwierdzeniu ich pochodzenia. Ponadto, podobnie jak fałszerze mogą stanowić ruchomy cel dla prokuratorów, prawdziwi producenci mogą utrudnić podrabianie swoich produktów, regularnie zmieniając wzory produktów i opakowań oraz edukując konsumentów, jak rozpoznać falsyfikat.

 

W wielu krajach wprowadzanie szczepionek jest ściśle zorganizowane i regulowane, co oznacza, że ​​unikanie podrabianych szczepionek w miejscu ich użycia, powinno być stosunkowo proste, poprzez trzymanie się autoryzowanych kanałów, pod warunkiem, że nie przenikają one do prawdziwego łańcucha dostaw; na przykład, na poziomie centrum dystrybucji . Pod koniec 2020 r., kiedy rozpoczęły się programy szczepień, władze ostrzegły przed zagrożeniem ze strony fałszerzy, którzy prawdopodobnie spróbują infiltracji.

 

Może się jednak zdarzyć, że konsumenci w niektórych krajach chętnie szukają podrabianych produktów związanych z Covid. Dobrą wiadomością jest to, że niektóre światowe supermocarstwa pomagają obecnie w globalnej dostawie szczepionek. Klientów zaś należy edukować na temat niebezpieczeństw związanych z kupowaniem podróbek.

Zakupy podrabianych produktów często finansują inne formy przestępczości zorganizowanej.

 

Biorąc pod uwagę, że fałszerze szczepionek i innych powiązanych produktów mogą przeniknąć do łańcuchów dostaw prawdziwych producentów, firmy muszą również przyjrzeć się bliżej własnym praktykom i zwiększyć czujność łańcucha dostaw. Na przykład rozsądna może być współpraca z mniejszą liczbą lokalnych, zaufanych dostawców i ograniczenie zaangażowania dostawców w rozwój produktu, aby zminimalizować ryzyko wycieku wiedzy projektowej i produkcyjnej poza firmę.

 

Prawdopodobnie najskuteczniejszym działaniem przeciwko podrabianiu, będą  działanie oparte na współpracy. Obejmuje to partnerów w łańcuchu dostaw, konkurencyjne firmy, konsumentów i władze, współpracujące w celu wykrywania fałszerstw, wymiany informacji wywiadowczych i ciągłego ścigania przestępców.

 

Tak jak potrzebna jest globalna reakcja na bezpośrednie zagrożenie stwarzane przez wirusa, tak potrzebna jest globalna reakcja na plagę podrabiania. To zagrożenie ze świata podziemia, może w przeciwnym razie ,opóźnić powrót świata do (nowej) normalności.

 

Mark Stevenson jest profesorem zarządzania operacyjnego na Uniwersytecie Lancaster.

 

https://scroll.in/article/998023/fake-vaccines-are-undermining-the-worlds-fight-against-covid-19

 Mark Stevenson

“Fake vaccines are undermining the worlds fight against covid-19”

 22 czerwca 2021

 

 

wybór, tłumaczenie i opracowanie: bezmetki

Rozpowszechnianie treści przetłumaczonych

materiałów: zezwalam wyłącznie na darmowych

platformach elektronicznych, ze wskazaniem adresu

tekstu źródłowego i pseudonimu autora tłumaczenia.